VTax4408
Cardamine raphanifolia
ESPÈCIE AMB SUBSP.
Nom científic - autor
Cardamine raphanifolia Pourr.
Àrea de distribució general
Euro-siberià (medioeuropeu) S
Nom científic - FPC
Cardamine raphanifolia Pourr.
Nom científic - TPL
Cardamine raphanifolia Pourr.