Gemma

Òrgan petit i arrodonit que origina un nou brot (una nova tija), o una flor; les gemmes sovint són protegides per esquames i així no sofreixen danys als períodes desfavorables hivernals o estivals.

ImgGemma
ImgGemma2
Glossaris
Botànica
Redacció i composició
Maquetació web