CERCADOR D'IMATGES ACCEPTADES (Validades)
Introdueix l'identificador
Introdueix el nom científic
Introdueix la referència de l'exemplar
Introdueix l'estat
Introdueix el validador
Introdueix etiquetador
Imatge Identificador Nom científic Referència imatge Referència Exemplar Estat Validador Etiquetador
Img.VTax3828.ExN.Img3 VTax3828 Buchloe dactyloides VTax3828.ExN.Img3 VTax3828.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3828.ExN.Img13 VTax3828 Buchloe dactyloides VTax3828.ExN.Img13 VTax3828.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3828.ExN.Img5 VTax3828 Buchloe dactyloides VTax3828.ExN.Img5 VTax3828.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3828.ExN.Img4 VTax3828 Buchloe dactyloides VTax3828.ExN.Img4 VTax3828.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3828.ExN.Img14 VTax3828 Buchloe dactyloides VTax3828.ExN.Img14 VTax3828.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3828.ExN.Img8 VTax3828 Buchloe dactyloides VTax3828.ExN.Img8 VTax3828.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3828.ExN.Img7 VTax3828 Buchloe dactyloides VTax3828.ExN.Img7 VTax3828.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3828.ExN.Img1 VTax3828 Buchloe dactyloides VTax3828.ExN.Img1 VTax3828.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3828.ExN.Img6 VTax3828 Buchloe dactyloides VTax3828.ExN.Img6 VTax3828.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3828.ExN.Img9 VTax3828 Buchloe dactyloides VTax3828.ExN.Img9 VTax3828.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3828.ExN.Img11 VTax3828 Buchloe dactyloides VTax3828.ExN.Img11 VTax3828.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3828.ExN.Img10 VTax3828 Buchloe dactyloides VTax3828.ExN.Img10 VTax3828.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3828.ExN.Img12 VTax3828 Buchloe dactyloides VTax3828.ExN.Img12 VTax3828.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3828.ExN.Img2 VTax3828 Buchloe dactyloides VTax3828.ExN.Img2 VTax3828.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3074.ExN.Img17 VTax3074 Ambrosia artemisiifolia VTax3074.ExN.Img17 VTax3074.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3074.ExN.Img13 VTax3074 Ambrosia artemisiifolia VTax3074.ExN.Img13 VTax3074.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3074.ExN.Img14 VTax3074 Ambrosia artemisiifolia VTax3074.ExN.Img14 VTax3074.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3074.ExN.Img15 VTax3074 Ambrosia artemisiifolia VTax3074.ExN.Img15 VTax3074.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3074.ExN.Img1 VTax3074 Ambrosia artemisiifolia VTax3074.ExN.Img1 VTax3074.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3074.ExN.Img11 VTax3074 Ambrosia artemisiifolia VTax3074.ExN.Img11 VTax3074.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3074.ExN.Img12 VTax3074 Ambrosia artemisiifolia VTax3074.ExN.Img12 VTax3074.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3074.ExN.Img4 VTax3074 Ambrosia artemisiifolia VTax3074.ExN.Img4 VTax3074.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3074.ExN.Img5 VTax3074 Ambrosia artemisiifolia VTax3074.ExN.Img5 VTax3074.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3074.ExN.Img2 VTax3074 Ambrosia artemisiifolia VTax3074.ExN.Img2 VTax3074.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3074.ExN.Img3 VTax3074 Ambrosia artemisiifolia VTax3074.ExN.Img3 VTax3074.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3074.ExN.Img7 VTax3074 Ambrosia artemisiifolia VTax3074.ExN.Img7 VTax3074.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3074.ExN.Img8 VTax3074 Ambrosia artemisiifolia VTax3074.ExN.Img8 VTax3074.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3074.ExN.Img10 VTax3074 Ambrosia artemisiifolia VTax3074.ExN.Img10 VTax3074.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3074.ExN.Img16 VTax3074 Ambrosia artemisiifolia VTax3074.ExN.Img16 VTax3074.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3074.ExN.Img9 VTax3074 Ambrosia artemisiifolia VTax3074.ExN.Img9 VTax3074.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3074.ExN.Img18 VTax3074 Ambrosia artemisiifolia VTax3074.ExN.Img18 VTax3074.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3074.ExN.Img6 VTax3074 Ambrosia artemisiifolia VTax3074.ExN.Img6 VTax3074.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2458.ExN.Img4 VTax2458 Nepeta tuberosa subsp. reticulata VTax2458.ExN.Img4 VTax2458.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2458.ExN.Img5 VTax2458 Nepeta tuberosa subsp. reticulata VTax2458.ExN.Img5 VTax2458.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2458.ExN.Img1 VTax2458 Nepeta tuberosa subsp. reticulata VTax2458.ExN.Img1 VTax2458.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2458.ExN.Img3 VTax2458 Nepeta tuberosa subsp. reticulata VTax2458.ExN.Img3 VTax2458.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1372.ExN.Img2 VTax1372 Geranium cinereum subsp. cinereum VTax1372.ExN.Img2 VTax1372.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2458.ExN.Img2 VTax2458 Nepeta tuberosa subsp. reticulata VTax2458.ExN.Img2 VTax2458.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1372.ExN.Img5 VTax1372 Geranium cinereum subsp. cinereum VTax1372.ExN.Img5 VTax1372.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1372.ExN.Img3 VTax1372 Geranium cinereum subsp. cinereum VTax1372.ExN.Img3 VTax1372.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1372.ExN.Img1 VTax1372 Geranium cinereum subsp. cinereum VTax1372.ExN.Img1 VTax1372.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1372.ExN.Img4 VTax1372 Geranium cinereum subsp. cinereum VTax1372.ExN.Img4 VTax1372.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3243.ExN.Img21 VTax3243 Silybum eburneum VTax3243.ExN.Img21 VTax3243.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3243.ExN.Img5 VTax3243 Silybum eburneum VTax3243.ExN.Img5 VTax3243.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3243.ExN.Img6 VTax3243 Silybum eburneum VTax3243.ExN.Img6 VTax3243.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3243.ExN.Img7 VTax3243 Silybum eburneum VTax3243.ExN.Img7 VTax3243.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3243.ExN.Img22 VTax3243 Silybum eburneum VTax3243.ExN.Img22 VTax3243.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3243.ExN.Img8 VTax3243 Silybum eburneum VTax3243.ExN.Img8 VTax3243.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3243.ExN.Img20 VTax3243 Silybum eburneum VTax3243.ExN.Img20 VTax3243.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3243.ExN.Img11 VTax3243 Silybum eburneum VTax3243.ExN.Img11 VTax3243.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3243.ExN.Img18 VTax3243 Silybum eburneum VTax3243.ExN.Img18 VTax3243.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3243.ExN.Img10 VTax3243 Silybum eburneum VTax3243.ExN.Img10 VTax3243.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3243.ExN.Img3 VTax3243 Silybum eburneum VTax3243.ExN.Img3 VTax3243.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3243.ExN.Img2 VTax3243 Silybum eburneum VTax3243.ExN.Img2 VTax3243.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3243.ExN.Img1 VTax3243 Silybum eburneum VTax3243.ExN.Img1 VTax3243.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3243.ExN.Img23 VTax3243 Silybum eburneum VTax3243.ExN.Img23 VTax3243.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3243.ExN.Img4 VTax3243 Silybum eburneum VTax3243.ExN.Img4 VTax3243.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3243.ExN.Img19 VTax3243 Silybum eburneum VTax3243.ExN.Img19 VTax3243.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3243.ExN.Img16 VTax3243 Silybum eburneum VTax3243.ExN.Img16 VTax3243.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3243.ExN.Img17 VTax3243 Silybum eburneum VTax3243.ExN.Img17 VTax3243.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3243.ExN.Img14 VTax3243 Silybum eburneum VTax3243.ExN.Img14 VTax3243.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3243.ExN.Img15 VTax3243 Silybum eburneum VTax3243.ExN.Img15 VTax3243.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3243.ExN.Img13 VTax3243 Silybum eburneum VTax3243.ExN.Img13 VTax3243.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3243.ExN.Img9 VTax3243 Silybum eburneum VTax3243.ExN.Img9 VTax3243.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3243.ExN.Img12 VTax3243 Silybum eburneum VTax3243.ExN.Img12 VTax3243.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2363.ExN.Img2 VTax2363 Myosotis alpestris VTax2363.ExN.Img2 VTax2363.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2363.ExN.Img3 VTax2363 Myosotis alpestris VTax2363.ExN.Img3 VTax2363.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2363.ExN.Img1 VTax2363 Myosotis alpestris VTax2363.ExN.Img1 VTax2363.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2372.ExN.Img9 VTax2372 Myosotis minutiflora subsp. minutiflora VTax2372.ExN.Img9 VTax2372.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2372.ExN.Img1 VTax2372 Myosotis minutiflora subsp. minutiflora VTax2372.ExN.Img1 VTax2372.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2372.ExN.Img3 VTax2372 Myosotis minutiflora subsp. minutiflora VTax2372.ExN.Img3 VTax2372.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2372.ExN.Img2 VTax2372 Myosotis minutiflora subsp. minutiflora VTax2372.ExN.Img2 VTax2372.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2372.ExN.Img4 VTax2372 Myosotis minutiflora subsp. minutiflora VTax2372.ExN.Img4 VTax2372.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2372.ExN.Img8 VTax2372 Myosotis minutiflora subsp. minutiflora VTax2372.ExN.Img8 VTax2372.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2372.ExN.Img7 VTax2372 Myosotis minutiflora subsp. minutiflora VTax2372.ExN.Img7 VTax2372.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2372.ExN.Img6 VTax2372 Myosotis minutiflora subsp. minutiflora VTax2372.ExN.Img6 VTax2372.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2372.ExN.Img5 VTax2372 Myosotis minutiflora subsp. minutiflora VTax2372.ExN.Img5 VTax2372.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2372.ExN.Img11 VTax2372 Myosotis minutiflora subsp. minutiflora VTax2372.ExN.Img11 VTax2372.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2372.ExN.Img10 VTax2372 Myosotis minutiflora subsp. minutiflora VTax2372.ExN.Img10 VTax2372.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1848.ExN.Img2 VTax1848 Opuntia leucotricha VTax1848.ExN.Img2 VTax1848.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2372.ExN.Img12 VTax2372 Myosotis minutiflora subsp. minutiflora VTax2372.ExN.Img12 VTax2372.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2760.ExN.Img4 VTax2760 Pinguicula alpina VTax2760.ExN.Img4 VTax2760.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2760.ExN.Img5 VTax2760 Pinguicula alpina VTax2760.ExN.Img5 VTax2760.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2760.ExN.Img2 VTax2760 Pinguicula alpina VTax2760.ExN.Img2 VTax2760.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1848.ExN.Img1 VTax1848 Opuntia leucotricha VTax1848.ExN.Img1 VTax1848.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1280.ExN.Img4 VTax1280 Drosera intermedia VTax1280.ExN.Img4 VTax1280.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2760.ExN.Img1 VTax2760 Pinguicula alpina VTax2760.ExN.Img1 VTax2760.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2760.ExN.Img3 VTax2760 Pinguicula alpina VTax2760.ExN.Img3 VTax2760.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1280.ExN.Img3 VTax1280 Drosera intermedia VTax1280.ExN.Img3 VTax1280.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1280.ExN.Img2 VTax1280 Drosera intermedia VTax1280.ExN.Img2 VTax1280.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1597.ExN.Img7 VTax1597 Ferula loscosii VTax1597.ExN.Img7 VTax1597.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1597.ExN.Img6 VTax1597 Ferula loscosii VTax1597.ExN.Img6 VTax1597.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3269.ExN.Img1 VTax3269 Centaurea diluta VTax3269.ExN.Img1 VTax3269.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1280.ExN.Img1 VTax1280 Drosera intermedia VTax1280.ExN.Img1 VTax1280.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1597.ExN.Img3 VTax1597 Ferula loscosii VTax1597.ExN.Img3 VTax1597.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1597.ExN.Img2 VTax1597 Ferula loscosii VTax1597.ExN.Img2 VTax1597.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1597.ExN.Img4 VTax1597 Ferula loscosii VTax1597.ExN.Img4 VTax1597.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1597.ExN.Img1 VTax1597 Ferula loscosii VTax1597.ExN.Img1 VTax1597.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1597.ExN.Img5 VTax1597 Ferula loscosii VTax1597.ExN.Img5 VTax1597.ExN ACCEPTADA
Img.VTax135.ExN.Img7 VTax135 Cupressus lusitanica VTax135.ExN.Img7 VTax135.ExN ACCEPTADA
Img.VTax135.ExN.Img8 VTax135 Cupressus lusitanica VTax135.ExN.Img8 VTax135.ExN ACCEPTADA
Img.VTax135.ExN.Img3 VTax135 Cupressus lusitanica VTax135.ExN.Img3 VTax135.ExN ACCEPTADA
Img.VTax135.ExN.Img4 VTax135 Cupressus lusitanica VTax135.ExN.Img4 VTax135.ExN ACCEPTADA
Img.VTax135.ExN.Img5 VTax135 Cupressus lusitanica VTax135.ExN.Img5 VTax135.ExN ACCEPTADA
Img.VTax135.ExN.Img6 VTax135 Cupressus lusitanica VTax135.ExN.Img6 VTax135.ExN ACCEPTADA
Img.VTax135.ExN.Img2 VTax135 Cupressus lusitanica VTax135.ExN.Img2 VTax135.ExN ACCEPTADA
Img.VTax135.ExN.Img1 VTax135 Cupressus lusitanica VTax135.ExN.Img1 VTax135.ExN ACCEPTADA
Img.VTax281.ExN.Img4 VTax281 Berberis aquifolium VTax281.ExN.Img4 VTax281.ExN ACCEPTADA
Img.VTax281.ExN.Img5 VTax281 Berberis aquifolium VTax281.ExN.Img5 VTax281.ExN ACCEPTADA
Img.VTax281.ExN.Img1 VTax281 Berberis aquifolium VTax281.ExN.Img1 VTax281.ExN ACCEPTADA
Img.VTax281.ExN.Img2 VTax281 Berberis aquifolium VTax281.ExN.Img2 VTax281.ExN ACCEPTADA
Img.VTax281.ExN.Img3 VTax281 Berberis aquifolium VTax281.ExN.Img3 VTax281.ExN ACCEPTADA
Img.VTax281.ExN.Img6 VTax281 Berberis aquifolium VTax281.ExN.Img6 VTax281.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2135.ExN.Img1 VTax2135 Amaranthus spinosus VTax2135.ExN.Img1 VTax2135.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2135.ExN.Img2 VTax2135 Amaranthus spinosus VTax2135.ExN.Img2 VTax2135.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2310.ExN.Img1 VTax2310 Convolvulus betonicifolius VTax2310.ExN.Img1 VTax2310.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2310.ExN.Img3 VTax2310 Convolvulus betonicifolius VTax2310.ExN.Img3 VTax2310.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2310.ExN.Img2 VTax2310 Convolvulus betonicifolius VTax2310.ExN.Img2 VTax2310.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2310.ExN.Img4 VTax2310 Convolvulus betonicifolius VTax2310.ExN.Img4 VTax2310.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1885.ExN.Img1 VTax1885 Minuartia rubra subsp. funkii VTax1885.ExN.Img1 VTax1885.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1885.ExN.Img3 VTax1885 Minuartia rubra subsp. funkii VTax1885.ExN.Img3 VTax1885.ExN ACCEPTADA
Img.VTax206.ExN.Img9 VTax206 Thalictrum foetidum subsp. valentinum VTax206.ExN.Img9 VTax206.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1885.ExN.Img2 VTax1885 Minuartia rubra subsp. funkii VTax1885.ExN.Img2 VTax1885.ExN ACCEPTADA
Img.VTax206.ExN.Img4 VTax206 Thalictrum foetidum subsp. valentinum VTax206.ExN.Img4 VTax206.ExN ACCEPTADA
Img.VTax206.ExN.Img1 VTax206 Thalictrum foetidum subsp. valentinum VTax206.ExN.Img1 VTax206.ExN ACCEPTADA
Img.VTax206.ExN.Img10 VTax206 Thalictrum foetidum subsp. valentinum VTax206.ExN.Img10 VTax206.ExN ACCEPTADA
Img.VTax206.ExN.Img2 VTax206 Thalictrum foetidum subsp. valentinum VTax206.ExN.Img2 VTax206.ExN ACCEPTADA
Img.VTax206.ExN.Img6 VTax206 Thalictrum foetidum subsp. valentinum VTax206.ExN.Img6 VTax206.ExN ACCEPTADA
Img.VTax206.ExN.Img3 VTax206 Thalictrum foetidum subsp. valentinum VTax206.ExN.Img3 VTax206.ExN ACCEPTADA
Img.VTax206.ExN.Img5 VTax206 Thalictrum foetidum subsp. valentinum VTax206.ExN.Img5 VTax206.ExN ACCEPTADA
Img.VTax206.ExN.Img8 VTax206 Thalictrum foetidum subsp. valentinum VTax206.ExN.Img8 VTax206.ExN ACCEPTADA
Img.VTax206.ExN.Img7 VTax206 Thalictrum foetidum subsp. valentinum VTax206.ExN.Img7 VTax206.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3128.ExN.Img1 VTax3128 Leucanthemum vulgare subsp. vogtii VTax3128.ExN.Img1 VTax3128.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3128.ExN.Img7 VTax3128 Leucanthemum vulgare subsp. vogtii VTax3128.ExN.Img7 VTax3128.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3128.ExN.Img8 VTax3128 Leucanthemum vulgare subsp. vogtii VTax3128.ExN.Img8 VTax3128.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3128.ExN.Img4 VTax3128 Leucanthemum vulgare subsp. vogtii VTax3128.ExN.Img4 VTax3128.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3128.ExN.Img2 VTax3128 Leucanthemum vulgare subsp. vogtii VTax3128.ExN.Img2 VTax3128.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3128.ExN.Img3 VTax3128 Leucanthemum vulgare subsp. vogtii VTax3128.ExN.Img3 VTax3128.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3128.ExN.Img6 VTax3128 Leucanthemum vulgare subsp. vogtii VTax3128.ExN.Img6 VTax3128.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3128.ExN.Img9 VTax3128 Leucanthemum vulgare subsp. vogtii VTax3128.ExN.Img9 VTax3128.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3128.ExN.Img5 VTax3128 Leucanthemum vulgare subsp. vogtii VTax3128.ExN.Img5 VTax3128.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3376.ExN.Img5 VTax3376 Taraxacum serotinum subsp. pyropappum VTax3376.ExN.Img5 VTax3376.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3376.ExN.Img6 VTax3376 Taraxacum serotinum subsp. pyropappum VTax3376.ExN.Img6 VTax3376.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3376.ExN.Img7 VTax3376 Taraxacum serotinum subsp. pyropappum VTax3376.ExN.Img7 VTax3376.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3376.ExN.Img3 VTax3376 Taraxacum serotinum subsp. pyropappum VTax3376.ExN.Img3 VTax3376.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3376.ExN.Img8 VTax3376 Taraxacum serotinum subsp. pyropappum VTax3376.ExN.Img8 VTax3376.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3376.ExN.Img4 VTax3376 Taraxacum serotinum subsp. pyropappum VTax3376.ExN.Img4 VTax3376.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3376.ExN.Img2 VTax3376 Taraxacum serotinum subsp. pyropappum VTax3376.ExN.Img2 VTax3376.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3376.ExN.Img1 VTax3376 Taraxacum serotinum subsp. pyropappum VTax3376.ExN.Img1 VTax3376.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3275.ExN.Img5 VTax3275 Centaurea boissieri var. pinae VTax3275.ExN.Img5 VTax3275.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3275.ExN.Img13 VTax3275 Centaurea boissieri var. pinae VTax3275.ExN.Img13 VTax3275.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3275.ExN.Img8 VTax3275 Centaurea boissieri var. pinae VTax3275.ExN.Img8 VTax3275.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3275.ExN.Img2 VTax3275 Centaurea boissieri var. pinae VTax3275.ExN.Img2 VTax3275.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3275.ExN.Img6 VTax3275 Centaurea boissieri var. pinae VTax3275.ExN.Img6 VTax3275.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3275.ExN.Img12 VTax3275 Centaurea boissieri var. pinae VTax3275.ExN.Img12 VTax3275.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3275.ExN.Img3 VTax3275 Centaurea boissieri var. pinae VTax3275.ExN.Img3 VTax3275.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3275.ExN.Img11 VTax3275 Centaurea boissieri var. pinae VTax3275.ExN.Img11 VTax3275.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3275.ExN.Img1 VTax3275 Centaurea boissieri var. pinae VTax3275.ExN.Img1 VTax3275.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3275.ExN.Img7 VTax3275 Centaurea boissieri var. pinae VTax3275.ExN.Img7 VTax3275.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3275.ExN.Img9 VTax3275 Centaurea boissieri var. pinae VTax3275.ExN.Img9 VTax3275.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3275.ExN.Img4 VTax3275 Centaurea boissieri var. pinae VTax3275.ExN.Img4 VTax3275.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3855.ExN.Img1 VTax3855 Festuca hystrix VTax3855.ExN.Img1 VTax3855.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3855.ExN.Img6 VTax3855 Festuca hystrix VTax3855.ExN.Img6 VTax3855.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3275.ExN.Img10 VTax3275 Centaurea boissieri var. pinae VTax3275.ExN.Img10 VTax3275.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3855.ExN.Img5 VTax3855 Festuca hystrix VTax3855.ExN.Img5 VTax3855.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3855.ExN.Img2 VTax3855 Festuca hystrix VTax3855.ExN.Img2 VTax3855.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3167.ExN.Img7 VTax3167 Senecio doronicum subsp. lagascanus VTax3167.ExN.Img7 VTax3167.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3855.ExN.Img3 VTax3855 Festuca hystrix VTax3855.ExN.Img3 VTax3855.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3855.ExN.Img7 VTax3855 Festuca hystrix VTax3855.ExN.Img7 VTax3855.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3855.ExN.Img4 VTax3855 Festuca hystrix VTax3855.ExN.Img4 VTax3855.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3167.ExN.Img2 VTax3167 Senecio doronicum subsp. lagascanus VTax3167.ExN.Img2 VTax3167.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3167.ExN.Img1 VTax3167 Senecio doronicum subsp. lagascanus VTax3167.ExN.Img1 VTax3167.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3167.ExN.Img8 VTax3167 Senecio doronicum subsp. lagascanus VTax3167.ExN.Img8 VTax3167.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3167.ExN.Img6 VTax3167 Senecio doronicum subsp. lagascanus VTax3167.ExN.Img6 VTax3167.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3167.ExN.Img3 VTax3167 Senecio doronicum subsp. lagascanus VTax3167.ExN.Img3 VTax3167.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3167.ExN.Img5 VTax3167 Senecio doronicum subsp. lagascanus VTax3167.ExN.Img5 VTax3167.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3167.ExN.Img4 VTax3167 Senecio doronicum subsp. lagascanus VTax3167.ExN.Img4 VTax3167.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3313.ExN.Img3 VTax3313 Leontodon carpetanus subsp. carpetanus VTax3313.ExN.Img3 VTax3313.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3313.ExN.Img5 VTax3313 Leontodon carpetanus subsp. carpetanus VTax3313.ExN.Img5 VTax3313.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3313.ExN.Img8 VTax3313 Leontodon carpetanus subsp. carpetanus VTax3313.ExN.Img8 VTax3313.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3313.ExN.Img7 VTax3313 Leontodon carpetanus subsp. carpetanus VTax3313.ExN.Img7 VTax3313.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3313.ExN.Img1 VTax3313 Leontodon carpetanus subsp. carpetanus VTax3313.ExN.Img1 VTax3313.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3313.ExN.Img6 VTax3313 Leontodon carpetanus subsp. carpetanus VTax3313.ExN.Img6 VTax3313.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3313.ExN.Img2 VTax3313 Leontodon carpetanus subsp. carpetanus VTax3313.ExN.Img2 VTax3313.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3313.ExN.Img9 VTax3313 Leontodon carpetanus subsp. carpetanus VTax3313.ExN.Img9 VTax3313.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3313.ExN.Img4 VTax3313 Leontodon carpetanus subsp. carpetanus VTax3313.ExN.Img4 VTax3313.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2631.ExN.Img9 VTax2631 Chaenorhinum origanifolium subsp. crassifolium VTax2631.ExN.Img9 VTax2631.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2631.ExN.Img1 VTax2631 Chaenorhinum origanifolium subsp. crassifolium VTax2631.ExN.Img1 VTax2631.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2631.ExN.Img4 VTax2631 Chaenorhinum origanifolium subsp. crassifolium VTax2631.ExN.Img4 VTax2631.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2631.ExN.Img7 VTax2631 Chaenorhinum origanifolium subsp. crassifolium VTax2631.ExN.Img7 VTax2631.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2631.ExN.Img5 VTax2631 Chaenorhinum origanifolium subsp. crassifolium VTax2631.ExN.Img5 VTax2631.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2631.ExN.Img6 VTax2631 Chaenorhinum origanifolium subsp. crassifolium VTax2631.ExN.Img6 VTax2631.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2631.ExN.Img3 VTax2631 Chaenorhinum origanifolium subsp. crassifolium VTax2631.ExN.Img3 VTax2631.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2631.ExN.Img2 VTax2631 Chaenorhinum origanifolium subsp. crassifolium VTax2631.ExN.Img2 VTax2631.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1927.ExN.Img3 VTax1927 Cerastium gracile VTax1927.ExN.Img3 VTax1927.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2631.ExN.Img8 VTax2631 Chaenorhinum origanifolium subsp. crassifolium VTax2631.ExN.Img8 VTax2631.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1927.ExN.Img2 VTax1927 Cerastium gracile VTax1927.ExN.Img2 VTax1927.ExN ACCEPTADA
Img.VTax446.ExN.Img1 VTax446 Potentilla cinerea subsp. velutina VTax446.ExN.Img1 VTax446.ExN ACCEPTADA
Img.VTax446.ExN.Img2 VTax446 Potentilla cinerea subsp. velutina VTax446.ExN.Img2 VTax446.ExN ACCEPTADA
Img.VTax446.ExN.Img3 VTax446 Potentilla cinerea subsp. velutina VTax446.ExN.Img3 VTax446.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1927.ExN.Img1 VTax1927 Cerastium gracile VTax1927.ExN.Img1 VTax1927.ExN ACCEPTADA
Img.VTax446.ExN.Img8 VTax446 Potentilla cinerea subsp. velutina VTax446.ExN.Img8 VTax446.ExN ACCEPTADA
Img.VTax446.ExN.Img6 VTax446 Potentilla cinerea subsp. velutina VTax446.ExN.Img6 VTax446.ExN ACCEPTADA
Img.VTax446.ExN.Img7 VTax446 Potentilla cinerea subsp. velutina VTax446.ExN.Img7 VTax446.ExN ACCEPTADA
Img.VTax446.ExN.Img4 VTax446 Potentilla cinerea subsp. velutina VTax446.ExN.Img4 VTax446.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2536.ExN.Img2 VTax2536 Salvia verbenaca subsp. horminoides VTax2536.ExN.Img2 VTax2536.ExN ACCEPTADA
Img.VTax446.ExN.Img5 VTax446 Potentilla cinerea subsp. velutina VTax446.ExN.Img5 VTax446.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2536.ExN.Img3 VTax2536 Salvia verbenaca subsp. horminoides VTax2536.ExN.Img3 VTax2536.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2536.ExN.Img1 VTax2536 Salvia verbenaca subsp. horminoides VTax2536.ExN.Img1 VTax2536.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2536.ExN.Img6 VTax2536 Salvia verbenaca subsp. horminoides VTax2536.ExN.Img6 VTax2536.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2536.ExN.Img4 VTax2536 Salvia verbenaca subsp. horminoides VTax2536.ExN.Img4 VTax2536.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2536.ExN.Img5 VTax2536 Salvia verbenaca subsp. horminoides VTax2536.ExN.Img5 VTax2536.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2976.ExN.Img3 VTax2976 Cosmos bipinnatus VTax2976.ExN.Img3 VTax2976.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2976.ExN.Img1 VTax2976 Cosmos bipinnatus VTax2976.ExN.Img1 VTax2976.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2976.ExN.Img2 VTax2976 Cosmos bipinnatus VTax2976.ExN.Img2 VTax2976.ExN ACCEPTADA
Img.VTax517.ExN.Img6 VTax517 Crataegus monogyna subsp. granatensis VTax517.ExN.Img6 VTax517.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2976.ExN.Img4 VTax2976 Cosmos bipinnatus VTax2976.ExN.Img4 VTax2976.ExN ACCEPTADA
Img.VTax517.ExN.Img5 VTax517 Crataegus monogyna subsp. granatensis VTax517.ExN.Img5 VTax517.ExN ACCEPTADA
Img.VTax517.ExN.Img12 VTax517 Crataegus monogyna subsp. granatensis VTax517.ExN.Img12 VTax517.ExN ACCEPTADA
Img.VTax517.ExN.Img7 VTax517 Crataegus monogyna subsp. granatensis VTax517.ExN.Img7 VTax517.ExN ACCEPTADA
Img.VTax517.ExN.Img2 VTax517 Crataegus monogyna subsp. granatensis VTax517.ExN.Img2 VTax517.ExN ACCEPTADA
Img.VTax517.ExN.Img3 VTax517 Crataegus monogyna subsp. granatensis VTax517.ExN.Img3 VTax517.ExN ACCEPTADA
Img.VTax517.ExN.Img14 VTax517 Crataegus monogyna subsp. granatensis VTax517.ExN.Img14 VTax517.ExN ACCEPTADA
Img.VTax517.ExN.Img17 VTax517 Crataegus monogyna subsp. granatensis VTax517.ExN.Img17 VTax517.ExN ACCEPTADA
Img.VTax517.ExN.Img16 VTax517 Crataegus monogyna subsp. granatensis VTax517.ExN.Img16 VTax517.ExN ACCEPTADA
Img.VTax517.ExN.Img15 VTax517 Crataegus monogyna subsp. granatensis VTax517.ExN.Img15 VTax517.ExN ACCEPTADA
Img.VTax517.ExN.Img19 VTax517 Crataegus monogyna subsp. granatensis VTax517.ExN.Img19 VTax517.ExN ACCEPTADA
Img.VTax517.ExN.Img18 VTax517 Crataegus monogyna subsp. granatensis VTax517.ExN.Img18 VTax517.ExN ACCEPTADA
Img.VTax517.ExN.Img22 VTax517 Crataegus monogyna subsp. granatensis VTax517.ExN.Img22 VTax517.ExN ACCEPTADA
Img.VTax517.ExN.Img20 VTax517 Crataegus monogyna subsp. granatensis VTax517.ExN.Img20 VTax517.ExN ACCEPTADA
Img.VTax517.ExN.Img1 VTax517 Crataegus monogyna subsp. granatensis VTax517.ExN.Img1 VTax517.ExN ACCEPTADA
Img.VTax517.ExN.Img13 VTax517 Crataegus monogyna subsp. granatensis VTax517.ExN.Img13 VTax517.ExN ACCEPTADA
Img.VTax517.ExN.Img8 VTax517 Crataegus monogyna subsp. granatensis VTax517.ExN.Img8 VTax517.ExN ACCEPTADA
Img.VTax517.ExN.Img21 VTax517 Crataegus monogyna subsp. granatensis VTax517.ExN.Img21 VTax517.ExN ACCEPTADA
Img.VTax517.ExN.Img10 VTax517 Crataegus monogyna subsp. granatensis VTax517.ExN.Img10 VTax517.ExN ACCEPTADA
Img.VTax517.ExN.Img4 VTax517 Crataegus monogyna subsp. granatensis VTax517.ExN.Img4 VTax517.ExN ACCEPTADA
Img.VTax517.ExN.Img11 VTax517 Crataegus monogyna subsp. granatensis VTax517.ExN.Img11 VTax517.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2900.ExN.Img1 VTax2900 Valeriana montana subsp. tarraconensis VTax2900.ExN.Img1 VTax2900.ExN ACCEPTADA
Img.VTax517.ExN.Img9 VTax517 Crataegus monogyna subsp. granatensis VTax517.ExN.Img9 VTax517.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2900.ExN.Img2 VTax2900 Valeriana montana subsp. tarraconensis VTax2900.ExN.Img2 VTax2900.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2900.ExN.Img5 VTax2900 Valeriana montana subsp. tarraconensis VTax2900.ExN.Img5 VTax2900.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3261.ExN.Img2 VTax3261 Centaurea linifolia subsp. caballeroi VTax3261.ExN.Img2 VTax3261.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2900.ExN.Img6 VTax2900 Valeriana montana subsp. tarraconensis VTax2900.ExN.Img6 VTax2900.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2900.ExN.Img4 VTax2900 Valeriana montana subsp. tarraconensis VTax2900.ExN.Img4 VTax2900.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2900.ExN.Img3 VTax2900 Valeriana montana subsp. tarraconensis VTax2900.ExN.Img3 VTax2900.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3261.ExN.Img5 VTax3261 Centaurea linifolia subsp. caballeroi VTax3261.ExN.Img5 VTax3261.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3261.ExN.Img4 VTax3261 Centaurea linifolia subsp. caballeroi VTax3261.ExN.Img4 VTax3261.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3261.ExN.Img1 VTax3261 Centaurea linifolia subsp. caballeroi VTax3261.ExN.Img1 VTax3261.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3261.ExN.Img3 VTax3261 Centaurea linifolia subsp. caballeroi VTax3261.ExN.Img3 VTax3261.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3132.ExN.Img8 VTax3132 Soliva sessilis VTax3132.ExN.Img8 VTax3132.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3132.ExN.Img7 VTax3132 Soliva sessilis VTax3132.ExN.Img7 VTax3132.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3132.ExN.Img6 VTax3132 Soliva sessilis VTax3132.ExN.Img6 VTax3132.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3132.ExN.Img1 VTax3132 Soliva sessilis VTax3132.ExN.Img1 VTax3132.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3132.ExN.Img2 VTax3132 Soliva sessilis VTax3132.ExN.Img2 VTax3132.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3132.ExN.Img9 VTax3132 Soliva sessilis VTax3132.ExN.Img9 VTax3132.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3132.ExN.Img5 VTax3132 Soliva sessilis VTax3132.ExN.Img5 VTax3132.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3132.ExN.Img4 VTax3132 Soliva sessilis VTax3132.ExN.Img4 VTax3132.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3132.ExN.Img3 VTax3132 Soliva sessilis VTax3132.ExN.Img3 VTax3132.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3231.ExN.Img4 VTax3231 Cirsium glabrum VTax3231.ExN.Img4 VTax3231.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3231.ExN.Img3 VTax3231 Cirsium glabrum VTax3231.ExN.Img3 VTax3231.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3231.ExN.Img2 VTax3231 Cirsium glabrum VTax3231.ExN.Img2 VTax3231.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2136.ExN.Img1 VTax2136 Alternanthera pungens VTax2136.ExN.Img1 VTax2136.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2136.ExN.Img10 VTax2136 Alternanthera pungens VTax2136.ExN.Img10 VTax2136.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3231.ExN.Img1 VTax3231 Cirsium glabrum VTax3231.ExN.Img1 VTax3231.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2136.ExN.Img4 VTax2136 Alternanthera pungens VTax2136.ExN.Img4 VTax2136.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2136.ExN.Img3 VTax2136 Alternanthera pungens VTax2136.ExN.Img3 VTax2136.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2136.ExN.Img8 VTax2136 Alternanthera pungens VTax2136.ExN.Img8 VTax2136.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2136.ExN.Img5 VTax2136 Alternanthera pungens VTax2136.ExN.Img5 VTax2136.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2136.ExN.Img7 VTax2136 Alternanthera pungens VTax2136.ExN.Img7 VTax2136.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2136.ExN.Img9 VTax2136 Alternanthera pungens VTax2136.ExN.Img9 VTax2136.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2136.ExN.Img6 VTax2136 Alternanthera pungens VTax2136.ExN.Img6 VTax2136.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1116.ExN.Img17 VTax1116 Moricandia moricandioides subsp. moricandioides VTax1116.ExN.Img17 VTax1116.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2136.ExN.Img2 VTax2136 Alternanthera pungens VTax2136.ExN.Img2 VTax2136.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2136.ExN.Img11 VTax2136 Alternanthera pungens VTax2136.ExN.Img11 VTax2136.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1116.ExN.Img14 VTax1116 Moricandia moricandioides subsp. moricandioides VTax1116.ExN.Img14 VTax1116.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1116.ExN.Img11 VTax1116 Moricandia moricandioides subsp. moricandioides VTax1116.ExN.Img11 VTax1116.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1116.ExN.Img12 VTax1116 Moricandia moricandioides subsp. moricandioides VTax1116.ExN.Img12 VTax1116.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1116.ExN.Img15 VTax1116 Moricandia moricandioides subsp. moricandioides VTax1116.ExN.Img15 VTax1116.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1116.ExN.Img1 VTax1116 Moricandia moricandioides subsp. moricandioides VTax1116.ExN.Img1 VTax1116.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1116.ExN.Img18 VTax1116 Moricandia moricandioides subsp. moricandioides VTax1116.ExN.Img18 VTax1116.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1116.ExN.Img16 VTax1116 Moricandia moricandioides subsp. moricandioides VTax1116.ExN.Img16 VTax1116.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1116.ExN.Img21 VTax1116 Moricandia moricandioides subsp. moricandioides VTax1116.ExN.Img21 VTax1116.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1116.ExN.Img20 VTax1116 Moricandia moricandioides subsp. moricandioides VTax1116.ExN.Img20 VTax1116.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1116.ExN.Img19 VTax1116 Moricandia moricandioides subsp. moricandioides VTax1116.ExN.Img19 VTax1116.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1116.ExN.Img22 VTax1116 Moricandia moricandioides subsp. moricandioides VTax1116.ExN.Img22 VTax1116.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1116.ExN.Img7 VTax1116 Moricandia moricandioides subsp. moricandioides VTax1116.ExN.Img7 VTax1116.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1116.ExN.Img13 VTax1116 Moricandia moricandioides subsp. moricandioides VTax1116.ExN.Img13 VTax1116.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1116.ExN.Img23 VTax1116 Moricandia moricandioides subsp. moricandioides VTax1116.ExN.Img23 VTax1116.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1116.ExN.Img8 VTax1116 Moricandia moricandioides subsp. moricandioides VTax1116.ExN.Img8 VTax1116.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1116.ExN.Img10 VTax1116 Moricandia moricandioides subsp. moricandioides VTax1116.ExN.Img10 VTax1116.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1116.ExN.Img5 VTax1116 Moricandia moricandioides subsp. moricandioides VTax1116.ExN.Img5 VTax1116.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1116.ExN.Img9 VTax1116 Moricandia moricandioides subsp. moricandioides VTax1116.ExN.Img9 VTax1116.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1116.ExN.Img6 VTax1116 Moricandia moricandioides subsp. moricandioides VTax1116.ExN.Img6 VTax1116.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1116.ExN.Img4 VTax1116 Moricandia moricandioides subsp. moricandioides VTax1116.ExN.Img4 VTax1116.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1116.ExN.Img2 VTax1116 Moricandia moricandioides subsp. moricandioides VTax1116.ExN.Img2 VTax1116.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1116.ExN.Img3 VTax1116 Moricandia moricandioides subsp. moricandioides VTax1116.ExN.Img3 VTax1116.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3134.ExN.Img8 VTax3134 Artemisia eriantha VTax3134.ExN.Img8 VTax3134.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3134.ExN.Img3 VTax3134 Artemisia eriantha VTax3134.ExN.Img3 VTax3134.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1847.ExN.Img1 VTax1847 Opuntia humifusa VTax1847.ExN.Img1 VTax1847.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3134.ExN.Img5 VTax3134 Artemisia eriantha VTax3134.ExN.Img5 VTax3134.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3134.ExN.Img6 VTax3134 Artemisia eriantha VTax3134.ExN.Img6 VTax3134.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3134.ExN.Img7 VTax3134 Artemisia eriantha VTax3134.ExN.Img7 VTax3134.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3134.ExN.Img4 VTax3134 Artemisia eriantha VTax3134.ExN.Img4 VTax3134.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3886.ExN.Img2 VTax3886 Wangenheimia lima VTax3886.ExN.Img2 VTax3886.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3886.ExN.Img1 VTax3886 Wangenheimia lima VTax3886.ExN.Img1 VTax3886.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3134.ExN.Img1 VTax3134 Artemisia eriantha VTax3134.ExN.Img1 VTax3134.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3134.ExN.Img2 VTax3134 Artemisia eriantha VTax3134.ExN.Img2 VTax3134.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2963.ExN.Img3 VTax2963 Trachelium caeruleum VTax2963.ExN.Img3 VTax2963.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2963.ExN.Img1 VTax2963 Trachelium caeruleum VTax2963.ExN.Img1 VTax2963.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2963.ExN.Img4 VTax2963 Trachelium caeruleum VTax2963.ExN.Img4 VTax2963.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3886.ExN.Img3 VTax3886 Wangenheimia lima VTax3886.ExN.Img3 VTax3886.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3470.ExN.Img3 VTax3470 Luronium natans VTax3470.ExN.Img3 VTax3470.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2963.ExN.Img2 VTax2963 Trachelium caeruleum VTax2963.ExN.Img2 VTax2963.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3470.ExN.Img1 VTax3470 Luronium natans VTax3470.ExN.Img1 VTax3470.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3470.ExN.Img2 VTax3470 Luronium natans VTax3470.ExN.Img2 VTax3470.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2896.ExN.Img3 VTax2896 Valeriana longiflora VTax2896.ExN.Img3 VTax2896.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2896.ExN.Img1 VTax2896 Valeriana longiflora VTax2896.ExN.Img1 VTax2896.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2896.ExN.Img2 VTax2896 Valeriana longiflora VTax2896.ExN.Img2 VTax2896.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2032.ExN.Img3 VTax2032 Saponaria caespitosa VTax2032.ExN.Img3 VTax2032.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2032.ExN.Img1 VTax2032 Saponaria caespitosa VTax2032.ExN.Img1 VTax2032.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2032.ExN.Img2 VTax2032 Saponaria caespitosa VTax2032.ExN.Img2 VTax2032.ExN ACCEPTADA
Img.VTax210.ExN.Img6 VTax210 Aquilegia pyrenaica subsp. pyrenaica VTax210.ExN.Img6 VTax210.ExN ACCEPTADA
Img.VTax210.ExN.Img3 VTax210 Aquilegia pyrenaica subsp. pyrenaica VTax210.ExN.Img3 VTax210.ExN ACCEPTADA
Img.VTax210.ExN.Img1 VTax210 Aquilegia pyrenaica subsp. pyrenaica VTax210.ExN.Img1 VTax210.ExN ACCEPTADA
Img.VTax210.ExN.Img2 VTax210 Aquilegia pyrenaica subsp. pyrenaica VTax210.ExN.Img2 VTax210.ExN ACCEPTADA
Img.VTax210.ExN.Img7 VTax210 Aquilegia pyrenaica subsp. pyrenaica VTax210.ExN.Img7 VTax210.ExN ACCEPTADA
Img.VTax210.ExN.Img4 VTax210 Aquilegia pyrenaica subsp. pyrenaica VTax210.ExN.Img4 VTax210.ExN ACCEPTADA
Img.VTax210.ExN.Img5 VTax210 Aquilegia pyrenaica subsp. pyrenaica VTax210.ExN.Img5 VTax210.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2497.ExN.Img4 VTax2497 Thymus willkommii VTax2497.ExN.Img4 VTax2497.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2497.ExN.Img2 VTax2497 Thymus willkommii VTax2497.ExN.Img2 VTax2497.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2497.ExN.Img3 VTax2497 Thymus willkommii VTax2497.ExN.Img3 VTax2497.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2497.ExN.Img1 VTax2497 Thymus willkommii VTax2497.ExN.Img1 VTax2497.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2496.ExN.Img3 VTax2496 Thymus loscosii VTax2496.ExN.Img3 VTax2496.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2496.ExN.Img4 VTax2496 Thymus loscosii VTax2496.ExN.Img4 VTax2496.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2496.ExN.Img1 VTax2496 Thymus loscosii VTax2496.ExN.Img1 VTax2496.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2496.ExN.Img2 VTax2496 Thymus loscosii VTax2496.ExN.Img2 VTax2496.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2496.ExN.Img5 VTax2496 Thymus loscosii VTax2496.ExN.Img5 VTax2496.ExN ACCEPTADA
Img.VTax341.ExN.Img2 VTax341 Saxifraga retusa VTax341.ExN.Img2 VTax341.ExN ACCEPTADA
Img.VTax341.ExN.Img1 VTax341 Saxifraga retusa VTax341.ExN.Img1 VTax341.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3493.ExN.Img1 VTax3493 Potamogeton praelongus VTax3493.ExN.Img1 VTax3493.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3493.ExN.Img2 VTax3493 Potamogeton praelongus VTax3493.ExN.Img2 VTax3493.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3554.ExN.Img13 VTax3554 Scilla obtusifolia subsp. intermedia VTax3554.ExN.Img13 VTax3554.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3554.ExN.Img7 VTax3554 Scilla obtusifolia subsp. intermedia VTax3554.ExN.Img7 VTax3554.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3554.ExN.Img6 VTax3554 Scilla obtusifolia subsp. intermedia VTax3554.ExN.Img6 VTax3554.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3554.ExN.Img2 VTax3554 Scilla obtusifolia subsp. intermedia VTax3554.ExN.Img2 VTax3554.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3554.ExN.Img5 VTax3554 Scilla obtusifolia subsp. intermedia VTax3554.ExN.Img5 VTax3554.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3554.ExN.Img12 VTax3554 Scilla obtusifolia subsp. intermedia VTax3554.ExN.Img12 VTax3554.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3554.ExN.Img15 VTax3554 Scilla obtusifolia subsp. intermedia VTax3554.ExN.Img15 VTax3554.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3554.ExN.Img8 VTax3554 Scilla obtusifolia subsp. intermedia VTax3554.ExN.Img8 VTax3554.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3554.ExN.Img16 VTax3554 Scilla obtusifolia subsp. intermedia VTax3554.ExN.Img16 VTax3554.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3554.ExN.Img1 VTax3554 Scilla obtusifolia subsp. intermedia VTax3554.ExN.Img1 VTax3554.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3554.ExN.Img14 VTax3554 Scilla obtusifolia subsp. intermedia VTax3554.ExN.Img14 VTax3554.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3554.ExN.Img4 VTax3554 Scilla obtusifolia subsp. intermedia VTax3554.ExN.Img4 VTax3554.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3554.ExN.Img9 VTax3554 Scilla obtusifolia subsp. intermedia VTax3554.ExN.Img9 VTax3554.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3554.ExN.Img10 VTax3554 Scilla obtusifolia subsp. intermedia VTax3554.ExN.Img10 VTax3554.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3554.ExN.Img11 VTax3554 Scilla obtusifolia subsp. intermedia VTax3554.ExN.Img11 VTax3554.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3554.ExN.Img3 VTax3554 Scilla obtusifolia subsp. intermedia VTax3554.ExN.Img3 VTax3554.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2568.ExN.Img5 VTax2568 Solanum sisymbriifolium VTax2568.ExN.Img5 VTax2568.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2568.ExN.Img2 VTax2568 Solanum sisymbriifolium VTax2568.ExN.Img2 VTax2568.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2568.ExN.Img9 VTax2568 Solanum sisymbriifolium VTax2568.ExN.Img9 VTax2568.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2568.ExN.Img8 VTax2568 Solanum sisymbriifolium VTax2568.ExN.Img8 VTax2568.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2568.ExN.Img7 VTax2568 Solanum sisymbriifolium VTax2568.ExN.Img7 VTax2568.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2568.ExN.Img6 VTax2568 Solanum sisymbriifolium VTax2568.ExN.Img6 VTax2568.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2568.ExN.Img1 VTax2568 Solanum sisymbriifolium VTax2568.ExN.Img1 VTax2568.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1846.ExN.Img9 VTax1846 Opuntia monacantha VTax1846.ExN.Img9 VTax1846.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2568.ExN.Img3 VTax2568 Solanum sisymbriifolium VTax2568.ExN.Img3 VTax2568.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2568.ExN.Img4 VTax2568 Solanum sisymbriifolium VTax2568.ExN.Img4 VTax2568.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1846.ExN.Img11 VTax1846 Opuntia monacantha VTax1846.ExN.Img11 VTax1846.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1846.ExN.Img10 VTax1846 Opuntia monacantha VTax1846.ExN.Img10 VTax1846.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1846.ExN.Img8 VTax1846 Opuntia monacantha VTax1846.ExN.Img8 VTax1846.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1846.ExN.Img13 VTax1846 Opuntia monacantha VTax1846.ExN.Img13 VTax1846.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1846.ExN.Img12 VTax1846 Opuntia monacantha VTax1846.ExN.Img12 VTax1846.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1846.ExN.Img3 VTax1846 Opuntia monacantha VTax1846.ExN.Img3 VTax1846.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1846.ExN.Img5 VTax1846 Opuntia monacantha VTax1846.ExN.Img5 VTax1846.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1846.ExN.Img6 VTax1846 Opuntia monacantha VTax1846.ExN.Img6 VTax1846.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1846.ExN.Img7 VTax1846 Opuntia monacantha VTax1846.ExN.Img7 VTax1846.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1846.ExN.Img2 VTax1846 Opuntia monacantha VTax1846.ExN.Img2 VTax1846.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1846.ExN.Img1 VTax1846 Opuntia monacantha VTax1846.ExN.Img1 VTax1846.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1846.ExN.Img4 VTax1846 Opuntia monacantha VTax1846.ExN.Img4 VTax1846.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2116.ExN.Img2 VTax2116 Microcnemum coralloides subsp. coralloides VTax2116.ExN.Img2 VTax2116.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2116.ExN.Img1 VTax2116 Microcnemum coralloides subsp. coralloides VTax2116.ExN.Img1 VTax2116.ExN ACCEPTADA
Img.VTax4134.ExN.Img3 VTax4134 Stipa caudata VTax4134.ExN.Img3 VTax4134.ExN ACCEPTADA
Img.VTax4134.ExN.Img2 VTax4134 Stipa caudata VTax4134.ExN.Img2 VTax4134.ExN ACCEPTADA
Img.VTax4134.ExN.Img6 VTax4134 Stipa caudata VTax4134.ExN.Img6 VTax4134.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2116.ExN.Img3 VTax2116 Microcnemum coralloides subsp. coralloides VTax2116.ExN.Img3 VTax2116.ExN ACCEPTADA
Img.VTax4134.ExN.Img1 VTax4134 Stipa caudata VTax4134.ExN.Img1 VTax4134.ExN ACCEPTADA
Img.VTax4134.ExN.Img4 VTax4134 Stipa caudata VTax4134.ExN.Img4 VTax4134.ExN ACCEPTADA
Img.VTax4134.ExN.Img11 VTax4134 Stipa caudata VTax4134.ExN.Img11 VTax4134.ExN ACCEPTADA
Img.VTax4134.ExN.Img7 VTax4134 Stipa caudata VTax4134.ExN.Img7 VTax4134.ExN ACCEPTADA
Img.VTax4134.ExN.Img10 VTax4134 Stipa caudata VTax4134.ExN.Img10 VTax4134.ExN ACCEPTADA
Img.VTax4134.ExN.Img5 VTax4134 Stipa caudata VTax4134.ExN.Img5 VTax4134.ExN ACCEPTADA
Img.VTax4134.ExN.Img8 VTax4134 Stipa caudata VTax4134.ExN.Img8 VTax4134.ExN ACCEPTADA
Img.VTax4134.ExN.Img9 VTax4134 Stipa caudata VTax4134.ExN.Img9 VTax4134.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2615.ExN.Img3 VTax2615 Linaria oblongifolia subsp. aragonensis VTax2615.ExN.Img3 VTax2615.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2615.ExN.Img4 VTax2615 Linaria oblongifolia subsp. aragonensis VTax2615.ExN.Img4 VTax2615.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2615.ExN.Img1 VTax2615 Linaria oblongifolia subsp. aragonensis VTax2615.ExN.Img1 VTax2615.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2615.ExN.Img6 VTax2615 Linaria oblongifolia subsp. aragonensis VTax2615.ExN.Img6 VTax2615.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2615.ExN.Img2 VTax2615 Linaria oblongifolia subsp. aragonensis VTax2615.ExN.Img2 VTax2615.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2615.ExN.Img5 VTax2615 Linaria oblongifolia subsp. aragonensis VTax2615.ExN.Img5 VTax2615.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2221.ExN.Img1 VTax2221 Limonium latebracteatum VTax2221.ExN.Img1 VTax2221.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2221.ExN.Img3 VTax2221 Limonium latebracteatum VTax2221.ExN.Img3 VTax2221.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2221.ExN.Img2 VTax2221 Limonium latebracteatum VTax2221.ExN.Img2 VTax2221.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2219.ExN.Img6 VTax2219 Limonium vigoi VTax2219.ExN.Img6 VTax2219.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2219.ExN.Img3 VTax2219 Limonium vigoi VTax2219.ExN.Img3 VTax2219.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2219.ExN.Img5 VTax2219 Limonium vigoi VTax2219.ExN.Img5 VTax2219.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2219.ExN.Img1 VTax2219 Limonium vigoi VTax2219.ExN.Img1 VTax2219.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2219.ExN.Img4 VTax2219 Limonium vigoi VTax2219.ExN.Img4 VTax2219.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2219.ExN.Img2 VTax2219 Limonium vigoi VTax2219.ExN.Img2 VTax2219.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2219.ExN.Img7 VTax2219 Limonium vigoi VTax2219.ExN.Img7 VTax2219.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2217.ExN.Img3 VTax2217 Limonium densissimum VTax2217.ExN.Img3 VTax2217.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2217.ExN.Img4 VTax2217 Limonium densissimum VTax2217.ExN.Img4 VTax2217.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2217.ExN.Img1 VTax2217 Limonium densissimum VTax2217.ExN.Img1 VTax2217.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2217.ExN.Img2 VTax2217 Limonium densissimum VTax2217.ExN.Img2 VTax2217.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2214.ExN.Img4 VTax2214 Limonium costae VTax2214.ExN.Img4 VTax2214.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2214.ExN.Img6 VTax2214 Limonium costae VTax2214.ExN.Img6 VTax2214.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2214.ExN.Img1 VTax2214 Limonium costae VTax2214.ExN.Img1 VTax2214.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2214.ExN.Img7 VTax2214 Limonium costae VTax2214.ExN.Img7 VTax2214.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2214.ExN.Img2 VTax2214 Limonium costae VTax2214.ExN.Img2 VTax2214.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2214.ExN.Img3 VTax2214 Limonium costae VTax2214.ExN.Img3 VTax2214.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2214.ExN.Img5 VTax2214 Limonium costae VTax2214.ExN.Img5 VTax2214.ExN ACCEPTADA
Img.VTax147.ExN.Img12 VTax147 Juniperus thurifera VTax147.ExN.Img12 VTax147.ExN ACCEPTADA
Img.VTax147.ExN.Img13 VTax147 Juniperus thurifera VTax147.ExN.Img13 VTax147.ExN ACCEPTADA
Img.VTax147.ExN.Img6 VTax147 Juniperus thurifera VTax147.ExN.Img6 VTax147.ExN ACCEPTADA
Img.VTax147.ExN.Img9 VTax147 Juniperus thurifera VTax147.ExN.Img9 VTax147.ExN ACCEPTADA
Img.VTax147.ExN.Img7 VTax147 Juniperus thurifera VTax147.ExN.Img7 VTax147.ExN ACCEPTADA
Img.VTax147.ExN.Img11 VTax147 Juniperus thurifera VTax147.ExN.Img11 VTax147.ExN ACCEPTADA
Img.VTax147.ExN.Img2 VTax147 Juniperus thurifera VTax147.ExN.Img2 VTax147.ExN ACCEPTADA
Img.VTax147.ExN.Img3 VTax147 Juniperus thurifera VTax147.ExN.Img3 VTax147.ExN ACCEPTADA
Img.VTax147.ExN.Img4 VTax147 Juniperus thurifera VTax147.ExN.Img4 VTax147.ExN ACCEPTADA
Img.VTax147.ExN.Img8 VTax147 Juniperus thurifera VTax147.ExN.Img8 VTax147.ExN ACCEPTADA
Img.VTax147.ExN.Img1 VTax147 Juniperus thurifera VTax147.ExN.Img1 VTax147.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3343.ExN.Img1 VTax3343 Tragopogon lamottei VTax3343.ExN.Img1 VTax3343.ExN ACCEPTADA
Img.VTax147.ExN.Img5 VTax147 Juniperus thurifera VTax147.ExN.Img5 VTax147.ExN ACCEPTADA
Img.VTax147.ExN.Img10 VTax147 Juniperus thurifera VTax147.ExN.Img10 VTax147.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3343.ExN.Img5 VTax3343 Tragopogon lamottei VTax3343.ExN.Img5 VTax3343.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3343.ExN.Img7 VTax3343 Tragopogon lamottei VTax3343.ExN.Img7 VTax3343.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3343.ExN.Img2 VTax3343 Tragopogon lamottei VTax3343.ExN.Img2 VTax3343.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3343.ExN.Img6 VTax3343 Tragopogon lamottei VTax3343.ExN.Img6 VTax3343.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1058.ExN.Img1 VTax1058 Hesperis laciniata subsp. laciniata VTax1058.ExN.Img1 VTax1058.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3343.ExN.Img3 VTax3343 Tragopogon lamottei VTax3343.ExN.Img3 VTax3343.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3343.ExN.Img4 VTax3343 Tragopogon lamottei VTax3343.ExN.Img4 VTax3343.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1058.ExN.Img2 VTax1058 Hesperis laciniata subsp. laciniata VTax1058.ExN.Img2 VTax1058.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1058.ExN.Img3 VTax1058 Hesperis laciniata subsp. laciniata VTax1058.ExN.Img3 VTax1058.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1058.ExN.Img4 VTax1058 Hesperis laciniata subsp. laciniata VTax1058.ExN.Img4 VTax1058.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1557.ExN.Img3 VTax1557 Kundmannia sicula VTax1557.ExN.Img3 VTax1557.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1557.ExN.Img16 VTax1557 Kundmannia sicula VTax1557.ExN.Img16 VTax1557.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1557.ExN.Img5 VTax1557 Kundmannia sicula VTax1557.ExN.Img5 VTax1557.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1557.ExN.Img4