Aigua d'orella d'os

Descripció del terme

f. Remi preparat amb la planta d'aqeust nom.

Lliurona (Alt Empordà). Aiga d'oreia d'os.

    Glossaris
    Etnobotànica
    Redacció i composició
    Maquetació web