VASCULARS. CERCADOR D'IMATGES DE TAXONS FINALS
[ Etiquetes de p. vasculars ]     
Índex -> | A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  X |  Y |  Z | 

Tilia platyphyllos

Tilia platyphyllos subsp. platyphyllos

Inflorescència, Pedicel/Peduncle (flor), Bràctees/Bracteòles, Tija/Tronc, Fulla, Pecíol, Gemma
Fulla, Limbe, Marge (fulla), Base (limbe), Àpex (limbe), Nervadura, Pecíol, Tija/Tronc
Fulla, Limbe, Nervadura, Marge (fulla), Base (limbe), Àpex (limbe), Pecíol, Tija/Tronc
Fulla, Pecíol, Filotaxi, Tija/Tronc, Inflorescència, Bràctees/Bracteòles, Pedicel/Peduncle (flor)
Fulla, Limbe, Marge (fulla), Àpex (limbe), Base (fulla), Nervadura, Pilositat (fulla), Pecíol
Inflorescència, Pedicel/Peduncle (flor), Bràctees/Bracteòles, Pètal, Ovari, Estil, Estigma, Filament, Antera
Fulla, Limbe, Anvers (fulla), Base (limbe), Àpex (limbe), Marge (fulla), Nervadura, Pecíol
Fulla, Limbe, Revers (fulla), Nervadura, Pilositat (fulla), Marge (fulla), Àpex (limbe), Base (limbe), Pecíol
Fruit, Ovari, Estil, Estigma, Pilositat (fruit), Pedicel/Peduncle (fruit)
Flor, Pètal, Sèpal, Ovari, Filament, Antera, Estigma