Inscripció a cursos

Introdueix codi curs, nom del curs.