CERCADOR D'EXEMPLARS
Índex de nom científic -> | A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  X |  Y |  Z | 
Introdueix la referència
Introdueix el nom científic
Introdueix el nom del gènere
Referència Exemplar Nom científic Nom del gènere Nom de la familia
VTax1701.ExN Ficus carica Ficus Moràcies
VTax466.ExN Fragaria vesca Fragaria Rosàcies
VTax2238.ExN Fraxinus angustifolia Fraxinus Oleàcies
VTax975.ExN Fumaria capreolata Fumaria Papaveràcies
VTax984.ExN Fumaria officinalis Fumaria Papaveràcies
VTax384.ExN Filipendula ulmaria Filipendula Rosàcies
VTax384.Ex1 Filipendula ulmaria Filipendula Rosàcies
VTax384.Ex2 Filipendula ulmaria Filipendula Rosàcies
VTax384.Ex3 Filipendula ulmaria Filipendula Rosàcies
VTax2237.ExN Fraxinus excelsior Fraxinus Oleàcies
VTax1264.ExN Fumana ericoides subsp. ericoides Fumana Cistàcies
VTax981.ExN Fumaria parviflora Fumaria Papaveràcies
VTax385.ExN Filipendula vulgaris Filipendula Rosàcies
VTax467.ExN Fragaria viridis Fragaria Rosàcies
VTax973.ExN Fumaria bastardii Fumaria Papaveràcies
VTax973.Ex1 Fumaria bastardii Fumaria Papaveràcies
VTax978.ExN Fumaria gaillardotii Fumaria Papaveràcies
VTax980.ExN Fumaria gaillardotii subsp. gaillardotii Fumaria Papaveràcies
VTax982.ExN Fumaria vaillantii Fumaria Papaveràcies
VTax983.ExN Fumaria densiflora subsp. densiflora Fumaria Papaveràcies
VTax985.ExN Fumaria officinalis subsp. officinalis Fumaria Papaveràcies
VTax1258.ExN Fumana laevipes Fumana Cistàcies
VTax1260.ExN Fumana thymifolia subsp. thymifolia Fumana Cistàcies
VTax1259.ExN Fumana thymifolia Fumana Cistàcies
VTax1266.ExN Fumana procumbens Fumana Cistàcies
VTax1271.ExN Frankenia pulverulenta Frankenia Frankeniàcies
VTax1272.ExN Frankenia laevis subsp. intermedia Frankenia Frankeniàcies
VTax1598.ExN Ferula communis Ferula Umbel·líferes
VTax1599.ExN Ferula communis subsp. catalaunica Ferula Umbel·líferes
VTax1647.ExN Fagus sylvatica Fagus Fagàcies
VTax2234.ExN Forsythia suspensa Forsythia Oleàcies
VTax2236.ExN Fraxinus ornus Fraxinus Oleàcies
VTax2239.ExN Fraxinus angustifolia subsp. angustifolia Fraxinus Oleàcies
VTax2240.ExN Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa Fraxinus Oleàcies
VTax3013.ExN Filago gallica Filago Compostes
VTax3014.ExN Filago minima Filago Compostes
VTax3015.ExN Filago arvensis Filago Compostes
VTax3016.ExN Filago congesta Filago Compostes
VTax3017.ExN Filago pyramidata Filago Compostes
VTax3019.ExN Filago pyramidata subsp. pyramidata Filago Compostes
VTax1783.ExN Fagopyrum esculentum Fagopyrum Poligonàcies
VTax3618.ExN Freesia refracta Freesia Iridàcies
VTax3832.ExN Festuca paniculata subsp. paniculata Festuca Gramínies
VTax3833.ExN Festuca paniculata subsp. spadicea Festuca Gramínies
VTax3831.ExN Festuca paniculata Festuca Gramínies
VTax3835.ExN Festuca altissima Festuca Gramínies
VTax3836.ExN Festuca pratensis subsp. pratensis Festuca Gramínies
VTax3838.ExN Festuca arundinacea subsp. arundinacea Festuca Gramínies
VTax3837.ExN Festuca arundinacea Festuca Gramínies
VTax3847.ExN Festuca heterophylla Festuca Gramínies
VTax3853.ExN Festuca rubra subsp. rubra Festuca Gramínies
VTax3851.ExN Festuca rubra subsp. commutata Festuca Gramínies
VTax3849.ExN Festuca rubra Festuca Gramínies
VTax3856.ExN Festuca gautieri Festuca Gramínies
VTax3858.ExN Festuca marginata subsp. alopecuroides Festuca Gramínies
VTax3861.ExN Festuca glauca Festuca Gramínies
VTax3868.ExN Festuca gr. ovina Festuca Gramínies
VTax3539.ExN Fritillaria pyrenaica Fritillaria Liliàcies
VTax3539.Ex1 Fritillaria pyrenaica Fritillaria Liliàcies
VTax3539.Ex2 Fritillaria pyrenaica Fritillaria Liliàcies
VTax1555.ExN Foeniculum vulgare Foeniculum Umbel·líferes
VTax2241.ExN Fraxinus pennsylvanica Fraxinus Oleàcies
VTax3834.ExN Festuca gigantea Festuca Gramínies
VTax3841.ExN Festuca borderi Festuca Gramínies
VTax3842.ExN Festuca eskia Festuca Gramínies
VTax3843.ExN Festuca glacialis Festuca Gramínies
VTax3862.ExN Festuca indigesta Festuca Gramínies
VTax3864.ExN Festuca indigesta subsp. durissima Festuca Gramínies
VTax3865.ExN Festuca airoides Festuca Gramínies
VTax3866.ExN Festuca airoides subsp. airoides Festuca Gramínies
VTax3869.ExN Festuca liviensis Festuca Gramínies
VTax1265.ExN Fumana ericoides subsp. montana Fumana Cistàcies
VTax1265.Ex2 Fumana ericoides subsp. montana Fumana Cistàcies
VTax3541.ExN Fritillaria pyrenaica subsp. boissieri Fritillaria Liliàcies
VTax3541.Ex1 Fritillaria pyrenaica subsp. boissieri Fritillaria Liliàcies
VTax3541.Ex2 Fritillaria pyrenaica subsp. boissieri Fritillaria Liliàcies
VTax3541.Ex3 Fritillaria pyrenaica subsp. boissieri Fritillaria Liliàcies
VTax3846.ExN Festuca alpina Festuca Gramínies
VTax3848.ExN Festuca pyrenaica Festuca Gramínies
VTax1262.ExN Fumana thymifolia subsp. hispidula Fumana Cistàcies
VTax3855.ExN Festuca hystrix Festuca Gramínies
VTax1597.ExN Ferula loscosii Ferula Umbel·líferes
VTax4784.ExN Fallopia baldschuanica Fallopia Poligonàcies