Observar fulles, tipus de fulles.

De quin tipus són les fulles de les espècies següents (accedir a l'enllaç per veure le imatges):

1) Pistacia lentiscus L.

2) Pistacia terebinthus L.

3) Ficus carica L.

4) Chamaerops humilis L.

5) Centaurea aspera L.

6) Viburnum tinus L. subsp. tinus

7) Iris pseudacorus L.

8) Eucalyptus globulus Labill.

9) Cercis siliquastrum L.

10) Pinus pinea L.

11) Arum italicum Mill. subsp. italicum

Per respondre, feu us del dossier "Fulla" (nova versió).

ConsolON Wed, 05/01/2019 - 10:51

1) Pinnaticomposta paripinnada

2) Pinnaticomposta imparipinnada

3) Palmatífida

4) Palmatisecta

5) Pinnatipartida

6) Simple, elíptica

7) Simple, limbe ensiforme

8) Simple, limbe falciforme

9) Simple, limbe orbicular, base del limbe cordada

10) Simple, limbe acicular

11) Simple, sagitada

mteresa_urpiON Thu, 05/02/2019 - 00:37

A la nº 5 Centaurea aspera L, afegiria que té fulles diferents a diversos nivells. De la zona basal fins a meitat de la tija son pinnades amb alguna dent. Les superiors son linears i sésils.

siscu_caraltON Thu, 05/09/2019 - 08:09

Consol perfecte! bona observació.D'acord amb la observació de la Tresa.

xavierenrichON Sat, 05/25/2019 - 21:54

Tot molt semblant a la Consol. L'apunt de la Teresa no l'acabo d'apreciar per les fotografies de Flora Catalana.

1) Pistacia lentiscus L. - pinnaticomposta paripinnada

2) Pistacia terebinthus L. - pinnaticomposta imparipinnada

3) Ficus carica L. - simple palmatífida o fins i tot palmatipartida

4) Chamaerops humilis L. - simple palmatipartida i no sé si arribant a palmatisecta

5) Centaurea aspera L. - simple palmatipartida fins i tot espinosa

6) Viburnum tinus L. subsp. tinus - simple elíptica i ciliada

7) Iris pseudacorus L. - simple linear o ensiforme

8) Eucalyptus globulus Labill. - simple falciforme

9) Cercis siliquastrum L. - simple orbicular amb base limbe cordada

10) Pinus pinea L. - simple acicular

11) Arum italicum Mill. subsp. italicum - simple sagitada i hastada

 

siscu_caraltON Sat, 06/22/2019 - 19:52

Hola Xavier, 

... bona feina! responc en negreta:

4) Chamaerops humilis L. - simple palmatipartida i no sé si arribant a palmatisecta. Més avait palmatipartida, però no està lluny de ser palmatisecte.

5) Centaurea aspera L. - simple palmatipartida fins i tot espinosa. Soposo que volies dir pinnatipartida en lloc de palmatipartida. C. aspera, és una espècie amb molta viarietat de formes de fulla, pot tenir fulles pràcticament enteres, d'altres de pinnatifides i d'altres de pinnatipartides (tot i que a les fotos no s'aprecia).

7) Iris pseudacorus L. - simple linear o ensiforme. Ensiforme.

11) Arum italicum Mill. subsp. italicum - simple sagitada i hastada. Hastada, se'm va passar que anteriorment l'havien marcat com a sagitada. No la consideraria sagitada, és hastada.

6q.