Flora dels briòfits dels Països Catalans

Títol
Flora dels briòfits dels Països Catalans
Editorial
Institut d'Estudis Catalans (IEC)
Autors
C. Casas
M. Brugués
R. M. Cros
Tipus element bibliogràfic
Classificació