Introdueix l'identificador
Introdueix el nom científic
Introdueix la referència de l'exemplar
Introdueix l'estat
Introdueix el validador
Introdueix etiquetador