VTax4510
Genista hispanica
ESPÈCIE AMB SUBSP.
Nom científic - autor
Genista hispanica L.
Àrea de distribució general
Latesubmediterrani W
Nom científic - FPC
Genista hispanica L.
Nom científic - TPL
Genista hispanica L.
Tàxons de rang inferior