Conxi Rodríguez Prieto

FotoConxiRodriPorto.png
Cognoms, Nom
Rodríguez Prieto, Conxi
Inicials
CRP
Descripció personal

És doctora en Ciències Biològiques per la Universitat Autònoma de Barcelona. Treballa a la Universitat de Girona impartint classes de Botànica general i de Botànica Marina. La seva especialitzat és la ficología, i la seva línea d’investigació principal és actualment la taxonomia d’algues vermelles.

Grups de treball
Rols
Estat
Actiu