Bèlit

Bastonet de cap a un pam, amb punta a cada cap. El joc que s’hi fa també rep el nom de bèlit.
Glossaris
Etnobotànica
Redacció i composició