Flora dels Països Catalans (volums I-IV)

FONS DOCUMENTAL DE FLORA CATALANA
Títol
Flora dels Països Catalans (volums I-IV)
Editorial
Barcino
Autors
Oriol de Bolòs, Josep Vigo
Tipus d'element bibliogràfic
Classificació
Història
Fons actual