Galeria d'imatges de l'associació

CERCADOR DE LA GALERIA D'IMATGES DE L'ASSOCIACIÓ
Escriu la data en format: AAAA-MM-DD
Escriu la data en format: AAAA-MM-DD
Introdueix el nom de l'àlbum
Format: ALBUM-GLnnnn
Introdueix el grup local

FC2018.- Curs d'itineraris digitals de flora

Fotografia de grup dels assistents al curs
Imatge de la primera sessió del curs (I)
Imatge de la primera sessió del curs (II)
Imatge de la primera sessió del curs (III)
Imatge de la primera sessió del curs (IV)
Imatge de la primera sessió del curs (V)
Imatge de la primera sessió del curs (VI)
Imatge de la segona sessió del curs (I)
Imatge de la segona sessió del curs (II)