Codi de transecte
CN3
Nom
Transsecte zona centre nord, n.3
Disponibilitat
ASSIGNAT
Dificultat
MITJA
Fitxer KML
Coordenades
Lat. NE.
42.119600
Long. NE.
3.151140
Lat. SO.
42.116100
Long. SO.
3.157650
Mapa de situació

DESCRIPCIÓ

Presència de poques espècies al·lòctones, però tram interessant per controlar presència de nouvingudes durant el període d'estudi.

Desnivell
CN3Perfil.jpg
Mapa del transecte