Botanicus

Títol
Botanicus
Descripció

Biblioteca digital del Missouri Botanical Garden. El Jardí de Missouri, o MOBOT, és un dels punts d'investigació i desenvolupament botànic més importants del món.

Tipus element bibliogràfic
Classificació