BRIÒFITS. CERCADOR DE GÈNERES
[Ajuda] [Ensenya codis]
Cercador d'imatges |  Briòfits |  Gèneres |  Famílies |  Ordres | 
Índex -> | A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  X |  Y |  Z | 
Introdueix el gènere
Introdueix la família
Introdueix l'ordre
Gènere Sort ascending Família Ordre Taxons finals
Zygodon Orthotrichaceae Orthotrichales Llista de briòfits
Weissia Pottiaceae Pottiales Llista de briòfits
Warnstorfia Amblystegiaceae Hypnales Llista de briòfits
Ulota Orthotrichaceae Orthotrichales Llista de briòfits
Tritomaria Lophoziaceae Jungermanniales Llista de briòfits
Trilophozia Lophoziaceae Jungermanniales Llista de briòfits
Trichostomum Pottiaceae Pottiales Llista de briòfits
Trichodon Ditrichaceae Dicranales Llista de briòfits
Trichocolea Trichocoleaceae Jungermanniales Llista de briòfits
Tortula Pottiaceae Pottiales Llista de briòfits
Tortella Pottiaceae Pottiales Llista de briòfits
Tomentypnum Brachytheciaceae Hypnales Llista de briòfits
Timmiella Pottiaceae Pottiales Llista de briòfits
Timmia Timmiaceae Timmiales Llista de briòfits
Thuidium Thuidiaceae Hypnales Llista de briòfits
Thamnobryum Neckeraceae Hypnales Llista de briòfits
Tetraphis Tetraphidaceae Tetraphidales Llista de briòfits
Tayloria Splachnaceae Splachnales Llista de briòfits
Taxiphyllum Hypnaceae Hypnales Llista de briòfits
Targionia Targioniaceae Marchantiales Llista de briòfits
Syntrichia Pottiaceae Pottiales Llista de briòfits
Straminergon Amblystegiaceae Hypnales Llista de briòfits
Stereodon Stereodontaceae Hypnales Llista de briòfits
Stegonia Pottiaceae Pottiales Llista de briòfits
Sphenolobus Anastrophyllaceae Jungermanniales Llista de briòfits
Sphagnum Sphagnaceae Sphagnales Llista de briòfits
Sphaerocarpos Sphaerocarpaceae Sphaerocarpales Llista de briòfits
Southbya Southbyaceae Jungermanniales Llista de briòfits
Solenostoma Solenostomataceae Jungermanniales Llista de briòfits
Serpoleskea Amblystegiaceae Hypnales Llista de briòfits
Seligeria Seligeriaceae Grimmiales Llista de briòfits
Scorpiurium Brachytheciaceae Hypnales Llista de briòfits
Scorpidium Amblystegiaceae Hypnales Llista de briòfits
Scopelophila Pottiaceae Pottiales Llista de briòfits
Scleropodium Brachytheciaceae Hypnales Llista de briòfits
Sciuro-hypnum Brachytheciaceae Hypnales Llista de briòfits
Schljakovia Anastrophyllaceae Jungermanniales Llista de briòfits
Schistochilopsis Scapaniaceae Jungermanniales Llista de briòfits
Schistidium Grimmiaceae Grimmiales Llista de briòfits
Scapania Scapaniaceae Jungermanniales Llista de briòfits
Sarmentypnum Amblystegiaceae Hypnales Llista de briòfits
Sanionia Amblystegiaceae Hypnales Llista de briòfits
Saelania Ditrichaceae Dicranales Llista de briòfits
Roaldia Pylaisiaceae Hypnales Llista de briòfits
Riella Riellaceae Sphaerocarpales Llista de briòfits
Riccia Ricciaceae Marchantiales Llista de briòfits
Riccardia Aneuraceae Metzgeriales Llista de briòfits
Rhytidium Hylocomiaceae Hypnales Llista de briòfits
Rhytidiadelphus Hylocomiaceae Hypnales Llista de briòfits
Rhynchostegium Brachytheciaceae Hypnales Llista de briòfits
Rhynchostegiella Brachytheciaceae Hypnales Llista de briòfits
Rhodobryum Bryaceae Bryales Llista de briòfits
Rhizomnium Mniaceae Bryales Llista de briòfits
Rhabdoweisia Rhabdoweisiaceae Dicranales Llista de briòfits
Reboulia Aytoniaceae Marchantiales Llista de briòfits
Radula Radulaceae Porellales Llista de briòfits
Racomitrium Grimmiaceae Grimmiales Llista de briòfits
Pylaisia Pylaisiaceae Hypnales Llista de briòfits
Pulvigera Orthotrichaceae Orthotrichales Llista de briòfits
Ptychostomum Bryaceae Bryales Llista de briòfits
Ptychomitrium Bryaceae Bryales Llista de briòfits
Ptilium Hypnaceae Hypnales Llista de briòfits
Ptilidium Ptilidiaceae Ptilidiales Llista de briòfits
Pterygoneurum Pottiaceae Pottiales Llista de briòfits
Pterigynandrum Pterigynandraceae Hypnales Llista de briòfits
Pseudotaxiphyllum Plagiotheciaceae Hypnales Llista de briòfits
Pseudostereodon Pylaisiaceae Hypnales Llista de briòfits
Pseudoscleropodium Brachytheciaceae Hypnales Llista de briòfits
Pseudoleskeella Leskeaceae Hypnales Llista de briòfits
Pseudocrossidium Pottiaceae Pottiales Llista de briòfits
Pseudoamblystegium Amblystegiaceae Hypnales Llista de briòfits
Pseudephemerum Dicranaceae Dicranales Llista de briòfits
Pseudanomodon Neckeraceae Hypnales Llista de briòfits
Pottiopsis Pottiaceae Pottiales Llista de briòfits
Porella Porellaceae Porellales Llista de briòfits
Polytrichum Polytrichaceae Polytrichales Llista de briòfits
Polytrichastrum Polytrichaceae Polytrichales Llista de briòfits
Pohlia Mielichhoferiaceae Bryales Llista de briòfits
Pogonatum Polytrichaceae Polytrichales Llista de briòfits
Pleurozium Hylocomiaceae Hypnales Llista de briòfits
Pleuridium Ditrichaceae Dicranales Llista de briòfits
Platydictya Amblystegiaceae Hypnales Llista de briòfits
Plasteurhynchium Lembophyllaceae Hypnales Llista de briòfits
Plagiothecium Plagiotheciaceae Hypnales Llista de briòfits
Plagiopus Bartramiaceae Bartramiales Llista de briòfits
Plagiomnium Mniaceae Bryales Llista de briòfits
Plagiochila Plagiochilaceae Jungermanniales Llista de briòfits
Plagiochasma Aytoniaceae Marchantiales Llista de briòfits
Physcomitrium Funariaceae Funariales Llista de briòfits
Phymatoceros Phymatocerotaceae Phymatocerotales Llista de briòfits
Philonotis Bartramiaceae Bartramiales Llista de briòfits
Phaeoceros Notothyladaceae Notothyladales Llista de briòfits
Pellia Pelliaceae Pelliales Llista de briòfits
Pedinophyllum Plagiochilaceae Jungermanniales Llista de briòfits
Paraleucobryum Dicranaceae Dicranales Llista de briòfits
Palustriella Amblystegiaceae Hypnales Llista de briòfits
Pallavicinia Pallaviciniaceae Pallaviciniales Llista de briòfits
Oxystegus Pottiaceae Pottiales Llista de briòfits
Oxyrrhynchium Brachytheciaceae Hypnales Llista de briòfits
Oxymitra Oxymitraceae Marchantiales Llista de briòfits