CERCADOR D'IMATGES ACCEPTADES (Validades)
Introdueix l'identificador
Introdueix el nom científic
Introdueix la referència de l'exemplar
Introdueix l'estat
Introdueix el validador
Introdueix etiquetador
Imatge Identificador Nom científic Referència Exemplar Estat Validador Etiquetador
Img.VTax3828.ExN.Img3 VTax3828 Buchloe dactyloides VTax3828.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3828.ExN.Img13 VTax3828 Buchloe dactyloides VTax3828.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3828.ExN.Img5 VTax3828 Buchloe dactyloides VTax3828.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3828.ExN.Img4 VTax3828 Buchloe dactyloides VTax3828.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3828.ExN.Img14 VTax3828 Buchloe dactyloides VTax3828.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3828.ExN.Img8 VTax3828 Buchloe dactyloides VTax3828.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3828.ExN.Img7 VTax3828 Buchloe dactyloides VTax3828.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3828.ExN.Img1 VTax3828 Buchloe dactyloides VTax3828.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3828.ExN.Img6 VTax3828 Buchloe dactyloides VTax3828.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3828.ExN.Img9 VTax3828 Buchloe dactyloides VTax3828.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3828.ExN.Img11 VTax3828 Buchloe dactyloides VTax3828.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3828.ExN.Img10 VTax3828 Buchloe dactyloides VTax3828.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3828.ExN.Img2 VTax3828 Buchloe dactyloides VTax3828.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3828.ExN.Img12 VTax3828 Buchloe dactyloides VTax3828.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3074.ExN.Img13 VTax3074 Ambrosia artemisiifolia VTax3074.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3074.ExN.Img14 VTax3074 Ambrosia artemisiifolia VTax3074.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3074.ExN.Img15 VTax3074 Ambrosia artemisiifolia VTax3074.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3074.ExN.Img17 VTax3074 Ambrosia artemisiifolia VTax3074.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3074.ExN.Img1 VTax3074 Ambrosia artemisiifolia VTax3074.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3074.ExN.Img11 VTax3074 Ambrosia artemisiifolia VTax3074.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3074.ExN.Img12 VTax3074 Ambrosia artemisiifolia VTax3074.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3074.ExN.Img4 VTax3074 Ambrosia artemisiifolia VTax3074.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3074.ExN.Img5 VTax3074 Ambrosia artemisiifolia VTax3074.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3074.ExN.Img2 VTax3074 Ambrosia artemisiifolia VTax3074.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3074.ExN.Img3 VTax3074 Ambrosia artemisiifolia VTax3074.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3074.ExN.Img7 VTax3074 Ambrosia artemisiifolia VTax3074.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3074.ExN.Img8 VTax3074 Ambrosia artemisiifolia VTax3074.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3074.ExN.Img10 VTax3074 Ambrosia artemisiifolia VTax3074.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3074.ExN.Img16 VTax3074 Ambrosia artemisiifolia VTax3074.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3074.ExN.Img9 VTax3074 Ambrosia artemisiifolia VTax3074.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3074.ExN.Img18 VTax3074 Ambrosia artemisiifolia VTax3074.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3074.ExN.Img6 VTax3074 Ambrosia artemisiifolia VTax3074.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2458.ExN.Img4 VTax2458 Nepeta tuberosa subsp. reticulata VTax2458.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2458.ExN.Img5 VTax2458 Nepeta tuberosa subsp. reticulata VTax2458.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1372.ExN.Img2 VTax1372 Geranium cinereum subsp. cinereum VTax1372.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2458.ExN.Img2 VTax2458 Nepeta tuberosa subsp. reticulata VTax2458.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2458.ExN.Img1 VTax2458 Nepeta tuberosa subsp. reticulata VTax2458.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2458.ExN.Img3 VTax2458 Nepeta tuberosa subsp. reticulata VTax2458.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1372.ExN.Img5 VTax1372 Geranium cinereum subsp. cinereum VTax1372.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1372.ExN.Img3 VTax1372 Geranium cinereum subsp. cinereum VTax1372.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1372.ExN.Img1 VTax1372 Geranium cinereum subsp. cinereum VTax1372.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1372.ExN.Img4 VTax1372 Geranium cinereum subsp. cinereum VTax1372.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3243.ExN.Img5 VTax3243 Silybum eburneum VTax3243.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3243.ExN.Img6 VTax3243 Silybum eburneum VTax3243.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3243.ExN.Img7 VTax3243 Silybum eburneum VTax3243.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3243.ExN.Img21 VTax3243 Silybum eburneum VTax3243.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3243.ExN.Img8 VTax3243 Silybum eburneum VTax3243.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3243.ExN.Img22 VTax3243 Silybum eburneum VTax3243.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3243.ExN.Img20 VTax3243 Silybum eburneum VTax3243.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3243.ExN.Img11 VTax3243 Silybum eburneum VTax3243.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3243.ExN.Img18 VTax3243 Silybum eburneum VTax3243.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3243.ExN.Img10 VTax3243 Silybum eburneum VTax3243.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3243.ExN.Img3 VTax3243 Silybum eburneum VTax3243.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3243.ExN.Img2 VTax3243 Silybum eburneum VTax3243.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3243.ExN.Img1 VTax3243 Silybum eburneum VTax3243.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3243.ExN.Img23 VTax3243 Silybum eburneum VTax3243.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3243.ExN.Img19 VTax3243 Silybum eburneum VTax3243.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3243.ExN.Img4 VTax3243 Silybum eburneum VTax3243.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3243.ExN.Img16 VTax3243 Silybum eburneum VTax3243.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3243.ExN.Img17 VTax3243 Silybum eburneum VTax3243.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3243.ExN.Img14 VTax3243 Silybum eburneum VTax3243.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3243.ExN.Img15 VTax3243 Silybum eburneum VTax3243.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3243.ExN.Img13 VTax3243 Silybum eburneum VTax3243.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3243.ExN.Img9 VTax3243 Silybum eburneum VTax3243.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3243.ExN.Img12 VTax3243 Silybum eburneum VTax3243.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2363.ExN.Img2 VTax2363 Myosotis alpestris VTax2363.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2372.ExN.Img9 VTax2372 Myosotis minutiflora subsp. minutiflora VTax2372.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2372.ExN.Img1 VTax2372 Myosotis minutiflora subsp. minutiflora VTax2372.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2363.ExN.Img3 VTax2363 Myosotis alpestris VTax2363.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2363.ExN.Img1 VTax2363 Myosotis alpestris VTax2363.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2372.ExN.Img3 VTax2372 Myosotis minutiflora subsp. minutiflora VTax2372.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2372.ExN.Img2 VTax2372 Myosotis minutiflora subsp. minutiflora VTax2372.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2372.ExN.Img4 VTax2372 Myosotis minutiflora subsp. minutiflora VTax2372.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2372.ExN.Img8 VTax2372 Myosotis minutiflora subsp. minutiflora VTax2372.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2372.ExN.Img7 VTax2372 Myosotis minutiflora subsp. minutiflora VTax2372.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2372.ExN.Img6 VTax2372 Myosotis minutiflora subsp. minutiflora VTax2372.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2372.ExN.Img5 VTax2372 Myosotis minutiflora subsp. minutiflora VTax2372.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1848.ExN.Img2 VTax1848 Opuntia leucotricha VTax1848.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2372.ExN.Img12 VTax2372 Myosotis minutiflora subsp. minutiflora VTax2372.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2372.ExN.Img11 VTax2372 Myosotis minutiflora subsp. minutiflora VTax2372.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2372.ExN.Img10 VTax2372 Myosotis minutiflora subsp. minutiflora VTax2372.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2760.ExN.Img4 VTax2760 Pinguicula alpina VTax2760.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2760.ExN.Img5 VTax2760 Pinguicula alpina VTax2760.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2760.ExN.Img2 VTax2760 Pinguicula alpina VTax2760.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1848.ExN.Img1 VTax1848 Opuntia leucotricha VTax1848.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2760.ExN.Img1 VTax2760 Pinguicula alpina VTax2760.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2760.ExN.Img3 VTax2760 Pinguicula alpina VTax2760.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1280.ExN.Img4 VTax1280 Drosera intermedia VTax1280.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1280.ExN.Img2 VTax1280 Drosera intermedia VTax1280.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1280.ExN.Img3 VTax1280 Drosera intermedia VTax1280.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1597.ExN.Img7 VTax1597 Ferula loscosii VTax1597.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1597.ExN.Img6 VTax1597 Ferula loscosii VTax1597.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3269.ExN.Img1 VTax3269 Centaurea diluta VTax3269.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1280.ExN.Img1 VTax1280 Drosera intermedia VTax1280.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1597.ExN.Img3 VTax1597 Ferula loscosii VTax1597.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1597.ExN.Img2 VTax1597 Ferula loscosii VTax1597.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1597.ExN.Img4 VTax1597 Ferula loscosii VTax1597.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1597.ExN.Img1 VTax1597 Ferula loscosii VTax1597.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1597.ExN.Img5 VTax1597 Ferula loscosii VTax1597.ExN ACCEPTADA
Img.VTax135.ExN.Img7 VTax135 Cupressus lusitanica VTax135.ExN ACCEPTADA
Img.VTax135.ExN.Img8 VTax135 Cupressus lusitanica VTax135.ExN ACCEPTADA
Img.VTax135.ExN.Img3 VTax135 Cupressus lusitanica VTax135.ExN ACCEPTADA
Img.VTax135.ExN.Img4 VTax135 Cupressus lusitanica VTax135.ExN ACCEPTADA
Img.VTax135.ExN.Img5 VTax135 Cupressus lusitanica VTax135.ExN ACCEPTADA
Img.VTax135.ExN.Img6 VTax135 Cupressus lusitanica VTax135.ExN ACCEPTADA
Img.VTax135.ExN.Img2 VTax135 Cupressus lusitanica VTax135.ExN ACCEPTADA
Img.VTax135.ExN.Img1 VTax135 Cupressus lusitanica VTax135.ExN ACCEPTADA
Img.VTax281.ExN.Img5 VTax281 Berberis aquifolium VTax281.ExN ACCEPTADA
Img.VTax281.ExN.Img1 VTax281 Berberis aquifolium VTax281.ExN ACCEPTADA
Img.VTax281.ExN.Img4 VTax281 Berberis aquifolium VTax281.ExN ACCEPTADA
Img.VTax281.ExN.Img2 VTax281 Berberis aquifolium VTax281.ExN ACCEPTADA
Img.VTax281.ExN.Img3 VTax281 Berberis aquifolium VTax281.ExN ACCEPTADA
Img.VTax281.ExN.Img6 VTax281 Berberis aquifolium VTax281.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2135.ExN.Img1 VTax2135 Amaranthus spinosus VTax2135.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2135.ExN.Img2 VTax2135 Amaranthus spinosus VTax2135.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2310.ExN.Img1 VTax2310 Convolvulus betonicifolius VTax2310.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2310.ExN.Img3 VTax2310 Convolvulus betonicifolius VTax2310.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2310.ExN.Img2 VTax2310 Convolvulus betonicifolius VTax2310.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2310.ExN.Img4 VTax2310 Convolvulus betonicifolius VTax2310.ExN ACCEPTADA
Img.VTax206.ExN.Img9 VTax206 Thalictrum foetidum subsp. valentinum VTax206.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1885.ExN.Img2 VTax1885 Minuartia rubra subsp. funkii VTax1885.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1885.ExN.Img1 VTax1885 Minuartia rubra subsp. funkii VTax1885.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1885.ExN.Img3 VTax1885 Minuartia rubra subsp. funkii VTax1885.ExN ACCEPTADA
Img.VTax206.ExN.Img4 VTax206 Thalictrum foetidum subsp. valentinum VTax206.ExN ACCEPTADA
Img.VTax206.ExN.Img1 VTax206 Thalictrum foetidum subsp. valentinum VTax206.ExN ACCEPTADA
Img.VTax206.ExN.Img10 VTax206 Thalictrum foetidum subsp. valentinum VTax206.ExN ACCEPTADA
Img.VTax206.ExN.Img2 VTax206 Thalictrum foetidum subsp. valentinum VTax206.ExN ACCEPTADA
Img.VTax206.ExN.Img6 VTax206 Thalictrum foetidum subsp. valentinum VTax206.ExN ACCEPTADA
Img.VTax206.ExN.Img3 VTax206 Thalictrum foetidum subsp. valentinum VTax206.ExN ACCEPTADA
Img.VTax206.ExN.Img5 VTax206 Thalictrum foetidum subsp. valentinum VTax206.ExN ACCEPTADA
Img.VTax206.ExN.Img8 VTax206 Thalictrum foetidum subsp. valentinum VTax206.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3128.ExN.Img1 VTax3128 Leucanthemum vulgare subsp. vogtii VTax3128.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3128.ExN.Img7 VTax3128 Leucanthemum vulgare subsp. vogtii VTax3128.ExN ACCEPTADA
Img.VTax206.ExN.Img7 VTax206 Thalictrum foetidum subsp. valentinum VTax206.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3128.ExN.Img8 VTax3128 Leucanthemum vulgare subsp. vogtii VTax3128.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3128.ExN.Img4 VTax3128 Leucanthemum vulgare subsp. vogtii VTax3128.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3128.ExN.Img2 VTax3128 Leucanthemum vulgare subsp. vogtii VTax3128.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3128.ExN.Img3 VTax3128 Leucanthemum vulgare subsp. vogtii VTax3128.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3128.ExN.Img6 VTax3128 Leucanthemum vulgare subsp. vogtii VTax3128.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3128.ExN.Img9 VTax3128 Leucanthemum vulgare subsp. vogtii VTax3128.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3128.ExN.Img5 VTax3128 Leucanthemum vulgare subsp. vogtii VTax3128.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3376.ExN.Img5 VTax3376 Taraxacum serotinum subsp. pyropappum VTax3376.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3376.ExN.Img6 VTax3376 Taraxacum serotinum subsp. pyropappum VTax3376.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3376.ExN.Img7 VTax3376 Taraxacum serotinum subsp. pyropappum VTax3376.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3376.ExN.Img3 VTax3376 Taraxacum serotinum subsp. pyropappum VTax3376.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3376.ExN.Img8 VTax3376 Taraxacum serotinum subsp. pyropappum VTax3376.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3376.ExN.Img4 VTax3376 Taraxacum serotinum subsp. pyropappum VTax3376.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3376.ExN.Img2 VTax3376 Taraxacum serotinum subsp. pyropappum VTax3376.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3376.ExN.Img1 VTax3376 Taraxacum serotinum subsp. pyropappum VTax3376.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3275.ExN.Img13 VTax3275 Centaurea boissieri var. pinae VTax3275.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3275.ExN.Img8 VTax3275 Centaurea boissieri var. pinae VTax3275.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3275.ExN.Img5 VTax3275 Centaurea boissieri var. pinae VTax3275.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3275.ExN.Img2 VTax3275 Centaurea boissieri var. pinae VTax3275.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3275.ExN.Img6 VTax3275 Centaurea boissieri var. pinae VTax3275.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3275.ExN.Img12 VTax3275 Centaurea boissieri var. pinae VTax3275.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3275.ExN.Img3 VTax3275 Centaurea boissieri var. pinae VTax3275.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3275.ExN.Img11 VTax3275 Centaurea boissieri var. pinae VTax3275.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3275.ExN.Img1 VTax3275 Centaurea boissieri var. pinae VTax3275.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3275.ExN.Img7 VTax3275 Centaurea boissieri var. pinae VTax3275.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3275.ExN.Img9 VTax3275 Centaurea boissieri var. pinae VTax3275.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3275.ExN.Img4 VTax3275 Centaurea boissieri var. pinae VTax3275.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3275.ExN.Img10 VTax3275 Centaurea boissieri var. pinae VTax3275.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3855.ExN.Img5 VTax3855 Festuca hystrix VTax3855.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3855.ExN.Img1 VTax3855 Festuca hystrix VTax3855.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3855.ExN.Img6 VTax3855 Festuca hystrix VTax3855.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3855.ExN.Img2 VTax3855 Festuca hystrix VTax3855.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3167.ExN.Img7 VTax3167 Senecio doronicum subsp. lagascanus VTax3167.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3855.ExN.Img3 VTax3855 Festuca hystrix VTax3855.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3855.ExN.Img7 VTax3855 Festuca hystrix VTax3855.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3855.ExN.Img4 VTax3855 Festuca hystrix VTax3855.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3167.ExN.Img2 VTax3167 Senecio doronicum subsp. lagascanus VTax3167.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3167.ExN.Img1 VTax3167 Senecio doronicum subsp. lagascanus VTax3167.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3167.ExN.Img6 VTax3167 Senecio doronicum subsp. lagascanus VTax3167.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3167.ExN.Img8 VTax3167 Senecio doronicum subsp. lagascanus VTax3167.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3167.ExN.Img5 VTax3167 Senecio doronicum subsp. lagascanus VTax3167.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3167.ExN.Img4 VTax3167 Senecio doronicum subsp. lagascanus VTax3167.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3167.ExN.Img3 VTax3167 Senecio doronicum subsp. lagascanus VTax3167.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3313.ExN.Img3 VTax3313 Leontodon carpetanus subsp. carpetanus VTax3313.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3313.ExN.Img5 VTax3313 Leontodon carpetanus subsp. carpetanus VTax3313.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3313.ExN.Img8 VTax3313 Leontodon carpetanus subsp. carpetanus VTax3313.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3313.ExN.Img7 VTax3313 Leontodon carpetanus subsp. carpetanus VTax3313.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3313.ExN.Img1 VTax3313 Leontodon carpetanus subsp. carpetanus VTax3313.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3313.ExN.Img9 VTax3313 Leontodon carpetanus subsp. carpetanus VTax3313.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3313.ExN.Img4 VTax3313 Leontodon carpetanus subsp. carpetanus VTax3313.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3313.ExN.Img6 VTax3313 Leontodon carpetanus subsp. carpetanus VTax3313.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3313.ExN.Img2 VTax3313 Leontodon carpetanus subsp. carpetanus VTax3313.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2631.ExN.Img9 VTax2631 Chaenorhinum origanifolium subsp. crassifolium VTax2631.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2631.ExN.Img1 VTax2631 Chaenorhinum origanifolium subsp. crassifolium VTax2631.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2631.ExN.Img4 VTax2631 Chaenorhinum origanifolium subsp. crassifolium VTax2631.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2631.ExN.Img7 VTax2631 Chaenorhinum origanifolium subsp. crassifolium VTax2631.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2631.ExN.Img5 VTax2631 Chaenorhinum origanifolium subsp. crassifolium VTax2631.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2631.ExN.Img6 VTax2631 Chaenorhinum origanifolium subsp. crassifolium VTax2631.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2631.ExN.Img3 VTax2631 Chaenorhinum origanifolium subsp. crassifolium VTax2631.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2631.ExN.Img2 VTax2631 Chaenorhinum origanifolium subsp. crassifolium VTax2631.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1927.ExN.Img2 VTax1927 Cerastium gracile VTax1927.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1927.ExN.Img3 VTax1927 Cerastium gracile VTax1927.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2631.ExN.Img8 VTax2631 Chaenorhinum origanifolium subsp. crassifolium VTax2631.ExN ACCEPTADA
Img.VTax446.ExN.Img1 VTax446 Potentilla cinerea subsp. velutina VTax446.ExN ACCEPTADA
Img.VTax446.ExN.Img2 VTax446 Potentilla cinerea subsp. velutina VTax446.ExN ACCEPTADA
Img.VTax446.ExN.Img3 VTax446 Potentilla cinerea subsp. velutina VTax446.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1927.ExN.Img1 VTax1927 Cerastium gracile VTax1927.ExN ACCEPTADA
Img.VTax446.ExN.Img8 VTax446 Potentilla cinerea subsp. velutina VTax446.ExN ACCEPTADA
Img.VTax446.ExN.Img6 VTax446 Potentilla cinerea subsp. velutina VTax446.ExN ACCEPTADA
Img.VTax446.ExN.Img7 VTax446 Potentilla cinerea subsp. velutina VTax446.ExN ACCEPTADA
Img.VTax446.ExN.Img4 VTax446 Potentilla cinerea subsp. velutina VTax446.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2536.ExN.Img3 VTax2536 Salvia verbenaca subsp. horminoides VTax2536.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2536.ExN.Img2 VTax2536 Salvia verbenaca subsp. horminoides VTax2536.ExN ACCEPTADA
Img.VTax446.ExN.Img5 VTax446 Potentilla cinerea subsp. velutina VTax446.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2536.ExN.Img1 VTax2536 Salvia verbenaca subsp. horminoides VTax2536.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2536.ExN.Img6 VTax2536 Salvia verbenaca subsp. horminoides VTax2536.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2536.ExN.Img4 VTax2536 Salvia verbenaca subsp. horminoides VTax2536.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2536.ExN.Img5 VTax2536 Salvia verbenaca subsp. horminoides VTax2536.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2976.ExN.Img3 VTax2976 Cosmos bipinnatus VTax2976.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2976.ExN.Img1 VTax2976 Cosmos bipinnatus VTax2976.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2976.ExN.Img2 VTax2976 Cosmos bipinnatus VTax2976.ExN ACCEPTADA
Img.VTax517.ExN.Img5 VTax517 Crataegus monogyna subsp. granatensis VTax517.ExN ACCEPTADA
Img.VTax517.ExN.Img6 VTax517 Crataegus monogyna subsp. granatensis VTax517.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2976.ExN.Img4 VTax2976 Cosmos bipinnatus VTax2976.ExN ACCEPTADA
Img.VTax517.ExN.Img12 VTax517 Crataegus monogyna subsp. granatensis VTax517.ExN ACCEPTADA
Img.VTax517.ExN.Img7 VTax517 Crataegus monogyna subsp. granatensis VTax517.ExN ACCEPTADA
Img.VTax517.ExN.Img2 VTax517 Crataegus monogyna subsp. granatensis VTax517.ExN ACCEPTADA
Img.VTax517.ExN.Img3 VTax517 Crataegus monogyna subsp. granatensis VTax517.ExN ACCEPTADA
Img.VTax517.ExN.Img14 VTax517 Crataegus monogyna subsp. granatensis VTax517.ExN ACCEPTADA
Img.VTax517.ExN.Img17 VTax517 Crataegus monogyna subsp. granatensis VTax517.ExN ACCEPTADA
Img.VTax517.ExN.Img16 VTax517 Crataegus monogyna subsp. granatensis VTax517.ExN ACCEPTADA
Img.VTax517.ExN.Img15 VTax517 Crataegus monogyna subsp. granatensis VTax517.ExN ACCEPTADA
Img.VTax517.ExN.Img22 VTax517 Crataegus monogyna subsp. granatensis VTax517.ExN ACCEPTADA
Img.VTax517.ExN.Img20 VTax517 Crataegus monogyna subsp. granatensis VTax517.ExN ACCEPTADA
Img.VTax517.ExN.Img19 VTax517 Crataegus monogyna subsp. granatensis VTax517.ExN ACCEPTADA
Img.VTax517.ExN.Img18 VTax517 Crataegus monogyna subsp. granatensis VTax517.ExN ACCEPTADA
Img.VTax517.ExN.Img1 VTax517 Crataegus monogyna subsp. granatensis VTax517.ExN ACCEPTADA
Img.VTax517.ExN.Img13 VTax517 Crataegus monogyna subsp. granatensis VTax517.ExN ACCEPTADA
Img.VTax517.ExN.Img8 VTax517 Crataegus monogyna subsp. granatensis VTax517.ExN ACCEPTADA
Img.VTax517.ExN.Img21 VTax517 Crataegus monogyna subsp. granatensis VTax517.ExN ACCEPTADA
Img.VTax517.ExN.Img10 VTax517 Crataegus monogyna subsp. granatensis VTax517.ExN ACCEPTADA
Img.VTax517.ExN.Img4 VTax517 Crataegus monogyna subsp. granatensis VTax517.ExN ACCEPTADA
Img.VTax517.ExN.Img11 VTax517 Crataegus monogyna subsp. granatensis VTax517.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2900.ExN.Img2 VTax2900 Valeriana montana subsp. tarraconensis VTax2900.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2900.ExN.Img5 VTax2900 Valeriana montana subsp. tarraconensis VTax2900.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2900.ExN.Img1 VTax2900 Valeriana montana subsp. tarraconensis VTax2900.ExN ACCEPTADA
Img.VTax517.ExN.Img9 VTax517 Crataegus monogyna subsp. granatensis VTax517.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3261.ExN.Img2 VTax3261 Centaurea linifolia subsp. caballeroi VTax3261.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2900.ExN.Img6 VTax2900 Valeriana montana subsp. tarraconensis VTax2900.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2900.ExN.Img4 VTax2900 Valeriana montana subsp. tarraconensis VTax2900.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2900.ExN.Img3 VTax2900 Valeriana montana subsp. tarraconensis VTax2900.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3261.ExN.Img5 VTax3261 Centaurea linifolia subsp. caballeroi VTax3261.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3261.ExN.Img4 VTax3261 Centaurea linifolia subsp. caballeroi VTax3261.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3132.ExN.Img8 VTax3132 Soliva sessilis VTax3132.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3261.ExN.Img1 VTax3261 Centaurea linifolia subsp. caballeroi VTax3261.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3261.ExN.Img3 VTax3261 Centaurea linifolia subsp. caballeroi VTax3261.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3132.ExN.Img7 VTax3132 Soliva sessilis VTax3132.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3132.ExN.Img6 VTax3132 Soliva sessilis VTax3132.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3132.ExN.Img1 VTax3132 Soliva sessilis VTax3132.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3132.ExN.Img2 VTax3132 Soliva sessilis VTax3132.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3132.ExN.Img9 VTax3132 Soliva sessilis VTax3132.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3132.ExN.Img5 VTax3132 Soliva sessilis VTax3132.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3132.ExN.Img4 VTax3132 Soliva sessilis VTax3132.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3132.ExN.Img3 VTax3132 Soliva sessilis VTax3132.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3231.ExN.Img2 VTax3231 Cirsium glabrum VTax3231.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3231.ExN.Img4 VTax3231 Cirsium glabrum VTax3231.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3231.ExN.Img3 VTax3231 Cirsium glabrum VTax3231.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2136.ExN.Img1 VTax2136 Alternanthera pungens VTax2136.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2136.ExN.Img10 VTax2136 Alternanthera pungens VTax2136.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3231.ExN.Img1 VTax3231 Cirsium glabrum VTax3231.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2136.ExN.Img4 VTax2136 Alternanthera pungens VTax2136.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2136.ExN.Img3 VTax2136 Alternanthera pungens VTax2136.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2136.ExN.Img8 VTax2136 Alternanthera pungens VTax2136.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2136.ExN.Img7 VTax2136 Alternanthera pungens VTax2136.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2136.ExN.Img9 VTax2136 Alternanthera pungens VTax2136.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2136.ExN.Img5 VTax2136 Alternanthera pungens VTax2136.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1116.ExN.Img17 VTax1116 Moricandia moricandioides subsp. moricandioides VTax1116.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2136.ExN.Img2 VTax2136 Alternanthera pungens VTax2136.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2136.ExN.Img11 VTax2136 Alternanthera pungens VTax2136.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2136.ExN.Img6 VTax2136 Alternanthera pungens VTax2136.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1116.ExN.Img14 VTax1116 Moricandia moricandioides subsp. moricandioides VTax1116.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1116.ExN.Img11 VTax1116 Moricandia moricandioides subsp. moricandioides VTax1116.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1116.ExN.Img12 VTax1116 Moricandia moricandioides subsp. moricandioides VTax1116.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1116.ExN.Img15 VTax1116 Moricandia moricandioides subsp. moricandioides VTax1116.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1116.ExN.Img1 VTax1116 Moricandia moricandioides subsp. moricandioides VTax1116.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1116.ExN.Img18 VTax1116 Moricandia moricandioides subsp. moricandioides VTax1116.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1116.ExN.Img16 VTax1116 Moricandia moricandioides subsp. moricandioides VTax1116.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1116.ExN.Img21 VTax1116 Moricandia moricandioides subsp. moricandioides VTax1116.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1116.ExN.Img20 VTax1116 Moricandia moricandioides subsp. moricandioides VTax1116.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1116.ExN.Img19 VTax1116 Moricandia moricandioides subsp. moricandioides VTax1116.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1116.ExN.Img22 VTax1116 Moricandia moricandioides subsp. moricandioides VTax1116.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1116.ExN.Img7 VTax1116 Moricandia moricandioides subsp. moricandioides VTax1116.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1116.ExN.Img13 VTax1116 Moricandia moricandioides subsp. moricandioides VTax1116.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1116.ExN.Img23 VTax1116 Moricandia moricandioides subsp. moricandioides VTax1116.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1116.ExN.Img8 VTax1116 Moricandia moricandioides subsp. moricandioides VTax1116.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1116.ExN.Img10 VTax1116 Moricandia moricandioides subsp. moricandioides VTax1116.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1116.ExN.Img5 VTax1116 Moricandia moricandioides subsp. moricandioides VTax1116.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1116.ExN.Img9 VTax1116 Moricandia moricandioides subsp. moricandioides VTax1116.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1116.ExN.Img6 VTax1116 Moricandia moricandioides subsp. moricandioides VTax1116.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1116.ExN.Img4 VTax1116 Moricandia moricandioides subsp. moricandioides VTax1116.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1116.ExN.Img2 VTax1116 Moricandia moricandioides subsp. moricandioides VTax1116.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1116.ExN.Img3 VTax1116 Moricandia moricandioides subsp. moricandioides VTax1116.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3134.ExN.Img8 VTax3134 Artemisia eriantha VTax3134.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3134.ExN.Img3 VTax3134 Artemisia eriantha VTax3134.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1847.ExN.Img1 VTax1847 Opuntia humifusa VTax1847.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3134.ExN.Img6 VTax3134 Artemisia eriantha VTax3134.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3134.ExN.Img7 VTax3134 Artemisia eriantha VTax3134.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3134.ExN.Img5 VTax3134 Artemisia eriantha VTax3134.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3134.ExN.Img4 VTax3134 Artemisia eriantha VTax3134.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3886.ExN.Img2 VTax3886 Wangenheimia lima VTax3886.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3886.ExN.Img1 VTax3886 Wangenheimia lima VTax3886.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3134.ExN.Img1 VTax3134 Artemisia eriantha VTax3134.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3134.ExN.Img2 VTax3134 Artemisia eriantha VTax3134.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2963.ExN.Img3 VTax2963 Trachelium caeruleum VTax2963.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2963.ExN.Img1 VTax2963 Trachelium caeruleum VTax2963.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2963.ExN.Img4 VTax2963 Trachelium caeruleum VTax2963.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3886.ExN.Img3 VTax3886 Wangenheimia lima VTax3886.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3470.ExN.Img1 VTax3470 Luronium natans VTax3470.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3470.ExN.Img2 VTax3470 Luronium natans VTax3470.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3470.ExN.Img3 VTax3470 Luronium natans VTax3470.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2963.ExN.Img2 VTax2963 Trachelium caeruleum VTax2963.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2896.ExN.Img3 VTax2896 Valeriana longiflora VTax2896.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2896.ExN.Img1 VTax2896 Valeriana longiflora VTax2896.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2896.ExN.Img2 VTax2896 Valeriana longiflora VTax2896.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2032.ExN.Img3 VTax2032 Saponaria caespitosa VTax2032.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2032.ExN.Img1 VTax2032 Saponaria caespitosa VTax2032.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2032.ExN.Img2 VTax2032 Saponaria caespitosa VTax2032.ExN ACCEPTADA
Img.VTax210.ExN.Img6 VTax210 Aquilegia pyrenaica subsp. pyrenaica VTax210.ExN ACCEPTADA
Img.VTax210.ExN.Img3 VTax210 Aquilegia pyrenaica subsp. pyrenaica VTax210.ExN ACCEPTADA
Img.VTax210.ExN.Img1 VTax210 Aquilegia pyrenaica subsp. pyrenaica VTax210.ExN ACCEPTADA
Img.VTax210.ExN.Img2 VTax210 Aquilegia pyrenaica subsp. pyrenaica VTax210.ExN ACCEPTADA
Img.VTax210.ExN.Img7 VTax210 Aquilegia pyrenaica subsp. pyrenaica VTax210.ExN ACCEPTADA
Img.VTax210.ExN.Img4 VTax210 Aquilegia pyrenaica subsp. pyrenaica VTax210.ExN ACCEPTADA
Img.VTax210.ExN.Img5 VTax210 Aquilegia pyrenaica subsp. pyrenaica VTax210.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2497.ExN.Img4 VTax2497 Thymus willkommii VTax2497.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2497.ExN.Img2 VTax2497 Thymus willkommii VTax2497.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2497.ExN.Img3 VTax2497 Thymus willkommii VTax2497.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2497.ExN.Img1 VTax2497 Thymus willkommii VTax2497.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2496.ExN.Img3 VTax2496 Thymus loscosii VTax2496.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2496.ExN.Img4 VTax2496 Thymus loscosii VTax2496.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2496.ExN.Img1 VTax2496 Thymus loscosii VTax2496.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2496.ExN.Img2 VTax2496 Thymus loscosii VTax2496.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2496.ExN.Img5 VTax2496 Thymus loscosii VTax2496.ExN ACCEPTADA
Img.VTax341.ExN.Img2 VTax341 Saxifraga retusa VTax341.ExN ACCEPTADA
Img.VTax341.ExN.Img1 VTax341 Saxifraga retusa VTax341.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3493.ExN.Img1 VTax3493 Potamogeton praelongus VTax3493.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3493.ExN.Img2 VTax3493 Potamogeton praelongus VTax3493.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3554.ExN.Img13 VTax3554 Scilla obtusifolia subsp. intermedia VTax3554.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3554.ExN.Img7 VTax3554 Scilla obtusifolia subsp. intermedia VTax3554.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3554.ExN.Img6 VTax3554 Scilla obtusifolia subsp. intermedia VTax3554.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3554.ExN.Img2 VTax3554 Scilla obtusifolia subsp. intermedia VTax3554.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3554.ExN.Img5 VTax3554 Scilla obtusifolia subsp. intermedia VTax3554.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3554.ExN.Img12 VTax3554 Scilla obtusifolia subsp. intermedia VTax3554.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3554.ExN.Img15 VTax3554 Scilla obtusifolia subsp. intermedia VTax3554.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3554.ExN.Img8 VTax3554 Scilla obtusifolia subsp. intermedia VTax3554.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3554.ExN.Img16 VTax3554 Scilla obtusifolia subsp. intermedia VTax3554.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3554.ExN.Img1 VTax3554 Scilla obtusifolia subsp. intermedia VTax3554.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3554.ExN.Img14 VTax3554 Scilla obtusifolia subsp. intermedia VTax3554.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3554.ExN.Img4 VTax3554 Scilla obtusifolia subsp. intermedia VTax3554.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3554.ExN.Img11 VTax3554 Scilla obtusifolia subsp. intermedia VTax3554.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3554.ExN.Img9 VTax3554 Scilla obtusifolia subsp. intermedia VTax3554.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3554.ExN.Img10 VTax3554 Scilla obtusifolia subsp. intermedia VTax3554.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3554.ExN.Img3 VTax3554 Scilla obtusifolia subsp. intermedia VTax3554.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2568.ExN.Img5 VTax2568 Solanum sisymbriifolium VTax2568.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2568.ExN.Img2 VTax2568 Solanum sisymbriifolium VTax2568.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2568.ExN.Img9 VTax2568 Solanum sisymbriifolium VTax2568.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2568.ExN.Img8 VTax2568 Solanum sisymbriifolium VTax2568.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2568.ExN.Img7 VTax2568 Solanum sisymbriifolium VTax2568.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2568.ExN.Img6 VTax2568 Solanum sisymbriifolium VTax2568.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2568.ExN.Img1 VTax2568 Solanum sisymbriifolium VTax2568.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2568.ExN.Img4 VTax2568 Solanum sisymbriifolium VTax2568.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1846.ExN.Img9 VTax1846 Opuntia monacantha VTax1846.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2568.ExN.Img3 VTax2568 Solanum sisymbriifolium VTax2568.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1846.ExN.Img11 VTax1846 Opuntia monacantha VTax1846.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1846.ExN.Img10 VTax1846 Opuntia monacantha VTax1846.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1846.ExN.Img8 VTax1846 Opuntia monacantha VTax1846.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1846.ExN.Img13 VTax1846 Opuntia monacantha VTax1846.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1846.ExN.Img12 VTax1846 Opuntia monacantha VTax1846.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1846.ExN.Img5 VTax1846 Opuntia monacantha VTax1846.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1846.ExN.Img6 VTax1846 Opuntia monacantha VTax1846.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1846.ExN.Img7 VTax1846 Opuntia monacantha VTax1846.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1846.ExN.Img3 VTax1846 Opuntia monacantha VTax1846.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1846.ExN.Img1 VTax1846 Opuntia monacantha VTax1846.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1846.ExN.Img2 VTax1846 Opuntia monacantha VTax1846.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1846.ExN.Img4 VTax1846 Opuntia monacantha VTax1846.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2116.ExN.Img2 VTax2116 Microcnemum coralloides subsp. coralloides VTax2116.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2116.ExN.Img1 VTax2116 Microcnemum coralloides subsp. coralloides VTax2116.ExN ACCEPTADA
Img.VTax4134.ExN.Img3 VTax4134 Stipa caudata VTax4134.ExN ACCEPTADA
Img.VTax4134.ExN.Img2 VTax4134 Stipa caudata VTax4134.ExN ACCEPTADA
Img.VTax4134.ExN.Img6 VTax4134 Stipa caudata VTax4134.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2116.ExN.Img3 VTax2116 Microcnemum coralloides subsp. coralloides VTax2116.ExN ACCEPTADA
Img.VTax4134.ExN.Img11 VTax4134 Stipa caudata VTax4134.ExN ACCEPTADA
Img.VTax4134.ExN.Img7 VTax4134 Stipa caudata VTax4134.ExN ACCEPTADA
Img.VTax4134.ExN.Img1 VTax4134 Stipa caudata VTax4134.ExN ACCEPTADA
Img.VTax4134.ExN.Img4 VTax4134 Stipa caudata VTax4134.ExN ACCEPTADA
Img.VTax4134.ExN.Img10 VTax4134 Stipa caudata VTax4134.ExN ACCEPTADA
Img.VTax4134.ExN.Img5 VTax4134 Stipa caudata VTax4134.ExN ACCEPTADA
Img.VTax4134.ExN.Img8 VTax4134 Stipa caudata VTax4134.ExN ACCEPTADA
Img.VTax4134.ExN.Img9 VTax4134 Stipa caudata VTax4134.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2615.ExN.Img3 VTax2615 Linaria oblongifolia subsp. aragonensis VTax2615.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2615.ExN.Img4 VTax2615 Linaria oblongifolia subsp. aragonensis VTax2615.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2615.ExN.Img1 VTax2615 Linaria oblongifolia subsp. aragonensis VTax2615.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2615.ExN.Img6 VTax2615 Linaria oblongifolia subsp. aragonensis VTax2615.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2615.ExN.Img2 VTax2615 Linaria oblongifolia subsp. aragonensis VTax2615.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2615.ExN.Img5 VTax2615 Linaria oblongifolia subsp. aragonensis VTax2615.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2221.ExN.Img1 VTax2221 Limonium latebracteatum VTax2221.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2221.ExN.Img3 VTax2221 Limonium latebracteatum VTax2221.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2221.ExN.Img2 VTax2221 Limonium latebracteatum VTax2221.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2219.ExN.Img6 VTax2219 Limonium vigoi VTax2219.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2219.ExN.Img3 VTax2219 Limonium vigoi VTax2219.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2219.ExN.Img5 VTax2219 Limonium vigoi VTax2219.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2219.ExN.Img1 VTax2219 Limonium vigoi VTax2219.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2219.ExN.Img4 VTax2219 Limonium vigoi VTax2219.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2219.ExN.Img2 VTax2219 Limonium vigoi VTax2219.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2219.ExN.Img7 VTax2219 Limonium vigoi VTax2219.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2217.ExN.Img3 VTax2217 Limonium densissimum VTax2217.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2217.ExN.Img4 VTax2217 Limonium densissimum VTax2217.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2217.ExN.Img1 VTax2217 Limonium densissimum VTax2217.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2217.ExN.Img2 VTax2217 Limonium densissimum VTax2217.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2214.ExN.Img4 VTax2214 Limonium costae VTax2214.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2214.ExN.Img6 VTax2214 Limonium costae VTax2214.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2214.ExN.Img1 VTax2214 Limonium costae VTax2214.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2214.ExN.Img7 VTax2214 Limonium costae VTax2214.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2214.ExN.Img3 VTax2214 Limonium costae VTax2214.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2214.ExN.Img2 VTax2214 Limonium costae VTax2214.ExN ACCEPTADA
Img.VTax147.ExN.Img12 VTax147 Juniperus thurifera VTax147.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2214.ExN.Img5 VTax2214 Limonium costae VTax2214.ExN ACCEPTADA
Img.VTax147.ExN.Img13 VTax147 Juniperus thurifera VTax147.ExN ACCEPTADA
Img.VTax147.ExN.Img6 VTax147 Juniperus thurifera VTax147.ExN ACCEPTADA
Img.VTax147.ExN.Img9 VTax147 Juniperus thurifera VTax147.ExN ACCEPTADA
Img.VTax147.ExN.Img7 VTax147 Juniperus thurifera VTax147.ExN ACCEPTADA
Img.VTax147.ExN.Img11 VTax147 Juniperus thurifera VTax147.ExN ACCEPTADA
Img.VTax147.ExN.Img2 VTax147 Juniperus thurifera VTax147.ExN ACCEPTADA
Img.VTax147.ExN.Img3 VTax147 Juniperus thurifera VTax147.ExN ACCEPTADA
Img.VTax147.ExN.Img4 VTax147 Juniperus thurifera VTax147.ExN ACCEPTADA
Img.VTax147.ExN.Img8 VTax147 Juniperus thurifera VTax147.ExN ACCEPTADA
Img.VTax147.ExN.Img1 VTax147 Juniperus thurifera VTax147.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3343.ExN.Img1 VTax3343 Tragopogon lamottei VTax3343.ExN ACCEPTADA
Img.VTax147.ExN.Img5 VTax147 Juniperus thurifera VTax147.ExN ACCEPTADA
Img.VTax147.ExN.Img10 VTax147 Juniperus thurifera VTax147.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3343.ExN.Img5 VTax3343 Tragopogon lamottei VTax3343.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3343.ExN.Img7 VTax3343 Tragopogon lamottei VTax3343.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3343.ExN.Img2 VTax3343 Tragopogon lamottei VTax3343.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3343.ExN.Img6 VTax3343 Tragopogon lamottei VTax3343.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3343.ExN.Img4 VTax3343 Tragopogon lamottei VTax3343.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1058.ExN.Img1 VTax1058 Hesperis laciniata subsp. laciniata VTax1058.ExN ACCEPTADA
Img.VTax3343.ExN.Img3 VTax3343 Tragopogon lamottei VTax3343.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1058.ExN.Img2 VTax1058 Hesperis laciniata subsp. laciniata VTax1058.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1058.ExN.Img3 VTax1058 Hesperis laciniata subsp. laciniata VTax1058.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1058.ExN.Img4 VTax1058 Hesperis laciniata subsp. laciniata VTax1058.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1557.ExN.Img3 VTax1557 Kundmannia sicula VTax1557.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1557.ExN.Img16 VTax1557 Kundmannia sicula VTax1557.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1557.ExN.Img5 VTax1557 Kundmannia sicula VTax1557.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1557.ExN.Img4 VTax1557 Kundmannia sicula VTax1557.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1557.ExN.Img6 VTax1557 Kundmannia sicula VTax1557.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1557.ExN.Img7 VTax1557 Kundmannia sicula VTax1557.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1557.ExN.Img8 VTax1557 Kundmannia sicula VTax1557.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1557.ExN.Img2 VTax1557 Kundmannia sicula VTax1557.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1557.ExN.Img11 VTax1557 Kundmannia sicula VTax1557.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1557.ExN.Img10 VTax1557 Kundmannia sicula VTax1557.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1557.ExN.Img1 VTax1557 Kundmannia sicula VTax1557.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1557.ExN.Img15 VTax1557 Kundmannia sicula VTax1557.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1557.ExN.Img13 VTax1557 Kundmannia sicula VTax1557.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1557.ExN.Img12 VTax1557 Kundmannia sicula VTax1557.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2027.ExN.Img1 VTax2027 Gypsophila perfoliata subsp. ilerdensis VTax2027.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1557.ExN.Img14 VTax1557 Kundmannia sicula VTax1557.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1557.ExN.Img9 VTax1557 Kundmannia sicula VTax1557.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2027.ExN.Img4 VTax2027 Gypsophila perfoliata subsp. ilerdensis VTax2027.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2027.ExN.Img3 VTax2027 Gypsophila perfoliata subsp. ilerdensis VTax2027.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2027.ExN.Img5 VTax2027 Gypsophila perfoliata subsp. ilerdensis VTax2027.ExN ACCEPTADA
Img.VTax876.ExN.Img1 VTax876 Hedysarum spinosissimum subsp. spinosissimum VTax876.ExN ACCEPTADA
Img.VTax2027.ExN.Img2 VTax2027 Gypsophila perfoliata subsp. ilerdensis VTax2027.ExN ACCEPTADA
Img.VTax876.ExN.Img2 VTax876 Hedysarum spinosissimum subsp. spinosissimum VTax876.ExN ACCEPTADA
Img.VTax876.ExN.Img6 VTax876 Hedysarum spinosissimum subsp. spinosissimum VTax876.ExN ACCEPTADA
Img.VTax876.ExN.Img4 VTax876 Hedysarum spinosissimum subsp. spinosissimum VTax876.ExN ACCEPTADA
Img.VTax876.ExN.Img8 VTax876 Hedysarum spinosissimum subsp. spinosissimum VTax876.ExN ACCEPTADA
Img.VTax876.ExN.Img5 VTax876 Hedysarum spinosissimum subsp. spinosissimum VTax876.ExN ACCEPTADA
Img.VTax876.ExN.Img3 VTax876 Hedysarum spinosissimum subsp. spinosissimum VTax876.ExN ACCEPTADA
Img.VTax876.ExN.Img11 VTax876 Hedysarum spinosissimum subsp. spinosissimum VTax876.ExN ACCEPTADA
Img.VTax874.ExN.Img4 VTax874 Hedysarum coronarium VTax874.ExN ACCEPTADA
Img.VTax876.ExN.Img7 VTax876 Hedysarum spinosissimum subsp. spinosissimum VTax876.ExN ACCEPTADA
Img.VTax876.ExN.Img9 VTax876 Hedysarum spinosissimum subsp. spinosissimum VTax876.ExN ACCEPTADA
Img.VTax876.ExN.Img10 VTax876 Hedysarum spinosissimum subsp. spinosissimum VTax876.ExN ACCEPTADA
Img.VTax874.ExN.Img11 VTax874 Hedysarum coronarium VTax874.ExN ACCEPTADA
Img.VTax874.ExN.Img2 VTax874 Hedysarum coronarium VTax874.ExN ACCEPTADA
Img.VTax874.ExN.Img5 VTax874 Hedysarum coronarium VTax874.ExN ACCEPTADA
Img.VTax874.ExN.Img6 VTax874 Hedysarum coronarium VTax874.ExN ACCEPTADA
Img.VTax874.ExN.Img7 VTax874 Hedysarum coronarium VTax874.ExN ACCEPTADA
Img.VTax874.ExN.Img3 VTax874 Hedysarum coronarium VTax874.ExN ACCEPTADA
Img.VTax874.ExN.Img8 VTax874 Hedysarum coronarium VTax874.ExN ACCEPTADA
Img.VTax874.ExN.Img10 VTax874 Hedysarum coronarium VTax874.ExN ACCEPTADA
Img.VTax874.ExN.Img1 VTax874 Hedysarum coronarium VTax874.ExN ACCEPTADA
Img.VTax874.ExN.Img9 VTax874 Hedysarum coronarium VTax874.ExN ACCEPTADA
Img.VTax874.ExN.Img12 VTax874 Hedysarum coronarium VTax874.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1616.ExN.Img5 VTax1616 Elaeoselinum asclepium subsp. asclepium VTax1616.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1616.ExN.Img9 VTax1616 Elaeoselinum asclepium subsp. asclepium VTax1616.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1616.ExN.Img4 VTax1616 Elaeoselinum asclepium subsp. asclepium VTax1616.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1616.ExN.Img6 VTax1616 Elaeoselinum asclepium subsp. asclepium VTax1616.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1616.ExN.Img1 VTax1616 Elaeoselinum asclepium subsp. asclepium VTax1616.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1616.ExN.Img8 VTax1616 Elaeoselinum asclepium subsp. asclepium VTax1616.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1616.ExN.Img7 VTax1616 Elaeoselinum asclepium subsp. asclepium VTax1616.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1616.ExN.Img2 VTax1616 Elaeoselinum asclepium subsp. asclepium VTax1616.ExN ACCEPTADA
Img.VTax1616.ExN.Img3 VTax1616 Elaeoselinum asclepium subsp. asclepium VTax1616.ExN ACCEPTADA
Img.VTax828.ExN.Img3 VTax828 Lotus creticus subsp. cytisoides VTax828.ExN ACCEPTADA
Img.VTax828.ExN.Img1 VTax828 Lotus creticus subsp. cytisoides VTax828.ExN ACCEPTADA
Img.VTax828.ExN.Img5 VTax828 Lotus creticus subsp. cytisoides VTax828.ExN ACCEPTADA