BTax244
Epipterygium tozeri
ESPÈCIE
  Nom científic amb autor
  Epipterygium tozeri (Grev.) Lindb.
  Nom anglès
  Tozerâ's Threadmoss
  Taxonomia
  Ord. Bryales
  Fam. Mielichhoferiaceae
  Gen. Epipterygium