Calicle

Conjunt de peces estèrils de la flor que se situen per sota del calze, sovint amb la mateixa forma i color, per la qual cosa semblen sèpals; tanmateix es tracta de bràctees o estípules, o sigui fulles modificades.

ImgCalicle
Termes relacionats
Glossaris
Botànica
Redacció i composició
Maquetació web