VTax4352
Alyssum cuneifolium
ESPÈCIE AMB SUBSP.
Nom científic - autor
Alyssum cuneifolium Ten.
Àrea de distribució general
Pluriregional (Alpí-Mediterrani muntanyenc)
Nom científic - FPC
Alyssum cuneifolium Ten.
Nom científic - TPL
Alyssum cuneifolium Ten.
Tàxons de rang inferior