Handbook of mosses of the iberian Peninsula and the Balearic Islands

FONS DOCUMENTAL DE FLORA CATALANA
Títol
Handbook of mosses of the iberian Peninsula and the Balearic Islands
Editorial
Institu d'Estudis Catalans, secció de ciències biològiques
Autors
C. Casas, M. Brugués, R.M. Cros, C Sérgio
Any de publicació
2006
Tipus d'element bibliogràfic
Classificació
Història
Fons actual