Esquizocarp

Fruit indehiscent (que no s’obre espontàniament), provinent d'un pistil pluricarpel·lar, que a la maturitat es descompon en porcions (mericarps) que contenen cadascuna una sola llavor.

ImgEsquizocarp
ImgEsquizocarp2
Glossaris
Botànica
Redacció i composició
Maquetació web