Artigatge

Acció d’artigar; l’efecte.
Termes relacionats
Glossaris
Etnobotànica
Redacció i composició