Conserving wild plants in the south and east Mediterranean region

Títol
Conserving wild plants in the south and east Mediterranean region
Descripció
Publicació de la IUCN (INTERNATIONAL UNION FOR CONSERVATION OF NATURE)enfocada a plantes amenaçades de la regió sud i est del Mediterrani.
Editorial
IUCN
Tipus element bibliogràfic
Classificació