Galeria d'imatges de l'associació

CERCADOR DE LA GALERIA D'IMATGES DE L'ASSOCIACIÓ
Escriu la data en format: AAAA-MM-DD
Escriu la data en format: AAAA-MM-DD
Introdueix el nom de l'àlbum
Format: ALBUM-GLnnnn
Introdueix el grup local

FC2019.-Curs d'iniciació a la fotografia digital de natura

Imatge de la sessió teòrica (I)
Imatge de la sessió teòrica (II)
Imatge de la sessió teòrica (III)
Imatge de la sessió teòrica (IV)
Imatge de la sessió teòrica (V)
Imatge de la sessió pràctica (I)
Imatge de la sessió pràctica (II)
Imatge de la sessió pràctica (III)
Imatge de la sessió pràctica (IV)
Imatge de la sessió pràctica (V)