Extravaginal

Descripció del terme

En algunes gramínies, dit dels brots que creixen per fora de la beina foliar, havent-la prèviament travessat (els rebrots extravaginals travessen per un costat la base de la beina inferior i porten a llur base una o més beines esquamoses, sense limbe, ovades o arrodonides) (és oposat a intravaginal).

ImgExtravaginal
Glossaris
Botànica
Redacció i composició
Maquetació web