Achillea millefolium

Pronunciació
millefólium
Descripció del terme

Millefolium (mil fulles) és el nom que Plini donava a aquesta planta, pels segments de les fulles, molt nombrosos. Aquest epítet no és un adjectiu sinó un nom en aposició.

    Termes relacionats
    Glossaris
    Etimològic