Passejada botànica per l’entorn de la Puda (Banyoles)

Nom
Passejada botànica per l’entorn de la Puda (Banyoles)
Data de la sortida
16/10/2021
Data de publicació
24/10/2021
Descripció

El grup local del Pla de l’Estany va organitzar el dia 16 d’octubre una ruta botànica a l’entorn del paratge de la Puda amb la participació de 15 persones.

L’objectiu era observar la diversitat de la flora higròfila dels entorns de l’estany de Banyoles, aprofitant l’itinerari senyalitzat, així com la recerca de la composta Jacobea erratica, una planta singular de la nostra flora que havia estat observada fa pocs anys a la zona.

Van trobar una bona representació dels arbres de ribera que viuen en aquestes espais des dels més exigents, com el vern (Alnus glutinosa) fins als que toleren oscil·lacions més grans en la disponibilitat d’aigua com el freixe de fulla petita (Fraxinus angustifolia).

També vam poder observar les comunitats helofítiques que envolten els estanyols, com el de la Cendra, constituïdes pel canyís (Phragmites australis), la balca (Typha domingensis), la mansega (Cladium mariscus) i el balcalló (Carex riparia), així com diverses espècies acompanyants com la niella de rec (Epilobium hirsutum) o el malrubí d’aigua (Lycopus europaeus).

Finalment, es va aprofitar per veure el paper en el paisatge de moltes espècies forasteres que creixen abundosament en aquesta època de l’any a les vores de camins i recs. En són exemples el setembrina (Symphyotrichum pilosum) o la nyàmera (Helianthus tuberosus), de la qual es va comentar el seu ús culinari que, a banda de l’aprofitament dels seus tubercles, també inclou el consum de les seves flors arrebossades amb tempura.

Grup Local
Ubicació