CERCADOR D'IMATGES ACCEPTADES (Validades)
Introdueix l'identificador
Introdueix el nom científic
Introdueix la referència de l'exemplar
Introdueix l'estat
Introdueix el validador
Introdueix etiquetador
Imatge Identificador Nom científic Referència imatge Referència Exemplar Estat Validador Etiquetador
Img.VTax2301.ExN.Img9 VTax2301 Ipomoea indica VTax2301.ExN.Img9 VTax2301.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3605.ExN.Img27 VTax3605 Galanthus nivalis VTax3605.ExN.Img27 VTax3605.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3605.ExN.Img28 VTax3605 Galanthus nivalis VTax3605.ExN.Img28 VTax3605.ExN ACCEPTADA
Img.VTax271.ExN.Img10 VTax271 Ranunculus montanus subsp. gouanii VTax271.ExN.Img10 VTax271.ExN ACCEPTADA
Img.VTax271.ExN.Img11 VTax271 Ranunculus montanus subsp. gouanii VTax271.ExN.Img11 VTax271.ExN ACCEPTADA
Img.VTax271.ExN.Img5 VTax271 Ranunculus montanus subsp. gouanii VTax271.ExN.Img5 VTax271.ExN ACCEPTADA
Img.VTax271.ExN.Img6 VTax271 Ranunculus montanus subsp. gouanii VTax271.ExN.Img6 VTax271.ExN ACCEPTADA
Img.VTax271.ExN.Img7 VTax271 Ranunculus montanus subsp. gouanii VTax271.ExN.Img7 VTax271.ExN ACCEPTADA
Img.VTax271.ExN.Img8 VTax271 Ranunculus montanus subsp. gouanii VTax271.ExN.Img8 VTax271.ExN ACCEPTADA
Img.VTax271.ExN.Img9 VTax271 Ranunculus montanus subsp. gouanii VTax271.ExN.Img9 VTax271.ExN ACCEPTADA
Img.VTax271.ExN.Img4 VTax271 Ranunculus montanus subsp. gouanii VTax271.ExN.Img4 VTax271.ExN ACCEPTADA
Img.VTax271.ExN.Img1 VTax271 Ranunculus montanus subsp. gouanii VTax271.ExN.Img1 VTax271.ExN ACCEPTADA
Img.VTax271.ExN.Img2 VTax271 Ranunculus montanus subsp. gouanii VTax271.ExN.Img2 VTax271.ExN ACCEPTADA
Img.VTax271.ExN.Img3 VTax271 Ranunculus montanus subsp. gouanii VTax271.ExN.Img3 VTax271.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2584.ExN.Img19 VTax2584 Verbascum thapsus subsp. montanum VTax2584.ExN.Img19 VTax2584.ExN ACCEPTADA
Img.VTax4232.ExN.Img10 VTax4232 Spiranthes spiralis VTax4232.ExN.Img10 VTax4232.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2584.ExN.Img15 VTax2584 Verbascum thapsus subsp. montanum VTax2584.ExN.Img15 VTax2584.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2584.ExN.Img16 VTax2584 Verbascum thapsus subsp. montanum VTax2584.ExN.Img16 VTax2584.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2584.ExN.Img17 VTax2584 Verbascum thapsus subsp. montanum VTax2584.ExN.Img17 VTax2584.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2584.ExN.Img18 VTax2584 Verbascum thapsus subsp. montanum VTax2584.ExN.Img18 VTax2584.ExN ACCEPTADA
Img.VTax594.ExN.Img20 VTax594 Robinia pseudoacacia VTax594.ExN.Img20 VTax594.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2859.ExN.Img14 VTax2859 Rubia peregrina subsp. peregrina VTax2859.ExN.Img14 VTax2859.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2935.ExN.Img25 VTax2935 Bryonia cretica subsp. dioica VTax2935.ExN.Img25 VTax2935.ExN ACCEPTADA
Img.VTax594.ExN.Img19 VTax594 Robinia pseudoacacia VTax594.ExN.Img19 VTax594.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2560.ExN.Img5 VTax2560 Solanum bonariense VTax2560.ExN.Img5 VTax2560.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2560.ExN.Img6 VTax2560 Solanum bonariense VTax2560.ExN.Img6 VTax2560.ExN ACCEPTADA
Img.VTax276.ExN.Img8 VTax276 Ranunculus macrophyllus VTax276.ExN.Img8 VTax276.ExN ACCEPTADA
Img.VTax276.ExN.Img9 VTax276 Ranunculus macrophyllus VTax276.ExN.Img9 VTax276.ExN ACCEPTADA
Img.VTax276.ExN.Img10 VTax276 Ranunculus macrophyllus VTax276.ExN.Img10 VTax276.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2560.ExN.Img3 VTax2560 Solanum bonariense VTax2560.ExN.Img3 VTax2560.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2560.ExN.Img4 VTax2560 Solanum bonariense VTax2560.ExN.Img4 VTax2560.ExN ACCEPTADA
Img.VTax276.ExN.Img7 VTax276 Ranunculus macrophyllus VTax276.ExN.Img7 VTax276.ExN ACCEPTADA
Img.VTax276.ExN.Img5 VTax276 Ranunculus macrophyllus VTax276.ExN.Img5 VTax276.ExN ACCEPTADA
Img.VTax276.ExN.Img6 VTax276 Ranunculus macrophyllus VTax276.ExN.Img6 VTax276.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2340.ExN.Img4 VTax2340 Echium sabulicola VTax2340.ExN.Img4 VTax2340.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2683.ExN.Img14 VTax2683 Veronica cymbalaria subsp. cymbalaria VTax2683.ExN.Img14 VTax2683.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2683.ExN.Img15 VTax2683 Veronica cymbalaria subsp. cymbalaria VTax2683.ExN.Img15 VTax2683.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2683.ExN.Img16 VTax2683 Veronica cymbalaria subsp. cymbalaria VTax2683.ExN.Img16 VTax2683.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2683.ExN.Img17 VTax2683 Veronica cymbalaria subsp. cymbalaria VTax2683.ExN.Img17 VTax2683.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2340.ExN.Img1 VTax2340 Echium sabulicola VTax2340.ExN.Img1 VTax2340.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2340.ExN.Img2 VTax2340 Echium sabulicola VTax2340.ExN.Img2 VTax2340.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2340.ExN.Img3 VTax2340 Echium sabulicola VTax2340.ExN.Img3 VTax2340.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1803.ExN.Img8 VTax1803 Rumex pseudoalpinus VTax1803.ExN.Img8 VTax1803.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1490.ExN.Img4 VTax1490 Parthenocissus tricuspidata VTax1490.ExN.Img4 VTax1490.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1490.ExN.Img5 VTax1490 Parthenocissus tricuspidata VTax1490.ExN.Img5 VTax1490.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1490.ExN.Img6 VTax1490 Parthenocissus tricuspidata VTax1490.ExN.Img6 VTax1490.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3155.ExN.Img10 VTax3155 Adenostyles alliariae subsp. pyrenaica VTax3155.ExN.Img10 VTax3155.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1490.ExN.Img3 VTax1490 Parthenocissus tricuspidata VTax1490.ExN.Img3 VTax1490.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3155.ExN.Img6 VTax3155 Adenostyles alliariae subsp. pyrenaica VTax3155.ExN.Img6 VTax3155.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3155.ExN.Img7 VTax3155 Adenostyles alliariae subsp. pyrenaica VTax3155.ExN.Img7 VTax3155.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3155.ExN.Img8 VTax3155 Adenostyles alliariae subsp. pyrenaica VTax3155.ExN.Img8 VTax3155.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3155.ExN.Img9 VTax3155 Adenostyles alliariae subsp. pyrenaica VTax3155.ExN.Img9 VTax3155.ExN ACCEPTADA
Img.VTax4078.ExN.Img7 VTax4078 Polypogon monspeliensis VTax4078.ExN.Img7 VTax4078.ExN ACCEPTADA
Img.VTax4116.ExN.Img15 VTax4116 Oryzopsis miliacea subsp. miliacea VTax4116.ExN.Img15 VTax4116.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2856.ExN.Img17 VTax2856 Valantia muralis VTax2856.ExN.Img17 VTax2856.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3732.ExN.Img24 VTax3732 Cladium mariscus VTax3732.ExN.Img24 VTax3732.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3925.ExN.Img8 VTax3925 Dactylis glomerata subsp. glomerata VTax3925.ExN.Img8 VTax3925.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2261.ExN.Img12 VTax2261 Centaurium maritimum VTax2261.ExN.Img12 VTax2261.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2856.ExN.Img15 VTax2856 Valantia muralis VTax2856.ExN.Img15 VTax2856.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2856.ExN.Img16 VTax2856 Valantia muralis VTax2856.ExN.Img16 VTax2856.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1794.ExN.Img25 VTax1794 Rumex intermedius VTax1794.ExN.Img25 VTax1794.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2261.ExN.Img9 VTax2261 Centaurium maritimum VTax2261.ExN.Img9 VTax2261.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2261.ExN.Img10 VTax2261 Centaurium maritimum VTax2261.ExN.Img10 VTax2261.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2261.ExN.Img11 VTax2261 Centaurium maritimum VTax2261.ExN.Img11 VTax2261.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1794.ExN.Img24 VTax1794 Rumex intermedius VTax1794.ExN.Img24 VTax1794.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1794.ExN.Img21 VTax1794 Rumex intermedius VTax1794.ExN.Img21 VTax1794.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1794.ExN.Img22 VTax1794 Rumex intermedius VTax1794.ExN.Img22 VTax1794.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1794.ExN.Img23 VTax1794 Rumex intermedius VTax1794.ExN.Img23 VTax1794.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1218.ExN.Img9 VTax1218 Reseda alba subsp. alba VTax1218.ExN.Img9 VTax1218.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1603.ExN.Img14 VTax1603 Peucedanum schottii VTax1603.ExN.Img14 VTax1603.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1603.ExN.Img15 VTax1603 Peucedanum schottii VTax1603.ExN.Img15 VTax1603.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1794.ExN.Img19 VTax1794 Rumex intermedius VTax1794.ExN.Img19 VTax1794.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1794.ExN.Img20 VTax1794 Rumex intermedius VTax1794.ExN.Img20 VTax1794.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1218.ExN.Img7 VTax1218 Reseda alba subsp. alba VTax1218.ExN.Img7 VTax1218.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1218.ExN.Img8 VTax1218 Reseda alba subsp. alba VTax1218.ExN.Img8 VTax1218.ExN ACCEPTADA
Img.VTax804.ExN.Img22 VTax804 Trifolium squamosum subsp. squamosum VTax804.ExN.Img22 VTax804.ExN ACCEPTADA
Img.VTax854.ExN.Img20 VTax854 Scorpiurus muricatus subsp. subvillosus VTax854.ExN.Img20 VTax854.ExN ACCEPTADA
Img.VTax854.ExN.Img21 VTax854 Scorpiurus muricatus subsp. subvillosus VTax854.ExN.Img21 VTax854.ExN ACCEPTADA
Img.VTax797.ExN.Img15 VTax797 Trifolium lappaceum VTax797.ExN.Img15 VTax797.ExN ACCEPTADA
Img.VTax804.ExN.Img20 VTax804 Trifolium squamosum subsp. squamosum VTax804.ExN.Img20 VTax804.ExN ACCEPTADA
Img.VTax804.ExN.Img21 VTax804 Trifolium squamosum subsp. squamosum VTax804.ExN.Img21 VTax804.ExN ACCEPTADA
Img.VTax792.ExN.Img12 VTax792 Trifolium resupinatum VTax792.ExN.Img12 VTax792.ExN ACCEPTADA
Img.VTax792.ExN.Img13 VTax792 Trifolium resupinatum VTax792.ExN.Img13 VTax792.ExN ACCEPTADA
Img.VTax792.ExN.Img14 VTax792 Trifolium resupinatum VTax792.ExN.Img14 VTax792.ExN ACCEPTADA
Img.VTax792.ExN.Img15 VTax792 Trifolium resupinatum VTax792.ExN.Img15 VTax792.ExN ACCEPTADA
Img.VTax797.ExN.Img14 VTax797 Trifolium lappaceum VTax797.ExN.Img14 VTax797.ExN ACCEPTADA
Img.VTax761.ExN.Img2 VTax761 Medicago murex VTax761.ExN.Img2 VTax761.ExN ACCEPTADA
Img.VTax761.ExN.Img3 VTax761 Medicago murex VTax761.ExN.Img3 VTax761.ExN ACCEPTADA
Img.VTax761.ExN.Img4 VTax761 Medicago murex VTax761.ExN.Img4 VTax761.ExN ACCEPTADA
Img.VTax761.ExN.Img5 VTax761 Medicago murex VTax761.ExN.Img5 VTax761.ExN ACCEPTADA
Img.VTax757.ExN.Img18 VTax757 Medicago minima VTax757.ExN.Img18 VTax757.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3320.ExN.Img21 VTax3320 Leontodon tuberosus VTax3320.ExN.Img21 VTax3320.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3320.ExN.Img22 VTax3320 Leontodon tuberosus VTax3320.ExN.Img22 VTax3320.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3320.ExN.Img23 VTax3320 Leontodon tuberosus VTax3320.ExN.Img23 VTax3320.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3320.ExN.Img24 VTax3320 Leontodon tuberosus VTax3320.ExN.Img24 VTax3320.ExN ACCEPTADA
Img.VTax757.ExN.Img17 VTax757 Medicago minima VTax757.ExN.Img17 VTax757.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2938.ExN.Img25 VTax2938 Campanula erinus VTax2938.ExN.Img25 VTax2938.ExN ACCEPTADA
Img.VTax757.ExN.Img15 VTax757 Medicago minima VTax757.ExN.Img15 VTax757.ExN ACCEPTADA
Img.VTax757.ExN.Img16 VTax757 Medicago minima VTax757.ExN.Img16 VTax757.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2938.ExN.Img22 VTax2938 Campanula erinus VTax2938.ExN.Img22 VTax2938.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2938.ExN.Img23 VTax2938 Campanula erinus VTax2938.ExN.Img23 VTax2938.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2938.ExN.Img24 VTax2938 Campanula erinus VTax2938.ExN.Img24 VTax2938.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2353.ExN.Img10 VTax2353 Anchusa italica VTax2353.ExN.Img10 VTax2353.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2353.ExN.Img11 VTax2353 Anchusa italica VTax2353.ExN.Img11 VTax2353.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2938.ExN.Img19 VTax2938 Campanula erinus VTax2938.ExN.Img19 VTax2938.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2938.ExN.Img20 VTax2938 Campanula erinus VTax2938.ExN.Img20 VTax2938.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2938.ExN.Img21 VTax2938 Campanula erinus VTax2938.ExN.Img21 VTax2938.ExN ACCEPTADA
Img.VTax4136.ExN.Img14 VTax4136 Ampelodesmos mauritanica VTax4136.ExN.Img14 VTax4136.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3012.ExN.Img25 VTax3012 Conyza sumatrensis VTax3012.ExN.Img25 VTax3012.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2353.ExN.Img9 VTax2353 Anchusa italica VTax2353.ExN.Img9 VTax2353.ExN ACCEPTADA
Img.VTax802.ExN.Img22 VTax802 Trifolium stellatum VTax802.ExN.Img22 VTax802.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3826.ExN.Img7 VTax3826 Zea mays VTax3826.ExN.Img7 VTax3826.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3826.ExN.Img8 VTax3826 Zea mays VTax3826.ExN.Img8 VTax3826.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3793.ExN.Img9 VTax3793 Carex pendula VTax3793.ExN.Img9 VTax3793.ExN ACCEPTADA
Img.VTax4136.ExN.Img13 VTax4136 Ampelodesmos mauritanica VTax4136.ExN.Img13 VTax4136.ExN ACCEPTADA
Img.VTax891.ExN.Img22 VTax891 Myrtus communis VTax891.ExN.Img22 VTax891.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1268.ExN.Img16 VTax1268 Tamarix africana VTax1268.ExN.Img16 VTax1268.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1268.ExN.Img17 VTax1268 Tamarix africana VTax1268.ExN.Img17 VTax1268.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2515.ExN.Img23 VTax2515 Mentha aquatica VTax2515.ExN.Img23 VTax2515.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2515.ExN.Img24 VTax2515 Mentha aquatica VTax2515.ExN.Img24 VTax2515.ExN ACCEPTADA
Img.VTax891.ExN.Img20 VTax891 Myrtus communis VTax891.ExN.Img20 VTax891.ExN ACCEPTADA
Img.VTax891.ExN.Img21 VTax891 Myrtus communis VTax891.ExN.Img21 VTax891.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2981.ExN.Img29 VTax2981 Eupatorium cannabinum subsp. cannabinum VTax2981.ExN.Img29 VTax2981.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2981.ExN.Img30 VTax2981 Eupatorium cannabinum subsp. cannabinum VTax2981.ExN.Img30 VTax2981.ExN ACCEPTADA
Img.VTax885.ExN.Img13 VTax885 Lythrum salicaria VTax885.ExN.Img13 VTax885.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2408.ExN.Img16 VTax2408 Marrubium vulgare VTax2408.ExN.Img16 VTax2408.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2515.ExN.Img22 VTax2515 Mentha aquatica VTax2515.ExN.Img22 VTax2515.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2981.ExN.Img28 VTax2981 Eupatorium cannabinum subsp. cannabinum VTax2981.ExN.Img28 VTax2981.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2907.ExN.Img26 VTax2907 Dipsacus fullonum subsp. fullonum VTax2907.ExN.Img26 VTax2907.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2907.ExN.Img27 VTax2907 Dipsacus fullonum subsp. fullonum VTax2907.ExN.Img27 VTax2907.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2907.ExN.Img28 VTax2907 Dipsacus fullonum subsp. fullonum VTax2907.ExN.Img28 VTax2907.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2907.ExN.Img21 VTax2907 Dipsacus fullonum subsp. fullonum VTax2907.ExN.Img21 VTax2907.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2907.ExN.Img22 VTax2907 Dipsacus fullonum subsp. fullonum VTax2907.ExN.Img22 VTax2907.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2907.ExN.Img23 VTax2907 Dipsacus fullonum subsp. fullonum VTax2907.ExN.Img23 VTax2907.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2907.ExN.Img24 VTax2907 Dipsacus fullonum subsp. fullonum VTax2907.ExN.Img24 VTax2907.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2907.ExN.Img25 VTax2907 Dipsacus fullonum subsp. fullonum VTax2907.ExN.Img25 VTax2907.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2437.ExN.Img30 VTax2437 Ballota nigra subsp. foetida VTax2437.ExN.Img30 VTax2437.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2437.ExN.Img31 VTax2437 Ballota nigra subsp. foetida VTax2437.ExN.Img31 VTax2437.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1233.ExN.Img31 VTax1233 Cistus salviifolius VTax1233.ExN.Img31 VTax1233.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2437.ExN.Img29 VTax2437 Ballota nigra subsp. foetida VTax2437.ExN.Img29 VTax2437.ExN ACCEPTADA
Img.VTax39.ExN.Img11 VTax39 Adiantum capillus-veneris VTax39.ExN.Img11 VTax39.ExN ACCEPTADA
Img.VTax4005.ExN.Img15 VTax4005 Avena barbata VTax4005.ExN.Img15 VTax4005.ExN ACCEPTADA
Img.VTax4005.ExN.Img16 VTax4005 Avena barbata VTax4005.ExN.Img16 VTax4005.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2437.ExN.Img28 VTax2437 Ballota nigra subsp. foetida VTax2437.ExN.Img28 VTax2437.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3247.ExN.Img9 VTax3247 Serratula flavescens subsp. leucantha VTax3247.ExN.Img9 VTax3247.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3252.ExN.Img10 VTax3252 Centaurea alba VTax3252.ExN.Img10 VTax3252.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3252.ExN.Img11 VTax3252 Centaurea alba VTax3252.ExN.Img11 VTax3252.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3247.ExN.Img8 VTax3247 Serratula flavescens subsp. leucantha VTax3247.ExN.Img8 VTax3247.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3283.ExN.Img4 VTax3283 Centaurea ornata subsp. ornata VTax3283.ExN.Img4 VTax3283.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2388.ExN.Img6 VTax2388 Teucrium pyrenaicum subsp. pyrenaicum VTax2388.ExN.Img6 VTax2388.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2034.ExN.Img4 VTax2034 Saponaria glutinosa VTax2034.ExN.Img4 VTax2034.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2034.ExN.Img5 VTax2034 Saponaria glutinosa VTax2034.ExN.Img5 VTax2034.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3283.ExN.Img3 VTax3283 Centaurea ornata subsp. ornata VTax3283.ExN.Img3 VTax3283.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1492.ExN.Img16 VTax1492 Cornus mas VTax1492.ExN.Img16 VTax1492.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1492.ExN.Img17 VTax1492 Cornus mas VTax1492.ExN.Img17 VTax1492.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2034.ExN.Img3 VTax2034 Saponaria glutinosa VTax2034.ExN.Img3 VTax2034.ExN ACCEPTADA
Img.VTax942.ExN.Img12 VTax942 Thymelaea pubescens subsp. pubescens VTax942.ExN.Img12 VTax942.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3037.ExN.Img14 VTax3037 Leontopodium alpinum subsp. alpinum VTax3037.ExN.Img14 VTax3037.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3037.ExN.Img15 VTax3037 Leontopodium alpinum subsp. alpinum VTax3037.ExN.Img15 VTax3037.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3037.ExN.Img16 VTax3037 Leontopodium alpinum subsp. alpinum VTax3037.ExN.Img16 VTax3037.ExN ACCEPTADA
Img.VTax942.ExN.Img11 VTax942 Thymelaea pubescens subsp. pubescens VTax942.ExN.Img11 VTax942.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2389.ExN.Img20 VTax2389 Teucrium pyrenaicum subsp. guarense VTax2389.ExN.Img20 VTax2389.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2245.ExN.Img3 VTax2245 Olea europaea VTax2245.ExN.Img3 VTax2245.ExN ACCEPTADA
Img.VTax942.ExN.Img10 VTax942 Thymelaea pubescens subsp. pubescens VTax942.ExN.Img10 VTax942.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3526.ExN.Img10 VTax3526 Merendera montana VTax3526.ExN.Img10 VTax3526.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3526.ExN.Img11 VTax3526 Merendera montana VTax3526.ExN.Img11 VTax3526.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3526.ExN.Img12 VTax3526 Merendera montana VTax3526.ExN.Img12 VTax3526.ExN ACCEPTADA
Img.VTax114.ExN.Img16 VTax114 Larix decidua VTax114.ExN.Img16 VTax114.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3136.ExN.Img12 VTax3136 Artemisia herba-alba VTax3136.ExN.Img12 VTax3136.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3507.ExN.Img17 VTax3507 Tofieldia calyculata VTax3507.ExN.Img17 VTax3507.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3526.ExN.Img9 VTax3526 Merendera montana VTax3526.ExN.Img9 VTax3526.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3237.ExN.Img7 VTax3237 Onopordum acaulon VTax3237.ExN.Img7 VTax3237.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3219.ExN.Img11 VTax3219 Cirsium vulgare subsp. vulgare VTax3219.ExN.Img11 VTax3219.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3219.ExN.Img12 VTax3219 Cirsium vulgare subsp. vulgare VTax3219.ExN.Img12 VTax3219.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3219.ExN.Img13 VTax3219 Cirsium vulgare subsp. vulgare VTax3219.ExN.Img13 VTax3219.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3219.ExN.Img14 VTax3219 Cirsium vulgare subsp. vulgare VTax3219.ExN.Img14 VTax3219.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3219.ExN.Img15 VTax3219 Cirsium vulgare subsp. vulgare VTax3219.ExN.Img15 VTax3219.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2436.ExN.Img7 VTax2436 Leonurus cardiaca VTax2436.ExN.Img7 VTax2436.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2436.ExN.Img8 VTax2436 Leonurus cardiaca VTax2436.ExN.Img8 VTax2436.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3135.ExN.Img17 VTax3135 Artemisia umbelliformis VTax3135.ExN.Img17 VTax3135.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3135.ExN.Img18 VTax3135 Artemisia umbelliformis VTax3135.ExN.Img18 VTax3135.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2436.ExN.Img6 VTax2436 Leonurus cardiaca VTax2436.ExN.Img6 VTax2436.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2272.ExN.Img17 VTax2272 Gentiana cruciata subsp. cruciata VTax2272.ExN.Img17 VTax2272.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2436.ExN.Img3 VTax2436 Leonurus cardiaca VTax2436.ExN.Img3 VTax2436.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2436.ExN.Img4 VTax2436 Leonurus cardiaca VTax2436.ExN.Img4 VTax2436.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2436.ExN.Img5 VTax2436 Leonurus cardiaca VTax2436.ExN.Img5 VTax2436.ExN ACCEPTADA
Img.VTax4238.ExN.Img17 VTax4238 Gymnadenia odoratissima VTax4238.ExN.Img17 VTax4238.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2272.ExN.Img15 VTax2272 Gentiana cruciata subsp. cruciata VTax2272.ExN.Img15 VTax2272.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2272.ExN.Img16 VTax2272 Gentiana cruciata subsp. cruciata VTax2272.ExN.Img16 VTax2272.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2273.ExN.Img13 VTax2273 Gentiana pneumonanthe VTax2273.ExN.Img13 VTax2273.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2273.ExN.Img14 VTax2273 Gentiana pneumonanthe VTax2273.ExN.Img14 VTax2273.ExN ACCEPTADA
Img.VTax4238.ExN.Img16 VTax4238 Gymnadenia odoratissima VTax4238.ExN.Img16 VTax4238.ExN ACCEPTADA
Img.VTax340.ExN.Img11 VTax340 Saxifraga oppositifolia subsp. oppositifolia VTax340.ExN.Img11 VTax340.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2273.ExN.Img12 VTax2273 Gentiana pneumonanthe VTax2273.ExN.Img12 VTax2273.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1555.ExN.Img19 VTax1555 Foeniculum vulgare VTax1555.ExN.Img19 VTax1555.ExN ACCEPTADA
Img.VTax947.ExN.Img11 VTax947 Papaver alpinum subsp. suaveolens VTax947.ExN.Img11 VTax947.ExN ACCEPTADA
Img.VTax340.ExN.Img9 VTax340 Saxifraga oppositifolia subsp. oppositifolia VTax340.ExN.Img9 VTax340.ExN ACCEPTADA
Img.VTax340.ExN.Img10 VTax340 Saxifraga oppositifolia subsp. oppositifolia VTax340.ExN.Img10 VTax340.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3925.ExN.Img7 VTax3925 Dactylis glomerata subsp. glomerata VTax3925.ExN.Img7 VTax3925.ExN ACCEPTADA
Img.VTax4049.ExN.Img3 VTax4049 Aira elegantissima VTax4049.ExN.Img3 VTax4049.ExN ACCEPTADA
Img.VTax4167.ExN.Img18 VTax4167 Tragus racemosus VTax4167.ExN.Img18 VTax4167.ExN ACCEPTADA
Img.VTax4167.ExN.Img19 VTax4167 Tragus racemosus VTax4167.ExN.Img19 VTax4167.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3722.ExN.Img16 VTax3722 Cyperus fuscus VTax3722.ExN.Img16 VTax3722.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3579.ExN.Img16 VTax3579 Allium oleraceum VTax3579.ExN.Img16 VTax3579.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3822.ExN.Img4 VTax3822 Commelina communis VTax3822.ExN.Img4 VTax3822.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3674.ExN.Img16 VTax3674 Juncus articulatus VTax3674.ExN.Img16 VTax3674.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3550.ExN.Img15 VTax3550 Urginea maritima VTax3550.ExN.Img15 VTax3550.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3550.ExN.Img16 VTax3550 Urginea maritima VTax3550.ExN.Img16 VTax3550.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3550.ExN.Img17 VTax3550 Urginea maritima VTax3550.ExN.Img17 VTax3550.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3291.ExN.Img23 VTax3291 Carduncellus monspelliensium VTax3291.ExN.Img23 VTax3291.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3299.ExN.Img22 VTax3299 Catananche caerulea VTax3299.ExN.Img22 VTax3299.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3299.ExN.Img23 VTax3299 Catananche caerulea VTax3299.ExN.Img23 VTax3299.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3299.ExN.Img24 VTax3299 Catananche caerulea VTax3299.ExN.Img24 VTax3299.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3299.ExN.Img25 VTax3299 Catananche caerulea VTax3299.ExN.Img25 VTax3299.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3204.ExN.Img17 VTax3204 Staehelina dubia VTax3204.ExN.Img17 VTax3204.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3207.ExN.Img16 VTax3207 Carduus tenuiflorus VTax3207.ExN.Img16 VTax3207.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3227.ExN.Img16 VTax3227 Cirsium acarna VTax3227.ExN.Img16 VTax3227.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3270.ExN.Img11 VTax3270 Centaurea intybacea VTax3270.ExN.Img11 VTax3270.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3194.ExN.Img19 VTax3194 Carlina corymbosa subsp. hispanica VTax3194.ExN.Img19 VTax3194.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3195.ExN.Img9 VTax3195 Atractylis humilis subsp. humilis VTax3195.ExN.Img9 VTax3195.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3204.ExN.Img14 VTax3204 Staehelina dubia VTax3204.ExN.Img14 VTax3204.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3204.ExN.Img15 VTax3204 Staehelina dubia VTax3204.ExN.Img15 VTax3204.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3204.ExN.Img16 VTax3204 Staehelina dubia VTax3204.ExN.Img16 VTax3204.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3139.ExN.Img21 VTax3139 Artemisia campestris subsp. glutinosa VTax3139.ExN.Img21 VTax3139.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3058.ExN.Img21 VTax3058 Jasonia tuberosa VTax3058.ExN.Img21 VTax3058.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3082.ExN.Img15 VTax3082 Galinsoga ciliata VTax3082.ExN.Img15 VTax3082.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3082.ExN.Img16 VTax3082 Galinsoga ciliata VTax3082.ExN.Img16 VTax3082.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3019.ExN.Img17 VTax3019 Filago pyramidata subsp. pyramidata VTax3019.ExN.Img17 VTax3019.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3040.ExN.Img14 VTax3040 Phagnalon rupestre subsp. rupestre VTax3040.ExN.Img14 VTax3040.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3040.ExN.Img15 VTax3040 Phagnalon rupestre subsp. rupestre VTax3040.ExN.Img15 VTax3040.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3044.ExN.Img20 VTax3044 Inula salicina VTax3044.ExN.Img20 VTax3044.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3058.ExN.Img20 VTax3058 Jasonia tuberosa VTax3058.ExN.Img20 VTax3058.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3014.ExN.Img2 VTax3014 Filago minima VTax3014.ExN.Img2 VTax3014.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3019.ExN.Img15 VTax3019 Filago pyramidata subsp. pyramidata VTax3019.ExN.Img15 VTax3019.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3019.ExN.Img16 VTax3019 Filago pyramidata subsp. pyramidata VTax3019.ExN.Img16 VTax3019.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3014.ExN.Img1 VTax3014 Filago minima VTax3014.ExN.Img1 VTax3014.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2992.ExN.Img14 VTax2992 Aster linosyris VTax2992.ExN.Img14 VTax2992.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3011.ExN.Img10 VTax3011 Conyza bonariensis VTax3011.ExN.Img10 VTax3011.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3011.ExN.Img11 VTax3011 Conyza bonariensis VTax3011.ExN.Img11 VTax3011.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3011.ExN.Img12 VTax3011 Conyza bonariensis VTax3011.ExN.Img12 VTax3011.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2777.ExN.Img19 VTax2777 Globularia cordifolia subsp. cordifolia VTax2777.ExN.Img19 VTax2777.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2800.ExN.Img23 VTax2800 Plantago lagopus VTax2800.ExN.Img23 VTax2800.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2906.ExN.Img24 VTax2906 Cephalaria leucantha VTax2906.ExN.Img24 VTax2906.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2906.ExN.Img25 VTax2906 Cephalaria leucantha VTax2906.ExN.Img25 VTax2906.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2992.ExN.Img13 VTax2992 Aster linosyris VTax2992.ExN.Img13 VTax2992.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2777.ExN.Img18 VTax2777 Globularia cordifolia subsp. cordifolia VTax2777.ExN.Img18 VTax2777.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2688.ExN.Img11 VTax2688 Melampyrum nemorosum subsp. catalaunicum VTax2688.ExN.Img11 VTax2688.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2688.ExN.Img12 VTax2688 Melampyrum nemorosum subsp. catalaunicum VTax2688.ExN.Img12 VTax2688.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2706.ExN.Img13 VTax2706 Odontides viscosus subsp. viscosus VTax2706.ExN.Img13 VTax2706.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2778.ExN.Img9 VTax2778 Globularia cordifolia subsp. repens VTax2778.ExN.Img9 VTax2778.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2452.ExN.Img15 VTax2452 Stachys annua VTax2452.ExN.Img15 VTax2452.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2452.ExN.Img16 VTax2452 Stachys annua VTax2452.ExN.Img16 VTax2452.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2535.ExN.Img22 VTax2535 Salvia verbenaca subsp. verbenaca VTax2535.ExN.Img22 VTax2535.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2687.ExN.Img15 VTax2687 Melampyrum cristatum VTax2687.ExN.Img15 VTax2687.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2688.ExN.Img10 VTax2688 Melampyrum nemorosum subsp. catalaunicum VTax2688.ExN.Img10 VTax2688.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2452.ExN.Img14 VTax2452 Stachys annua VTax2452.ExN.Img14 VTax2452.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2447.ExN.Img22 VTax2447 Stachys heraclea VTax2447.ExN.Img22 VTax2447.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2447.ExN.Img23 VTax2447 Stachys heraclea VTax2447.ExN.Img23 VTax2447.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2452.ExN.Img12 VTax2452 Stachys annua VTax2452.ExN.Img12 VTax2452.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2452.ExN.Img13 VTax2452 Stachys annua VTax2452.ExN.Img13 VTax2452.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2375.ExN.Img16 VTax2375 Cynoglossum cheirifolium VTax2375.ExN.Img16 VTax2375.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2445.ExN.Img13 VTax2445 Stachys ocymastrum VTax2445.ExN.Img13 VTax2445.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2447.ExN.Img21 VTax2447 Stachys heraclea VTax2447.ExN.Img21 VTax2447.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2064.ExN.Img14 VTax2064 Chenopodium botrys VTax2064.ExN.Img14 VTax2064.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2541.ExN.Img8 VTax2541 Verbena brasiliensis VTax2541.ExN.Img8 VTax2541.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2291.ExN.Img14 VTax2291 Gomphocarpus fruticosus VTax2291.ExN.Img14 VTax2291.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2343.ExN.Img24 VTax2343 Echium vulgare subsp. argentae VTax2343.ExN.Img24 VTax2343.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2064.ExN.Img13 VTax2064 Chenopodium botrys VTax2064.ExN.Img13 VTax2064.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1993.ExN.Img36 VTax1993 Silene latifolia subsp. latifolia VTax1993.ExN.Img36 VTax1993.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2039.ExN.Img27 VTax2039 Petrorhagia prolifera subsp. prolifera VTax2039.ExN.Img27 VTax2039.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2064.ExN.Img10 VTax2064 Chenopodium botrys VTax2064.ExN.Img10 VTax2064.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2064.ExN.Img11 VTax2064 Chenopodium botrys VTax2064.ExN.Img11 VTax2064.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2064.ExN.Img12 VTax2064 Chenopodium botrys VTax2064.ExN.Img12 VTax2064.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1738.ExN.Img15 VTax1738 Euphorbia falcata VTax1738.ExN.Img15 VTax1738.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1809.ExN.Img14 VTax1809 Polygonum convolvulus VTax1809.ExN.Img14 VTax1809.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1985.ExN.Img9 VTax1985 Spergularia rubra subsp. rubra VTax1985.ExN.Img9 VTax1985.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1738.ExN.Img13 VTax1738 Euphorbia falcata VTax1738.ExN.Img13 VTax1738.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1738.ExN.Img14 VTax1738 Euphorbia falcata VTax1738.ExN.Img14 VTax1738.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1738.ExN.Img10 VTax1738 Euphorbia falcata VTax1738.ExN.Img10 VTax1738.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1738.ExN.Img11 VTax1738 Euphorbia falcata VTax1738.ExN.Img11 VTax1738.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1738.ExN.Img12 VTax1738 Euphorbia falcata VTax1738.ExN.Img12 VTax1738.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1446.ExN.Img11 VTax1446 Acer platanoides subsp. platanoides VTax1446.ExN.Img11 VTax1446.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1468.ExN.Img11 VTax1468 Ailanthus altissima VTax1468.ExN.Img11 VTax1468.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1647.ExN.Img28 VTax1647 Fagus sylvatica VTax1647.ExN.Img28 VTax1647.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1737.ExN.Img14 VTax1737 Euphorbia sulcata VTax1737.ExN.Img14 VTax1737.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1419.ExN.Img24 VTax1419 Linum trigynum VTax1419.ExN.Img24 VTax1419.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1451.ExN.Img14 VTax1451 Acer negundo VTax1451.ExN.Img14 VTax1451.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1446.ExN.Img10 VTax1446 Acer platanoides subsp. platanoides VTax1446.ExN.Img10 VTax1446.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1323.ExN.Img12 VTax1323 Hypericum montanum VTax1323.ExN.Img12 VTax1323.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1361.ExN.Img18 VTax1361 Oxalis latifolia VTax1361.ExN.Img18 VTax1361.ExN ACCEPTADA
Img.VTax935.ExN.Img15 VTax935 Thymelaea sanamunda VTax935.ExN.Img15 VTax935.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1212.ExN.Img29 VTax1212 Erophila verna VTax1212.ExN.Img29 VTax1212.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1323.ExN.Img10 VTax1323 Hypericum montanum VTax1323.ExN.Img10 VTax1323.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1323.ExN.Img11 VTax1323 Hypericum montanum VTax1323.ExN.Img11 VTax1323.ExN ACCEPTADA
Img.VTax739.ExN.Img14 VTax739 Trigonella monspeliaca VTax739.ExN.Img14 VTax739.ExN ACCEPTADA
Img.VTax739.ExN.Img15 VTax739 Trigonella monspeliaca VTax739.ExN.Img15 VTax739.ExN ACCEPTADA
Img.VTax793.ExN.Img23 VTax793 Trifolium scabrum VTax793.ExN.Img23 VTax793.ExN ACCEPTADA
Img.VTax935.ExN.Img13 VTax935 Thymelaea sanamunda VTax935.ExN.Img13 VTax935.ExN ACCEPTADA
Img.VTax935.ExN.Img14 VTax935 Thymelaea sanamunda VTax935.ExN.Img14 VTax935.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3268.ExN.Img32 VTax3268 Centaurea scabiosa subsp. scabiosa VTax3268.ExN.Img32 VTax3268.ExN ACCEPTADA
Img.VTax689.ExN.Img32 VTax689 Lathyrus annuus VTax689.ExN.Img32 VTax689.ExN ACCEPTADA
Img.VTax719.ExN.Img8 VTax719 Ononis pusilla VTax719.ExN.Img8 VTax719.ExN ACCEPTADA
Img.VTax719.ExN.Img9 VTax719 Ononis pusilla VTax719.ExN.Img9 VTax719.ExN ACCEPTADA
Img.VTax719.ExN.Img10 VTax719 Ononis pusilla VTax719.ExN.Img10 VTax719.ExN ACCEPTADA
Img.VTax593.ExN.Img34 VTax593 Argyrolobium zanonii VTax593.ExN.Img34 VTax593.ExN ACCEPTADA
Img.VTax593.ExN.Img35 VTax593 Argyrolobium zanonii VTax593.ExN.Img35 VTax593.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3268.ExN.Img31 VTax3268 Centaurea scabiosa subsp. scabiosa VTax3268.ExN.Img31 VTax3268.ExN ACCEPTADA
Img.VTax277.ExN.Img19 VTax277 Paeonia officinalis subsp. microcarpa VTax277.ExN.Img19 VTax277.ExN ACCEPTADA
Img.VTax277.ExN.Img20 VTax277 Paeonia officinalis subsp. microcarpa VTax277.ExN.Img20 VTax277.ExN ACCEPTADA
Img.VTax4245.ExN.Img9 VTax4245 Orchis simia VTax4245.ExN.Img9 VTax4245.ExN ACCEPTADA
Img.VTax277.ExN.Img17 VTax277 Paeonia officinalis subsp. microcarpa VTax277.ExN.Img17 VTax277.ExN ACCEPTADA
Img.VTax277.ExN.Img18 VTax277 Paeonia officinalis subsp. microcarpa VTax277.ExN.Img18 VTax277.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3309.ExN.Img18 VTax3309 Urospermum picroides VTax3309.ExN.Img18 VTax3309.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3309.ExN.Img19 VTax3309 Urospermum picroides VTax3309.ExN.Img19 VTax3309.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3309.ExN.Img20 VTax3309 Urospermum picroides VTax3309.ExN.Img20 VTax3309.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2442.ExN.Img36 VTax2442 Stachys sylvatica VTax2442.ExN.Img36 VTax2442.ExN ACCEPTADA
Img.VTax826.ExN.Img27 VTax826 Lotus ornithopodioides VTax826.ExN.Img27 VTax826.ExN ACCEPTADA
Img.VTax899.ExN.Img12 VTax899 Oenothera biennis VTax899.ExN.Img12 VTax899.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3309.ExN.Img16 VTax3309 Urospermum picroides VTax3309.ExN.Img16 VTax3309.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3309.ExN.Img17 VTax3309 Urospermum picroides VTax3309.ExN.Img17 VTax3309.ExN ACCEPTADA
Img.VTax826.ExN.Img26 VTax826 Lotus ornithopodioides VTax826.ExN.Img26 VTax826.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2991.ExN.Img18 VTax2991 Aster squamatus VTax2991.ExN.Img18 VTax2991.ExN ACCEPTADA
Img.VTax855.ExN.Img28 VTax855 Coronilla scorpioides VTax855.ExN.Img28 VTax855.ExN ACCEPTADA
Img.VTax855.ExN.Img29 VTax855 Coronilla scorpioides VTax855.ExN.Img29 VTax855.ExN ACCEPTADA
Img.VTax826.ExN.Img24 VTax826 Lotus ornithopodioides VTax826.ExN.Img24 VTax826.ExN ACCEPTADA
Img.VTax826.ExN.Img25 VTax826 Lotus ornithopodioides VTax826.ExN.Img25 VTax826.ExN ACCEPTADA
Img.VTax589.ExN.Img23 VTax589 Cytisophyllum sessilifolium VTax589.ExN.Img23 VTax589.ExN ACCEPTADA
Img.VTax928.ExN.Img23 VTax928 Daphne mezereum VTax928.ExN.Img23 VTax928.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2237.ExN.Img11 VTax2237 Fraxinus excelsior VTax2237.ExN.Img11 VTax2237.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3228.ExN.Img32 VTax3228 Cirsium monspessulanum VTax3228.ExN.Img32 VTax3228.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3403.ExN.Img32 VTax3403 Andryala integrifolia VTax3403.ExN.Img32 VTax3403.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3079.ExN.Img14 VTax3079 Xanthium echinatum subsp. italicum VTax3079.ExN.Img14 VTax3079.ExN ACCEPTADA
Img.VTax844.ExN.Img12 VTax844 Anthyllis cytisoides VTax844.ExN.Img12 VTax844.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2601.ExN.Img25 VTax2601 Antirrhinum orontium VTax2601.ExN.Img25 VTax2601.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3403.ExN.Img31 VTax3403 Andryala integrifolia VTax3403.ExN.Img31 VTax3403.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3066.ExN.Img14 VTax3066 Bidens frondosa VTax3066.ExN.Img14 VTax3066.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3066.ExN.Img15 VTax3066 Bidens frondosa VTax3066.ExN.Img15 VTax3066.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3000.ExN.Img25 VTax3000 Aster pilosus VTax3000.ExN.Img25 VTax3000.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3065.ExN.Img28 VTax3065 Bidens subalternans VTax3065.ExN.Img28 VTax3065.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3161.ExN.Img17 VTax3161 Senecio inaequidens VTax3161.ExN.Img17 VTax3161.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3012.ExN.Img24 VTax3012 Conyza sumatrensis VTax3012.ExN.Img24 VTax3012.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2120.ExN.Img8 VTax2120 Amaranthus albus VTax2120.ExN.Img8 VTax2120.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2311.ExN.Img14 VTax2311 Cuscuta campestris VTax2311.ExN.Img14 VTax2311.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3277.ExN.Img21 VTax3277 Centaurea melitensis VTax3277.ExN.Img21 VTax3277.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3277.ExN.Img22 VTax3277 Centaurea melitensis VTax3277.ExN.Img22 VTax3277.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3277.ExN.Img23 VTax3277 Centaurea melitensis VTax3277.ExN.Img23 VTax3277.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3277.ExN.Img24 VTax3277 Centaurea melitensis VTax3277.ExN.Img24 VTax3277.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2600.ExN.Img31 VTax2600 Anarrhinum bellidifolium VTax2600.ExN.Img31 VTax2600.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2865.ExN.Img15 VTax2865 Viburnum lantana VTax2865.ExN.Img15 VTax2865.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2603.ExN.Img18 VTax2603 Antirrhinum majus subsp. majus VTax2603.ExN.Img18 VTax2603.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3272.ExN.Img7 VTax3272 Centaurea paniculata subsp. hanrii VTax3272.ExN.Img7 VTax3272.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3272.ExN.Img8 VTax3272 Centaurea paniculata subsp. hanrii VTax3272.ExN.Img8 VTax3272.ExN ACCEPTADA
Img.VTax801.ExN.Img28 VTax801 Trifolium angustifolium VTax801.ExN.Img28 VTax801.ExN ACCEPTADA
Img.VTax801.ExN.Img29 VTax801 Trifolium angustifolium VTax801.ExN.Img29 VTax801.ExN ACCEPTADA
Img.VTax790.ExN.Img11 VTax790 Trifolium fragiferum VTax790.ExN.Img11 VTax790.ExN ACCEPTADA
Img.VTax790.ExN.Img12 VTax790 Trifolium fragiferum VTax790.ExN.Img12 VTax790.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2865.ExN.Img14 VTax2865 Viburnum lantana VTax2865.ExN.Img14 VTax2865.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2909.ExN.Img31 VTax2909 Succisa pratensis VTax2909.ExN.Img31 VTax2909.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2392.ExN.Img12 VTax2392 Teucrium chamaedrys subsp. pinnatifidum VTax2392.ExN.Img12 VTax2392.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1429.ExN.Img29 VTax1429 Tribulus terrestris VTax1429.ExN.Img29 VTax1429.ExN ACCEPTADA
Img.VTax801.ExN.Img26 VTax801 Trifolium angustifolium VTax801.ExN.Img26 VTax801.ExN ACCEPTADA
Img.VTax801.ExN.Img27 VTax801 Trifolium angustifolium VTax801.ExN.Img27 VTax801.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2909.ExN.Img30 VTax2909 Succisa pratensis VTax2909.ExN.Img30 VTax2909.ExN ACCEPTADA
Img.VTax429.ExN.Img5 VTax429 Sanguisorba minor VTax429.ExN.Img5 VTax429.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2033.ExN.Img20 VTax2033 Saponaria ocymoides VTax2033.ExN.Img20 VTax2033.ExN ACCEPTADA
Img.VTax321.ExN.Img19 VTax321 Sedum sediforme VTax321.ExN.Img19 VTax321.ExN ACCEPTADA
Img.VTax321.ExN.Img20 VTax321 Sedum sediforme VTax321.ExN.Img20 VTax321.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2863.ExN.Img23 VTax2863 Sambucus ebulus VTax2863.ExN.Img23 VTax2863.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2863.ExN.Img24 VTax2863 Sambucus ebulus VTax2863.ExN.Img24 VTax2863.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2863.ExN.Img25 VTax2863 Sambucus ebulus VTax2863.ExN.Img25 VTax2863.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1796.ExN.Img12 VTax1796 Rumex pulcher VTax1796.ExN.Img12 VTax1796.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1438.ExN.Img21 VTax1438 Ruta chalepensis subsp. angustifolia VTax1438.ExN.Img21 VTax1438.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1438.ExN.Img22 VTax1438 Ruta chalepensis subsp. angustifolia VTax1438.ExN.Img22 VTax1438.ExN ACCEPTADA
Img.Vtax2104.ExN.Img15 VTax2104 Salsola vermiculata Vtax2104.ExN.Img15 VTax2104.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1796.ExN.Img11 VTax1796 Rumex pulcher VTax1796.ExN.Img11 VTax1796.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1789.ExN.Img27 VTax1789 Rumex acetosella subsp. angiocarpus VTax1789.ExN.Img27 VTax1789.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1807.ExN.Img25 VTax1807 Rumex crispus VTax1807.ExN.Img25 VTax1807.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1807.ExN.Img26 VTax1807 Rumex crispus VTax1807.ExN.Img26 VTax1807.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1796.ExN.Img9 VTax1796 Rumex pulcher VTax1796.ExN.Img9 VTax1796.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1796.ExN.Img10 VTax1796 Rumex pulcher VTax1796.ExN.Img10 VTax1796.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1216.ExN.Img19 VTax1216 Reseda luteola subsp. luteola VTax1216.ExN.Img19 VTax1216.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1216.ExN.Img20 VTax1216 Reseda luteola subsp. luteola VTax1216.ExN.Img20 VTax1216.ExN ACCEPTADA
Img.VTax390.ExN.Img20 VTax390 Rubus ulmifolius VTax390.ExN.Img20 VTax390.ExN ACCEPTADA
Img.VTax390.ExN.Img21 VTax390 Rubus ulmifolius VTax390.ExN.Img21 VTax390.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1216.ExN.Img18 VTax1216 Reseda luteola subsp. luteola VTax1216.ExN.Img18 VTax1216.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2462.ExN.Img31 VTax2462 Prunella laciniata VTax2462.ExN.Img31 VTax2462.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1649.ExN.Img16 VTax1649 Quercus coccifera subsp. coccifera VTax1649.ExN.Img16 VTax1649.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3344.ExN.Img21 VTax3344 Reichardia picroides subsp. picroides VTax3344.ExN.Img21 VTax3344.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1216.ExN.Img17 VTax1216 Reseda luteola subsp. luteola VTax1216.ExN.Img17 VTax1216.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3324.ExN.Img35 VTax3324 Picris echioides VTax3324.ExN.Img35 VTax3324.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2802.ExN.Img30 VTax2802 Plantago lanceolata VTax2802.ExN.Img30 VTax2802.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1458.ExN.Img12 VTax1458 Polygala rupestris subsp. rupestris VTax1458.ExN.Img12 VTax1458.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1667.ExN.Img17 VTax1667 Populus nigra VTax1667.ExN.Img17 VTax1667.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2466.ExN.Img18 VTax2466 Prunella grandiflora subsp. pyrenaica VTax2466.ExN.Img18 VTax2466.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3324.ExN.Img34 VTax3324 Picris echioides VTax3324.ExN.Img34 VTax3324.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2488.ExN.Img27 VTax2488 Origanum vulgare VTax2488.ExN.Img27 VTax2488.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3039.ExN.Img12 VTax3039 Phagnalon saxatile VTax3039.ExN.Img12 VTax3039.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3039.ExN.Img13 VTax3039 Phagnalon saxatile VTax3039.ExN.Img13 VTax3039.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2867.ExN.Img22 VTax2867 Lonicera implexa subsp. implexa VTax2867.ExN.Img22 VTax2867.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2509.ExN.Img21 VTax2509 Lycopus europaeus VTax2509.ExN.Img21 VTax2509.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2509.ExN.Img22 VTax2509 Lycopus europaeus VTax2509.ExN.Img22 VTax2509.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2509.ExN.Img23 VTax2509 Lycopus europaeus VTax2509.ExN.Img23 VTax2509.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2509.ExN.Img24 VTax2509 Lycopus europaeus VTax2509.ExN.Img24 VTax2509.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2868.ExN.Img25 VTax2868 Lonicera etrusca VTax2868.ExN.Img25 VTax2868.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2868.ExN.Img26 VTax2868 Lonicera etrusca VTax2868.ExN.Img26 VTax2868.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2867.ExN.Img21 VTax2867 Lonicera implexa subsp. implexa VTax2867.ExN.Img21 VTax2867.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3362.ExN.Img20 VTax3362 Lactuca serriola VTax3362.ExN.Img20 VTax3362.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3050.ExN.Img29 VTax3050 Inula conyza VTax3050.ExN.Img29 VTax3050.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3050.ExN.Img30 VTax3050 Inula conyza VTax3050.ExN.Img30 VTax3050.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3046.ExN.Img24 VTax3046 Inula viscosa VTax3046.ExN.Img24 VTax3046.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3046.ExN.Img25 VTax3046 Inula viscosa VTax3046.ExN.Img25 VTax3046.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1322.ExN.Img17 VTax1322 Hypericum tetrapterum subsp. tetrapterum VTax1322.ExN.Img17 VTax1322.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1322.ExN.Img18 VTax1322 Hypericum tetrapterum subsp. tetrapterum VTax1322.ExN.Img18 VTax1322.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1322.ExN.Img14 VTax1322 Hypericum tetrapterum subsp. tetrapterum VTax1322.ExN.Img14 VTax1322.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1322.ExN.Img15 VTax1322 Hypericum tetrapterum subsp. tetrapterum VTax1322.ExN.Img15 VTax1322.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1322.ExN.Img16 VTax1322 Hypericum tetrapterum subsp. tetrapterum VTax1322.ExN.Img16 VTax1322.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1324.ExN.Img27 VTax1324 Hypericum perforatum VTax1324.ExN.Img27 VTax1324.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2320.ExN.Img21 VTax2320 Heliotropium europaeum VTax2320.ExN.Img21 VTax2320.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2320.ExN.Img22 VTax2320 Heliotropium europaeum VTax2320.ExN.Img22 VTax2320.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1324.ExN.Img25 VTax1324 Hypericum perforatum VTax1324.ExN.Img25 VTax1324.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1324.ExN.Img26 VTax1324 Hypericum perforatum VTax1324.ExN.Img26 VTax1324.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2775.ExN.Img29 VTax2775 Globularia alypum VTax2775.ExN.Img29 VTax2775.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2775.ExN.Img30 VTax2775 Globularia alypum VTax2775.ExN.Img30 VTax2775.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2775.ExN.Img31 VTax2775 Globularia alypum VTax2775.ExN.Img31 VTax2775.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2775.ExN.Img32 VTax2775 Globularia alypum VTax2775.ExN.Img32 VTax2775.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2320.ExN.Img20 VTax2320 Heliotropium europaeum VTax2320.ExN.Img20 VTax2320.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2775.ExN.Img28 VTax2775 Globularia alypum VTax2775.ExN.Img28 VTax2775.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2775.ExN.Img25 VTax2775 Globularia alypum VTax2775.ExN.Img25 VTax2775.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2775.ExN.Img26 VTax2775 Globularia alypum VTax2775.ExN.Img26 VTax2775.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2775.ExN.Img27 VTax2775 Globularia alypum VTax2775.ExN.Img27 VTax2775.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1732.ExN.Img34 VTax1732 Euphorbia characias subsp. characias VTax1732.ExN.Img34 VTax1732.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1730.ExN.Img28 VTax1730 Euphorbia lathyris VTax1730.ExN.Img28 VTax1730.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1367.ExN.Img16 VTax1367 Geranium robertianum subsp. robertianum VTax1367.ExN.Img16 VTax1367.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1367.ExN.Img17 VTax1367 Geranium robertianum subsp. robertianum VTax1367.ExN.Img17 VTax1367.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1491.ExN.Img24 VTax1491 Cornus sanguinea VTax1491.ExN.Img24 VTax1491.ExN ACCEPTADA
Img.VTax963.ExN.Img32 VTax963 Chelidonium majus VTax963.ExN.Img32 VTax963.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2155.ExN.Img22 VTax2155 Erica arborea VTax2155.ExN.Img22 VTax2155.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1021.ExN.Img4 VTax1021 Erucastrum nasturtiifolium VTax1021.ExN.Img4 VTax1021.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1491.ExN.Img23 VTax1491 Cornus sanguinea VTax1491.ExN.Img23 VTax1491.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3010.ExN.Img16 VTax3010 Conyza canadensis VTax3010.ExN.Img16 VTax3010.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2200.ExN.Img17 VTax2200 Coris monspeliensis subsp. monspeliensis VTax2200.ExN.Img17 VTax2200.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2200.ExN.Img18 VTax2200 Coris monspeliensis subsp. monspeliensis VTax2200.ExN.Img18 VTax2200.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1491.ExN.Img21 VTax1491 Cornus sanguinea VTax1491.ExN.Img21 VTax1491.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1491.ExN.Img22 VTax1491 Cornus sanguinea VTax1491.ExN.Img22 VTax1491.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2902.ExN.Img20 VTax2902 Centranthus ruber subsp. ruber VTax2902.ExN.Img20 VTax2902.ExN ACCEPTADA
Img.VTax163.ExN.Img27 VTax163 Clematis vitalba VTax163.ExN.Img27 VTax163.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3287.ExN.Img25 VTax3287 Cnicus benedictus VTax3287.ExN.Img25 VTax3287.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3010.ExN.Img15 VTax3010