BRIÒFITS. CERCADOR DE GÈNERES
Introdueix el codi del gènere
Introdueix el codi de família
Introdueix el codi d'ordre
Introdueix el gènere
Introdueix la família
Introdueix l'ordre
Codi gènere Gènere Sort descending Codi família Família Codi ordre Ordre Taxons finals
BGen1 Abietinella BFam96 Thuidiaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen2 Acaulon BFam76 Pottiaceae BOrd27 Pottiales Llista de briòfits
BGen3 Alleniella BFam65 Neckeraceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen4 Aloina BFam76 Pottiaceae BOrd27 Pottiales Llista de briòfits
BGen5 Amblyodon BFam60 Meesiaceae BOrd31 Splachnales Llista de briòfits
BGen6 Amblystegium BFam1 Amblystegiaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen7 Amphidium BFam82 Rhabdoweisiaceae BOrd9 Dicranales Llista de briòfits
BGen8 Andreaea BFam3 Andreaeaceae BOrd1 Andreaeales Llista de briòfits
BGen9 Aneura BFam4 Aneuraceae BOrd19 Metzgeriales Llista de briòfits
BGen10 Anoectangium BFam76 Pottiaceae BOrd27 Pottiales Llista de briòfits
BGen11 Anomobryum BFam15 Bryaceae BOrd7 Bryales Llista de briòfits
BGen12 Anomodon BFam5 Anomodontaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen13 Anomodontella BFam5 Anomodontaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen14 Anthelia BFam6 Antheliaceae BOrd17 Jungermanniales Llista de briòfits
BGen15 Anthoceros BFam7 Anthocerotaceae BOrd2 Anthocerotales Llista de briòfits
BGen16 Antitrichia BFam55 Leucodontaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen17 Archidium BFam8 Archidiaceae BOrd3 Archidiales Llista de briòfits
BGen18 Arctoa BFam82 Rhabdoweisiaceae BOrd9 Dicranales Llista de briòfits
BGen19 Aschisma BFam76 Pottiaceae BOrd27 Pottiales Llista de briòfits
BGen20 Atrichum BFam74 Polytrichaceae BOrd25 Polytrichales Llista de briòfits
BGen21 Aulacomnium BFam9 Aulacomniaceae BOrd4 Aulacomniales Llista de briòfits
BGen22 Barbilophozia BFam2 Anastrophyllaceae BOrd17 Jungermanniales Llista de briòfits
BGen23 Barbula BFam76 Pottiaceae BOrd27 Pottiales Llista de briòfits
BGen24 Bartramia BFam11 Bartramiaceae BOrd5 Bartramiales Llista de briòfits
BGen25 Bazzania BFam51 Lepidoziaceae BOrd17 Jungermanniales Llista de briòfits
BGen26 Blasia BFam12 Blasiaceae BOrd6 Blasiales Llista de briòfits
BGen27 Blepharostoma BFam13 Blepharostomataceae BOrd17 Jungermanniales Llista de briòfits
BGen28 Blindia BFam86 Seligeriaceae BOrd13 Grimmiales Llista de briòfits
BGen29 Brachytheciastrum BFam14 Brachytheciaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen30 Brachythecium BFam14 Brachytheciaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen31 Braunia BFam42 Hedwigiaceae BOrd14 Hedwigiales Llista de briòfits
BGen32 Bryoerythrophyllum BFam76 Pottiaceae BOrd27 Pottiales Llista de briòfits
BGen33 Bryum BFam15 Bryaceae BOrd7 Bryales Llista de briòfits
BGen34 Buckia BFam80 Pylaisiaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen35 Buxbaumia BFam16 Buxbaumiaceae BOrd8 Buxbaumiales Llista de briòfits
BGen36 Calliergon BFam1 Amblystegiaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen37 Calliergonella BFam80 Pylaisiaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen38 Calypogeia BFam17 Calypogeiaceae BOrd17 Jungermanniales Llista de briòfits
BGen39 Campyliadelphus BFam1 Amblystegiaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen40 Campylium BFam1 Amblystegiaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen41 Campylophyllum BFam1 Amblystegiaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen42 Campylopus BFam54 Leucobryaceae BOrd9 Dicranales Llista de briòfits
BGen43 Campylostelium BFam79 Ptychomitriaceae BOrd13 Grimmiales Llista de briòfits
BGen44 Catoscopium BFam18 Catoscopiaceae BOrd9 Dicranales Llista de briòfits
BGen45 Cephalozia BFam19 Cephaloziaceae BOrd17 Jungermanniales Llista de briòfits
BGen46 Cephaloziella BFam20 Cephaloziellaceae BOrd17 Jungermanniales Llista de briòfits
BGen47 Ceratodon BFam28 Ditrichaceae BOrd9 Dicranales Llista de briòfits
BGen48 Cheilothela BFam28 Ditrichaceae BOrd9 Dicranales Llista de briòfits
BGen49 Chiloscyphus BFam56 Lophocoleaceae BOrd17 Jungermanniales Llista de briòfits
BGen50 Cinclidotus BFam21 Cinclidotaceae BOrd27 Pottiales Llista de briòfits
BGen51 Cirriphyllum BFam14 Brachytheciaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen52 Clevea BFam22 Cleveaceae BOrd18 Marchantiales Llista de briòfits
BGen53 Climacium BFam23 Climaciaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen54 Cololejeunea BFam49 Lejeuneaceae BOrd26 Porellales Llista de briòfits
BGen55 Conardia BFam1 Amblystegiaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen56 Conocephalum BFam24 Conocephalaceae BOrd18 Marchantiales Llista de briòfits
BGen57 Conostomum BFam11 Bartramiaceae BOrd5 Bartramiales Llista de briòfits
BGen58 Corsinia BFam25 Corsiniaceae BOrd18 Marchantiales Llista de briòfits
BGen59 Coscinodon BFam40 Grimmiaceae BOrd13 Grimmiales Llista de briòfits
BGen60 Cratoneuron BFam1 Amblystegiaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen61 Crossidium BFam76 Pottiaceae BOrd27 Pottiales Llista de briòfits
BGen62 Crossocalyx BFam2 Anastrophyllaceae BOrd17 Jungermanniales Llista de briòfits
BGen63 Cryphaea BFam26 Cryphaeaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen64 Ctenidium BFam46 Hypnaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen65 Cynodontium BFam82 Rhabdoweisiaceae BOrd9 Dicranales Llista de briòfits
BGen66 Cyrtomnium BFam63 Mniaceae BOrd7 Bryales Llista de briòfits
BGen67 Dialytrichia BFam76 Pottiaceae BOrd27 Pottiales Llista de briòfits
BGen68 Dichelyma BFam35 Fontinalaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen69 Dichodontium BFam82 Rhabdoweisiaceae BOrd9 Dicranales Llista de briòfits
BGen70 Dicranella BFam27 Dicranaceae BOrd9 Dicranales Llista de briòfits
BGen71 Dicranodontium BFam54 Leucobryaceae BOrd9 Dicranales Llista de briòfits
BGen72 Dicranum BFam27 Dicranaceae BOrd9 Dicranales Llista de briòfits
BGen73 Didymodon BFam76 Pottiaceae BOrd27 Pottiales Llista de briòfits
BGen74 Diphyscium BFam16 Buxbaumiaceae BOrd8 Buxbaumiales Llista de briòfits
BGen75 Diplophyllum BFam85 Scapaniaceae BOrd17 Jungermanniales Llista de briòfits
BGen76 Distichium BFam28 Ditrichaceae BOrd9 Dicranales Llista de briòfits
BGen77 Ditrichum BFam28 Ditrichaceae BOrd9 Dicranales Llista de briòfits
BGen78 Drepanium BFam1 Amblystegiaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen79 Drepanocladus BFam1 Amblystegiaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen80 Encalypta BFam29 Encalyptaceae BOrd11 Funariales Llista de briòfits
BGen81 Entodon BFam30 Entodontaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen82 Entosthodon BFam38 Funariaceae BOrd11 Funariales Llista de briòfits
BGen83 Ephemerum BFam31 Ephemeraceae BOrd27 Pottiales Llista de briòfits
BGen84 Epipterygium BFam62 Mielichhoferiaceae BOrd7 Bryales Llista de briòfits
BGen85 Eucladium BFam76 Pottiaceae BOrd27 Pottiales Llista de briòfits
BGen86 Eurhynchiastrum BFam14 Brachytheciaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen87 Eurhynchium BFam14 Brachytheciaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen88 Exormotheca BFam32 Exormothecaceae BOrd18 Marchantiales Llista de briòfits
BGen89 Exsertotheca BFam65 Neckeraceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen90 Fabronia BFam33 Fabroniaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen91 Fissidens BFam34 Fissidentaceae BOrd9 Dicranales Llista de briòfits
BGen92 Fontinalis BFam35 Fontinalaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen93 Fossombronia BFam36 Fossombroniaceae BOrd10 Fossombroniales Llista de briòfits
BGen94 Frullania BFam37 Frullaniaceae BOrd26 Porellales Llista de briòfits
BGen95 Funaria BFam38 Funariaceae BOrd11 Funariales Llista de briòfits
BGen96 Fuscocephaloziopsis BFam19 Cephaloziaceae BOrd17 Jungermanniales Llista de briòfits
BGen97 Gongylanthus BFam88 Southbyaceae BOrd17 Jungermanniales Llista de briòfits
BGen98 Grimmia BFam40 Grimmiaceae BOrd13 Grimmiales Llista de briòfits
BGen99 Gymnocolea BFam2 Anastrophyllaceae BOrd17 Jungermanniales Llista de briòfits
BGen100 Gymnomitrion BFam41 Gymnomitriaceae BOrd17 Jungermanniales Llista de briòfits