Introdueix el codi de família
Introdueix el nom de família
Introdueix el nom en llatí