ETIQUETES DE FLORA VASCULAR
Les etiquetes són elements de text (normalment paraules) que representen caràcters morfològics de les plantes vasculars. Aquests elements s'assignen a les imatges del catàleg amb la finalitat que identifiquin i expliquin aquells caràcters morfològics que es poden veure en la imatge degudament etiquetada. D'aquesta manera s'aconsegueix dotar a cada imatge d'intel·ligència, ja que es poden executar consultes en les que, per exemple, es demani que el sistema mostri totes les imatges d'estams d'una espècie determinada.
HÀBITAT
   Hàbitat
   Planta suport    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
SUBTERRANI
   Subterrani
      Bulb  [G]
      Bulbil (7)  [G]
      Rel
      Rizoma  [G]
      Tubercle  [G]
   Esquama (1)  [G]
   Nòdul
   
   
   
      
   
PORT
   Port
   Plàntula  [G]
   Base port
   Àpex port
   Capçada
   
   
   
   
   
   
   
   
TIJA/TRONC
   Tija/Tronc
   Ala (2)  [G]
   Gemma  [G]
   Escorça
   Espinescència (3)
   Esquama (1)  [G]
   Estoló  [G]
   Fil·lotaxi
   Glàndula (5)  [G]
   Pilositat (6)
   Ramificació
   Secció (4)
   Turió  [G]
FULLES
   Fulla
   Fronda  [G]
   Beina  [G]
   Cotilèdon   
   Circell  [G]
   Estípula  [G]
   Espinescència (3)
   Glàndula (5)  [G]
   Lígula fulla  [G]
   Inserció
   Limbe  [G]
      Anvers  [G]
      Revers  [G]
      Marge
      Base limbe
      Àpex limbe
   Nectari (8)  [G]
   Nervadura  [G]
   Pecíol  [G]
   Peciòl·lul
   Pilositat (6)
   Pinna/Pínnula  [G]
   Raquis (12)  [G]
   Roseta  [G]
   
   
   
   
   
   
   
   
FLOR/INFLORESCÈNCIA
   Flor
   inflorescència  [G]
   Bràctees/Bractèoles  [G]  [G]
   Bulbil (7)  [G]
   Calicle  [G]
   Calze (10)  [G]
      Sèpal  [G]
   Corol·la  [G]
      Pètal  [G]
   Esperó  [G]
   Espinescència (3)
   Esquama (1)  [G]
   Estam  [G]
      Antera  [G]
      Filament  [G]
   Estaminodi  [G]
   Glàndula (5)  [G]
   Glumma/Glummel·la  [G]  [G]
   Lígula flor  [G]
   Nectari (8)  [G]
   Pedicel/Peduncle (11)  [G]  [G]
   Perigoni  [G]
      Tèpal  [G]
   Pilositat (6)
   Pistil  [G]
      Estigma  [G]
      Estil  [G]
      Ovari  [G]
      Secció (4)
   Poncella
   Raquis (12)  [G]
   Vil·là (9)
FRUIT/LLAVOR
   Fruit
   Infructescència
   Llavor
   Ala (2)  [G]
   Calze (10)  [G]
   Carúncula/Aril
   Espinescència (3)
   Glàndula (5)  [G]
   Pedicel/Peduncle (11)  [G]  [G]
   Pilositat (6)
   Secció (4)
   Vil·là (9)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ALTRES
   Altres
   Estròbil  [G]
   Esporangis  [G]
   Esporangiòfor
   Exsudat
   Indusi  [G]
   Làtex  [G]
   Sorus  [G]