VTax4342
Achillea nobilis
ESPÈCIE AMB SUBSP.
Nom científic - autor
Achillea nobilis L.
Àrea de distribució general
Latesubmediterrani
Nom científic - FPC
Achillea nobilis L.
Nom científic - TPL
Achillea nobilis L.
Tàxons de rang inferior