ETIQUETES DE FLORA BRIOFÍTICA
Les etiquetes són elements de text (normalment praules) que representen caracters morfológics de les plantes vasculars. Aquests elements s'assignen a les imatger del catàleg amb la finalitat que identifiquin i expliquin aquells carcters morfològics que es poden veure en la imatge degudament etiquetada. D'aquesta manera s'aconsegueix dotar a cada imatge d'intel·ligència, ja que es poden executar consultes en les que, per exemple, es demani que el sistema mostri tote les imatges d'estams d'una espècie determinada.
HÀBITAT
   Hàbitat
      
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
CAULIDI
   Caulidi   
   Parafil·les
   Pseudoparafil·les
   Tall transversal
   


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ASPECTE
   Aspecte [G]
   Humit [G]
   Sec [G]
   


   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
FIL·LIDI/TAL·LUS
   Fil·lidi
      Amfigastris
      Àpex
      Àpex nervi (cara dorsal fil·lidis rameals)
      Cèl·lules medials
      Cèl·lules basals
      Cèl·lues alars
      Cèl·lules cara ventral nervi
      Cossos oleífers
      Decurrència
      Fil·lidi caulinar
      Fil·lidi rameal
      Fil·lidi perigonal i periquecial
      Lòbul dorsal
      Lòbul ventral
      Marge
      Secció
      Secció del nervi
      Secció del marge
   Tal·lus
      Secció
      Porus
      Esquames ventrals
RIZOIDE
   Rizoide
   Gemma rizoidal
   


   


   
   
   
   
   

      
REPRODUCCIÓ
   Reproducció
   Anteridi
   Arquegoni
   Càpsula
      Opercle
      Peristoma
      Urna
      Estomes
      Espores
      Elàters
      Coll
      Caliptra
      Cèl·lules exotecials
   Pedicle
   Seta
ALTRES ESTRUCTURES
   Altres estructures
   Conceptacles [G]
   Propàguls [G]

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ALTRES
   Altres