Rizoma

Descripció del terme

Tija subterrània (però sovint superficial o fins i tot visible), allargada i de creixement horitzontal. Tot i l’aspecte d’arrel, és una tija que cada any emet noves branques aèries i també rels subterrànies. (en deriva rizomatosa, la planta que té rizomes)

    ImgRizoma
    ImgRizoma2
    Glossaris
    Plantes vasculars