CERCADOR D'IMATGES D'EXEMPLARS
Exemplars |  Tàxons finals |  Gèneres |  Famílies | 
Athyrium filix-femina
Athyrium
VTax67.ExN
Athyrium filix-femina
Athyrium
VTax67.ExN
Athyrium filix-femina
Athyrium
VTax67.ExN
Athyrium filix-femina
Athyrium
VTax67.ExN
Athyrium filix-femina
Athyrium
VTax67.ExN
Athyrium filix-femina
Athyrium
VTax67.ExN
Athyrium filix-femina
Athyrium
VTax67.ExN
Athyrium filix-femina
Athyrium
VTax67.ExN
Athyrium filix-femina
Athyrium
VTax67.ExN
Athyrium filix-femina
Athyrium
VTax67.ExN
Athyrium filix-femina
Athyrium
VTax67.ExN
Athyrium filix-femina
Athyrium
VTax67.ExN
Athyrium filix-femina
Athyrium
VTax67.ExN