BRIÒFITS. CERCADOR DE GÈNERES
Introdueix el codi del gènere
Introdueix el codi de família
Introdueix el codi d'ordre
Introdueix el gènere
Introdueix la família
Introdueix l'ordre
Codi gènere Gènere Sort descending Codi família Família Codi ordre Ordre Taxons finals
BGen36 Calliergon BFam1 Amblystegiaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen37 Calliergonella BFam80 Pylaisiaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen38 Calypogeia BFam17 Calypogeiaceae BOrd17 Jungermanniales Llista de briòfits
BGen39 Campyliadelphus BFam1 Amblystegiaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen40 Campylium BFam1 Amblystegiaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen41 Campylophyllum BFam1 Amblystegiaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen42 Campylopus BFam54 Leucobryaceae BOrd9 Dicranales Llista de briòfits
BGen43 Campylostelium BFam79 Ptychomitriaceae BOrd13 Grimmiales Llista de briòfits
BGen44 Catoscopium BFam18 Catoscopiaceae BOrd9 Dicranales Llista de briòfits
BGen45 Cephalozia BFam19 Cephaloziaceae BOrd17 Jungermanniales Llista de briòfits
BGen46 Cephaloziella BFam20 Cephaloziellaceae BOrd17 Jungermanniales Llista de briòfits
BGen47 Ceratodon BFam28 Ditrichaceae BOrd9 Dicranales Llista de briòfits
BGen48 Cheilothela BFam28 Ditrichaceae BOrd9 Dicranales Llista de briòfits
BGen49 Chiloscyphus BFam56 Lophocoleaceae BOrd17 Jungermanniales Llista de briòfits
BGen50 Cinclidotus BFam21 Cinclidotaceae BOrd27 Pottiales Llista de briòfits
BGen51 Cirriphyllum BFam14 Brachytheciaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen52 Clevea BFam22 Cleveaceae BOrd18 Marchantiales Llista de briòfits
BGen53 Climacium BFam23 Climaciaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen54 Cololejeunea BFam49 Lejeuneaceae BOrd26 Porellales Llista de briòfits
BGen55 Conardia BFam1 Amblystegiaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen56 Conocephalum BFam24 Conocephalaceae BOrd18 Marchantiales Llista de briòfits
BGen57 Conostomum BFam11 Bartramiaceae BOrd5 Bartramiales Llista de briòfits
BGen58 Corsinia BFam25 Corsiniaceae BOrd18 Marchantiales Llista de briòfits
BGen59 Coscinodon BFam40 Grimmiaceae BOrd13 Grimmiales Llista de briòfits
BGen60 Cratoneuron BFam1 Amblystegiaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen61 Crossidium BFam76 Pottiaceae BOrd27 Pottiales Llista de briòfits
BGen62 Crossocalyx BFam2 Anastrophyllaceae BOrd17 Jungermanniales Llista de briòfits
BGen63 Cryphaea BFam26 Cryphaeaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen64 Ctenidium BFam46 Hypnaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen65 Cynodontium BFam82 Rhabdoweisiaceae BOrd9 Dicranales Llista de briòfits
BGen66 Cyrtomnium BFam63 Mniaceae BOrd7 Bryales Llista de briòfits