Gluma

Descripció del terme

-Cadascuna de les dues (rarament una) peces bracteïformes que hi ha a la base de les espiguetes de les gramínies.

-Peça bracteïforme que es troba a la base de cadascuna de les flors del gèn. Carex i d’altres ciperàcies.

    ImgGluma
    Glossaris
    Plantes vasculars
    Redacció i composició
    Maquetació web