VTax1188
Alyssum spinosum
ESPÈCIE
Forma vital
Camèfit
Mida mínima
1 dm
Mida màxima
4 dm
Freqüència
r
VTax1188.imgprincipal
Nom científic - autor
Alyssum spinosum L.
Sinònims
Hormathophylla spinosa (L.) P. Küpfer
Ptilotrichum spinosum (L.) Boiss.
Hormatophylla spinosa (L.) Küpfer
Nom francès
Alysson épineux, Corbeille-d'argent épineuse, Passerage épineuse
Gener
NO
Febrer
NO
Març
NO
Abril
NO
Maig
SI
Juny
SI
Juliol
NO
Agost
NO
Setembre
NO
Octubre
NO
Novembre
NO
Desembre
NO
Territori fisiogràfic a Catalunya
Pirineus E i territori ruscínic i catalanídic C-S
Àrea de distribució general
Mediterrani muntanyenc
Hàbitat

Matollars xeroacàntics (i fissures de les roques)

Altitud mínima inferior (m)
0
Altitud mínima (m)
100
Altitud màxima (m)
1700
Altitud màxima superior (m)
2700
Substrat
Zones fitogeogràfiques
Munt. Mediterrània (i estatge montà submediterrani)
Nom científic - FPC
Alyssum spinosum L.
Nom científic - TPL
Ptilotrichum spinosum (L.) Boiss.