VTax4539
Hornungia petraea
ESPÈCIE AMB SUBSP.
Mida mínima
2 cm
Mida màxima
15 cm
Nom científic - autor
Hornungia petraea (L.) Rchb.
Àrea de distribució general
Pluriregional (Mediterrani Submediterrani)
Hàbitat

Pradells terofítics

Substrat
Zones fitogeogràfiques
Contrades mediterrànies i estatge montà
Adscripció fitosociològica
Nom científic - FPC
Hornungia petraea (L.) Rchb.
Nom científic - TPL
Hornungia petraea (L.) Rchb.
Tàxons de rang inferior