BRIÒFITS. CERCADOR DE GÈNERES
Introdueix el codi del gènere
Introdueix el codi de família
Introdueix el codi d'ordre
Introdueix el gènere
Introdueix la família
Introdueix l'ordre
Codi gènere Sort descending Gènere Codi família Família Codi ordre Ordre Taxons finals
BGen1 Abietinella BFam96 Thuidiaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen10 Anoectangium BFam76 Pottiaceae BOrd27 Pottiales Llista de briòfits
BGen100 Gymnomitrion BFam41 Gymnomitriaceae BOrd17 Jungermanniales Llista de briòfits
BGen101 Gymnostomum BFam76 Pottiaceae BOrd27 Pottiales Llista de briòfits
BGen102 Gyroweisia BFam76 Pottiaceae BOrd27 Pottiales Llista de briòfits
BGen103 Habrodon BFam53 Leskeaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen104 Harpalejeunea BFam49 Lejeuneaceae BOrd26 Porellales Llista de briòfits
BGen105 Hedwigia BFam42 Hedwigiaceae BOrd14 Hedwigiales Llista de briòfits
BGen106 Herzogiella BFam46 Hypnaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen107 Heterocladiella BFam43 Heterocladiellaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen108 Heterocladium BFam50 Lembophyllaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen109 Homalia BFam65 Neckeraceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen11 Anomobryum BFam15 Bryaceae BOrd7 Bryales Llista de briòfits
BGen110 Homalothecium BFam14 Brachytheciaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen111 Homomallium BFam80 Pylaisiaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen112 Hookeria BFam44 Hookeriaceae BOrd15 Hookeriales Llista de briòfits
BGen113 Hygroamblystegium BFam1 Amblystegiaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen114 Hygrohypnum BFam1 Amblystegiaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen115 Hylocomiastrum BFam45 Hylocomiaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen116 Hylocomium BFam45 Hylocomiaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen117 Hymenoloma BFam82 Rhabdoweisiaceae BOrd9 Dicranales Llista de briòfits
BGen118 Hymenostylium BFam76 Pottiaceae BOrd27 Pottiales Llista de briòfits
BGen119 Hypnum BFam46 Hypnaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen12 Anomodon BFam5 Anomodontaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen120 Imbribryum BFam15 Bryaceae BOrd7 Bryales Llista de briòfits
BGen121 Isopaches BFam2 Anastrophyllaceae BOrd17 Jungermanniales Llista de briòfits
BGen122 Isopterygiopsis BFam73 Plagiotheciaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen123 Isothecium BFam14 Brachytheciaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen124 Jochenia BFam47 Jocheniaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen125 Jungermannia BFam48 Jungermanniaceae BOrd17 Jungermanniales Llista de briòfits
BGen126 Kiaeria BFam82 Rhabdoweisiaceae BOrd9 Dicranales Llista de briòfits
BGen127 Kindbergia BFam14 Brachytheciaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen128 Kurzia BFam51 Lepidoziaceae BOrd17 Jungermanniales Llista de briòfits
BGen129 Leiomylia BFam64 Myliaceae BOrd17 Jungermanniales Llista de briòfits
BGen13 Anomodontella BFam5 Anomodontaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen130 Lejeunea BFam49 Lejeuneaceae BOrd26 Porellales Llista de briòfits
BGen131 Lepidozia BFam51 Lepidoziaceae BOrd17 Jungermanniales Llista de briòfits
BGen132 Leptobarbula BFam76 Pottiaceae BOrd27 Pottiales Llista de briòfits
BGen133 Leptobryum BFam15 Bryaceae BOrd7 Bryales Llista de briòfits
BGen134 Leptodictyum BFam1 Amblystegiaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen135 Leptodon BFam52 Leptodontaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen136 Leptophascum BFam76 Pottiaceae BOrd27 Pottiales Llista de briòfits
BGen137 Lescuraea BFam53 Leskeaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen138 Leucobryum BFam54 Leucobryaceae BOrd9 Dicranales Llista de briòfits
BGen139 Leucodon BFam55 Leucodontaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen14 Anthelia BFam6 Antheliaceae BOrd17 Jungermanniales Llista de briòfits
BGen140 Lewinskya BFam67 Orthotrichaceae BOrd21 Orthotrichales Llista de briòfits
BGen141 Loeskeobryum BFam45 Hylocomiaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen142 Lophocolea BFam56 Lophocoleaceae BOrd17 Jungermanniales Llista de briòfits
BGen143 Lophozia BFam57 Lophoziaceae BOrd17 Jungermanniales Llista de briòfits
BGen144 Lophoziopsis BFam57 Lophoziaceae BOrd17 Jungermanniales Llista de briòfits
BGen145 Lunularia BFam58 Lunulariaceae BOrd18 Marchantiales Llista de briòfits
BGen146 Mannia BFam10 Aytoniaceae BOrd18 Marchantiales Llista de briòfits
BGen147 Marchantia BFam59 Marchantiaceae BOrd18 Marchantiales Llista de briòfits
BGen148 Marchesinia BFam49 Lejeuneaceae BOrd26 Porellales Llista de briòfits
BGen149 Marsupella BFam41 Gymnomitriaceae BOrd17 Jungermanniales Llista de briòfits
BGen15 Anthoceros BFam7 Anthocerotaceae BOrd2 Anthocerotales Llista de briòfits
BGen150 Meesia BFam60 Meesiaceae BOrd31 Splachnales Llista de briòfits
BGen151 Mesoptychia BFam48 Jungermanniaceae BOrd17 Jungermanniales Llista de briòfits
BGen152 Metzgeria BFam61 Metzgeriaceae BOrd19 Metzgeriales Llista de briòfits
BGen153 Microbryum BFam76 Pottiaceae BOrd27 Pottiales Llista de briòfits
BGen154 Microeurhynchium BFam14 Brachytheciaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen155 Microlejeunea BFam49 Lejeuneaceae BOrd26 Porellales Llista de briòfits
BGen156 Mielichhoferia BFam62 Mielichhoferiaceae BOrd7 Bryales Llista de briòfits
BGen157 Mnium BFam63 Mniaceae BOrd7 Bryales Llista de briòfits
BGen158 Myriocoleopsis BFam49 Lejeuneaceae BOrd26 Porellales Llista de briòfits
BGen159 Myurella BFam95 Theliaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen16 Antitrichia BFam55 Leucodontaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen160 Nardia BFam41 Gymnomitriaceae BOrd17 Jungermanniales Llista de briòfits
BGen161 Neoorthocaulis BFam2 Anastrophyllaceae BOrd17 Jungermanniales Llista de briòfits
BGen162 Nogopterium BFam55 Leucodontaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen163 Nowellia BFam19 Cephaloziaceae BOrd17 Jungermanniales Llista de briòfits
BGen164 Nyholmiella BFam67 Orthotrichaceae BOrd21 Orthotrichales Llista de briòfits
BGen165 Obtusifolium BFam20 Cephaloziellaceae BOrd17 Jungermanniales Llista de briòfits
BGen166 Odontoschisma BFam19 Cephaloziaceae BOrd17 Jungermanniales Llista de briòfits
BGen167 Oedipodiella BFam39 Gigaspermaceae BOrd12 Gigaspermales Llista de briòfits
BGen168 Oligotrichum BFam74 Polytrichaceae BOrd25 Polytrichales Llista de briòfits
BGen169 Oncophorus BFam82 Rhabdoweisiaceae BOrd9 Dicranales Llista de briòfits
BGen17 Archidium BFam8 Archidiaceae BOrd3 Archidiales Llista de briòfits
BGen170 Orthothecium BFam67 Orthotrichaceae BOrd21 Orthotrichales Llista de briòfits
BGen171 Orthotrichum BFam67 Orthotrichaceae BOrd21 Orthotrichales Llista de briòfits
BGen172 Oxymitra BFam68 Oxymitraceae BOrd18 Marchantiales Llista de briòfits
BGen173 Oxyrrhynchium BFam14 Brachytheciaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen174 Oxystegus BFam76 Pottiaceae BOrd27 Pottiales Llista de briòfits
BGen175 Pallavicinia BFam69 Pallaviciniaceae BOrd22 Pallaviciniales Llista de briòfits
BGen176 Palustriella BFam1 Amblystegiaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen177 Paraleucobryum BFam27 Dicranaceae BOrd9 Dicranales Llista de briòfits
BGen178 Pedinophyllum BFam72 Plagiochilaceae BOrd17 Jungermanniales Llista de briòfits
BGen179 Pellia BFam70 Pelliaceae BOrd23 Pelliales Llista de briòfits
BGen18 Arctoa BFam82 Rhabdoweisiaceae BOrd9 Dicranales Llista de briòfits
BGen180 Phaeoceros BFam66 Notothyladaceae BOrd20 Notothyladales Llista de briòfits
BGen181 Philonotis BFam11 Bartramiaceae BOrd5 Bartramiales Llista de briòfits
BGen182 Phymatoceros BFam71 Phymatocerotaceae BOrd24 Phymatocerotales Llista de briòfits
BGen183 Physcomitrium BFam38 Funariaceae BOrd11 Funariales Llista de briòfits
BGen184 Plagiochasma BFam10 Aytoniaceae BOrd18 Marchantiales Llista de briòfits
BGen185 Plagiochila BFam72 Plagiochilaceae BOrd17 Jungermanniales Llista de briòfits
BGen186 Plagiomnium BFam63 Mniaceae BOrd7 Bryales Llista de briòfits
BGen187 Plagiopus BFam11 Bartramiaceae BOrd5 Bartramiales Llista de briòfits
BGen188 Plagiothecium BFam73 Plagiotheciaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen189 Plasteurhynchium BFam50 Lembophyllaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits