Errors del Dossier "Morfologia del Corm"

siscu_caraltON Sat, 04/13/2019 - 20:27

He detectat aquests errors al Dossier "Morfologia del corm", pàgina 4, transparència 1. Si us plau feu aquestes rectificacions als vostres apunts:

1) On diu "Plantes monocaulesTija no es ramifica (excepto en la inflorescencia). Ex: el moresc (Zea mays, Agave sp., )", s'hauria de canviar "excepto" per "excepte" i "(Zea mays, Agave sp., )" per "(Zea mays), Agave sp, etc.)".

2) On diu "Sistema monopòdic. → Dominància de l’eix principal, limitant el creixement lateral. És típica dels espermatòfits. Ex: Pinus sp., Picea sp., Abies sp.", s'hauria de canviar "És típica dels espermatòfits" per "És típica de les coníferes".

Gràcies!