Glossari de plantes vasculars

CERCADOR DEL GLOSSARI DE PLANTES VASCULARS
Índex del glossari de plantes vasculars -> | A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  X |  Y |  Z | 
Inrodueix el terme a cercar
Introdueix les paraules que conté la descripció a buscar
Terme Sort descending Descripció del terme Glossari
Arcuat, Arcuada

Corbat en forma d’arc.

Plantes vasculars
Aresta

Apèndix llarg (± rígid i prim) que tenen alguns òrgans, com ara les bràctees de les flors de la família de les gramínies, les glumes i les glumel·les. A vegades també són aristats els peduncles que porten flors, que tenen una prolongació per sobre de la inserció de la flor

Plantes vasculars
Article

Segment de qualsevol òrgan, més o menys delimitat per nusos o constriccions i sovint susceptible de separar-se espontàniament dels immediats.

Plantes vasculars
Asteriforme

Que té forma d’estrella.

Plantes vasculars
Atenuat, Atenuada

Que s’aprima cap a l’àpex.

Plantes vasculars
Aurícula

Apèndix foliaci, generalment petit, de forma més o menys semblant a una orella.

Plantes vasculars
Axil·la

Enforcadura d'una fulla (o d'un altre òrgan foliaci) amb la tija que la sosté (en deriva axil·lar).

Plantes vasculars
Axil·lar Plantes vasculars
Axonomorfa

Dit de les rels que tenen un eix principal clarament més desenvolupat que els laterals.

Plantes vasculars
Baia

Fuit carnós sense pinyol, ja que la part interna del fruit, l’endocarpi, també és carnosa, com ara el raïm o la tomata; com tots els fruits carnosos és indehiscent.

Plantes vasculars
Barbulat

Dit dels pèls que tenen apèndixs laterals curts.

Plantes vasculars
Basifix, Basifixa

Dit de les anteres inserides per llur base al filament de l’estam (oposat a dorsifix).
Dit del pèl unit per la base (oposat a medifix).

Plantes vasculars
Bec Punta més o menys ben delimitada, en què terminen alguns fruits. Plantes vasculars
Beina Base eixamplada d'algunes fulles, que envolta totalment o parcialment la tija. Plantes vasculars
Bidentat, bidentada Que termina en dues dents Plantes vasculars
Bífid

Dit de l’òrgan dividit en dos lòbuls fins a menys de la meitat de la seva longitud.

Plantes vasculars
Bilabiat, bilabiada Dit del calze o la corol·la que presenta dues parts en forma de llavis. Plantes vasculars
Bilateral

Dit de les flors que tenen només dos plans de simetria perpendiculars entre ells

Plantes vasculars
Bípar, bípara Dit del tipus de ramificació cimosa en què les branques laterals neixen per parells oposats. Plantes vasculars
Bipinnaticomposta Plantes vasculars
Blana

Dit de la fulla tova que es doblega fàcilment (oposat a coriàcia).

Plantes vasculars
Bràctea

Òrgan foliaci situat vora les flors, generalment de foma, mida, coloració, etc. diferents que les de les fulles normals. (en deriva bracteat i bracteïforme).
Fulla modificada, més petita que les normals, que creix entremig de les flors. A les compostes hom parla de bràctees involucrals per anomenar les bràctees externes del capítol, les que engloben i protegeixen el conjunt de flors; alguns gèneres de compostes també tenen petites bràctees entremig de les flors.
En algunes monocotiledònies, com a les famílies de les ciperàcies i de les gramínies, on les flors no tenen sèpals ni pètals, hom parla de bràctees per anomenar les peces que porten i protegeixen estams i carpels.

Plantes vasculars
Bractèola

Bràctea petita. Són presents a les inflorescències en umbel·la de les umbel·líferes, a les inflorescències de les labiades.

Plantes vasculars
Briòfit

Terme pendent de redacció.

Plantes vasculars
Bulb

Òrgan subterrani, popularment anomenat ceba o cabessa, que correspon a un tija especialitzada, curta i gruixuda, recoberta de fulles carnoses no fotosintètiques, amb rels a la part inferior i que anualment emet tiges aèries amb fulles verdes i flors.

Plantes vasculars
Bulbil
  • Òrgan de multiplicació vegetativa en forma de petita gemma o de petit bulb que neix sobre la part aèria de la planta, per comptes de les flors, format per una gemma envoltada de fulles gruixudes que contenen substàncies de reserva i que en caure dóna lloc a un nou individu.
  • Petit bulb que neix lateralment d’un altre bulbil.
Plantes vasculars
Calicle

Conjunt de peces estèrils de la flor que se situen per sota del calze, sovint amb la mateixa forma i color, per la qual cosa semblen sèpals; tanmateix es tracta de bràctees o estípules, o sigui fulles modificades.

Plantes vasculars
Calze

Embolcall extern de la flor, format per sèpals, generalment verd i poc vistós.

Plantes vasculars
Cal·lus
  • Dit d’unes excrescències que presenten les flors d’algunes orquídies
  • En les espiguetes d'algunes gramínies, engruiximent de l'extrem superior dels articles del raquis, situat sota mateix de la flor.
Plantes vasculars
Campanulat, campanulada

Que té forma de campana.

Plantes vasculars