Codi de transecte
CN4
Nom
Transsecte zona centre nord, n.4
Disponibilitat
ASSIGNAT
Dificultat
MITJA
Fitxer KML
Coordenades
Lat. NE.
42.116500
Long. NE.
3.156900
Lat. SO.
42.112400
Long. SO.
3.164970
Mapa de situació

DESCRIPCIÓ

Presència de poques espècies al·lòctones, però tram interessant per controlar presència de nouvingudes durant el període d'estudi.

Desnivell
CN4Perfil.jpg
Mapa del transecte