Introducció al catàleg de Flora de Flora Catalana
Vídeo d'ajuda
Text d'ajuda
En aquest vídeo s'explica breument l'estructura general i el funcionament bàsic del catàleg de flora de Flora Catalana. Aquest vídeo general es complmenta amb la resta de vídeos de detall que es poden trobar en el sistema d'ajudes del catàleg o directament en les pantalles d'informació del catàleg.
Plantes Vasculars
Briòfits
Cecidis