Elena Guardiola

Cognoms, Nom
Guardiola, Elena
Inicials
EG
Descripció personal

Llicenciada (UB) i doctora (UAB) en Medicina i Cirurgia, és acadèmica corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.

Des de fa més de 25 anys fa recerca amb Josep-Eladi Baños i han publicat més de 200 treballs sobre història de la medicina i temes relacionats, així com tres volums d’Eponímia mèdica catalana (2004, 2011, 2016). Els darrers anys una de les seves línies de recerca s’ha centrat en l’estudi dels metges botànics catalans.

Grups de treball
Rols
Estat
Actiu