Lluís Vilar Sais

Fotografia
Cognoms, Nom
Vilar Sais, Lluís
Inicials
LlVS
Descripció personal

Professor titular de Botànica a la Univ. de Girona, als graus de Biologia i Ciències Ambientals i al màster Canvi Ambiental: Anàlisis i Gestió. les principals línies d'investigació són l'estudi de les plantes vasculars, les comunitats vegetals i els hàbitats. Formo part del Laboratori d’Anàlisis del Paisatge, i el meu grup de recerca manté l'herbari de plantes vasculars, que juntament amb el d'algues bentòniques, forma l'herbari de la Universitat de Girona (HGI) i que consta de més de 40.000 plecs.

En col•laboració amb el grup d'investigació de Geobotànica i cartografia de la Vegetació de la Univ. de Barcelona, el nostre grup d'investigació ha elaborat diversos fulls del mapa de vegetació de Catalunya, i del mapa d'Hàbitats de Catalunya, a escala 1:50.000.

El grup està estudiant els prats de dall de terra baixa, un hàbitat singular i en clara recessió. I també fa recerca forestal amb l'estudi de boscos madurs al Parc Natural del Montseny, concretament de la roureda de roure de fulla gran, un bosc molt rar a Catalunya, on s'avaluen els paràmetres de canvi en l'evolució del bosc i també la interacció d’aquest bosc caducifoli amb el veí alzinar muntanyenc perennifoli. (vegeu més dades a

Estat
Actiu