Botànica

Intridueix alguna parula del títol a cercar
Introdueix paraules que vulguis cercar al text
Títol Text
Núm3. La vegetació de les molleres dels Pirineus

En indrets de l'alta muntanya amarats d'aigua (vores d'estanys i rierols, surgències d'aigua, etc. ) s'hi donen unes condicions ecològiques particulars (inundació, contingut mineral del substrat, quantitat d'oxigen al sòl) que determinen que les espècies vegetals que hi viuen siguin molt característiques. Aquests ambients tan singulars, que anomenem molleres, clapegen el paisatge pirinenc i n'augmenten la diversitat. Són, però, hàbitats vulnerables, molt dependents de les condicions que els fan ser com són, i per això formen part d'iniciatives de conservació de la biodiversitat.

 

 

 

 

 

 

 

Núm 2. Plantes d'ambients especials: les maresmes litorals

Alguns espais del nostre paisatge presenten característiques ambientals tan particulars que condicionen completament la vida vegetal d’aquests indrets. Es tracta d’ambients marcats per algun factor que fa impossible la presència de qualsevol planta que no hi estigui perfectament adaptada: espais inundats, sòls salins, roques, sorrals, etc. En aquestes condicions inusuals hi trobem comunitats de plantes ben diferents de les que es fan en el seu entorn, talment com si es tractés d’illes d’una vegetació especial enmig del paisatge general. Les maresmes del litoral són un d’aquests ambients on la vida vegetal s’ha hagut d’adaptar a la presència de sòls salins i a la inundació periòdica; per això han donat lloc a un conjunt de comunitats ben particular.

 

 

 

 

 

 

 

Núm 1. Els briòfits

Els briòfits són el segon grup de plantes terrestres quant al seu nombre d’espècies. Malgrat aquesta diversificació i ocupar gairebé tots els ecosistemes terrestres, són unes plantes que popularment han passat força desapercebudes, i el seu coneixement no va més enllà d’uns pocs tòpics, molt sovint incorrectes. En aquest article, mirem de desmentir alguns d’aquests tòpics, i donar una visió general de la diversitat que trobem a Catalunya, de les seves funcions ecològiques o de la seva utilitat per a nosaltres.

Malgrat que els briòfits són plantes tenen un cos vegetatiu amb uns caràcters més primitius que les plantes vasculars, s’han adaptat a viure en una àmplia varietat d’hàbitats, des dels boscos humits pirinencs fins als prats mediterranis. Les seves funcions ecològiques també són força àmplies, des de la protecció del sòl contra l’erosió, fins a ser aliment o material de construcció per als nius de molts ocells. D’altra banda, també els podem utilitzar com a bioindicadors. Fins i tot, algunes espècies són objecte d’estudi per tal de produir substàncies d’interès farmacològic