VASCULARS. SELECCIÓ DE GÈNERES
Introdueix el codi del gènere
Introdueix el gènere
Introdueix el codi de família
Codi gènere Nom del genere Sort descending Codi família Nom de la familia Tàxons finals
Gen331 Aegopodium Fam79 Umbel·líferes Llista de tàxons
Gen337 Aethusa Fam79 Umbel·líferes Llista de tàxons
Gen352 Ammi Fam79 Umbel·líferes Llista de tàxons
Gen340 Anethum Fam79 Umbel·líferes Llista de tàxons
Gen358 Angelica Fam79 Umbel·líferes Llista de tàxons
Gen322 Anthriscus Fam79 Umbel·líferes Llista de tàxons
Gen348 Apium Fam79 Umbel·líferes Llista de tàxons
Gen316 Astrantia Fam79 Umbel·líferes Llista de tàxons
Gen332 Berula Fam79 Umbel·líferes Llista de tàxons
Gen326 Bifora Fam79 Umbel·líferes Llista de tàxons
Gen328 Bunium Fam79 Umbel·líferes Llista de tàxons
Gen346 Bupleurum Fam79 Umbel·líferes Llista de tàxons
Gen345 Cachrys Fam79 Umbel·líferes Llista de tàxons
Gen354 Carum Fam79 Umbel·líferes Llista de tàxons
Gen370 Caucalis Fam79 Umbel·líferes Llista de tàxons
Gen321 Chaerophyllum Fam79 Umbel·líferes Llista de tàxons
Gen344 Conium Fam79 Umbel·líferes Llista de tàxons
Gen329 Conopodium Fam79 Umbel·líferes Llista de tàxons
Gen325 Coriandrum Fam79 Umbel·líferes Llista de tàxons
Gen333 Crithmum Fam79 Umbel·líferes Llista de tàxons
Gen313 Cuminum Fam79 Umbel·líferes Llista de tàxons
Gen373 Daucus Fam79 Umbel·líferes Llista de tàxons
Gen334 Dethawia Fam79 Umbel·líferes Llista de tàxons
Gen318 Echinophora Fam79 Umbel·líferes Llista de tàxons
Gen366 Elaeoselinum Fam79 Umbel·líferes Llista de tàxons
Gen355 Endressia Fam79 Umbel·líferes Llista de tàxons
Gen317 Eryngium Fam79 Umbel·líferes Llista de tàxons
Gen360 Ferula Fam79 Umbel·líferes Llista de tàxons
Gen339 Foeniculum Fam79 Umbel·líferes Llista de tàxons
Gen364 Heracleum Fam79 Umbel·líferes Llista de tàxons
Gen314 Hydrocotyle Fam79 Umbel·líferes Llista de tàxons
Gen341 Kundmannia Fam79 Umbel·líferes Llista de tàxons
Gen367 Laserpitium Fam79 Umbel·líferes Llista de tàxons
Gen359 Levisticum Fam79 Umbel·líferes Llista de tàxons
Gen357 Ligusticum Fam79 Umbel·líferes Llista de tàxons
Gen343 Meum Fam79 Umbel·líferes Llista de tàxons
Gen324 Molopospermum Fam79 Umbel·líferes Llista de tàxons
Gen323 Myrrhis Fam79 Umbel·líferes Llista de tàxons
Gen320 Myrrhoides Fam79 Umbel·líferes Llista de tàxons
Gen336 Oenanthe Fam79 Umbel·líferes Llista de tàxons
Gen361 Opopanax Fam79 Umbel·líferes Llista de tàxons
Gen372 Orlaya Fam79 Umbel·líferes Llista de tàxons
Gen363 Pastinaca Fam79 Umbel·líferes Llista de tàxons
Gen349 Petroselinum Fam79 Umbel·líferes Llista de tàxons
Gen362 Peucedanum Fam79 Umbel·líferes Llista de tàxons
Gen330 Pimpinella Fam79 Umbel·líferes Llista de tàxons
Gen374 Pseudorlaya Fam79 Umbel·líferes Llista de tàxons
Gen353 Ptychotis Fam79 Umbel·líferes Llista de tàxons
Gen350 Ridolfia Fam79 Umbel·líferes Llista de tàxons
Gen315 Sanicula Fam79 Umbel·líferes Llista de tàxons